Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Swoboda badań – nauka dla przyszłości

INICJATYWA
DOSKONAŁOŚCI
BADAWCZEJ


SWOBODA BADAŃ
NAUKA DLA PRZYSZŁOŚCI

Różnorodne badania własne, stworzenie stanowisk badawczo-pomiarowych, tłumaczenia, korekty językowe, kwerendy czy udział w konferencjach – to przykłady działań badawczych dofinansowanych w konkursie „Swoboda badań” w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Pomysłodawcy akcji chcieli w ten sposób wspierać nie tylko rozwój naukowy pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, lecz również budowanie wysoko punktowanego dorobku naukowego oraz upowszechnianie i komercjalizację wiedzy.

Czy osiągnęli cel? Odpowiedzi na to pytanie udzielają nasi bohaterowie – naukowcy związani z UŚ, laureaci konkursu. Ich wypowiedzi będą publikowane na tej stronie w cyklu pn. „Swoboda badań – nauka dla przyszłości”.

Zachęcamy do obejrzenia krótkich materiałów filmowych, słuchania podcastów oraz czytania artykułów i wywiadów.

Poznaj laureatów konkursu „Swoboda badań”

Zdjęcie portretowe dr. Sławomira Sułowicza

dr SŁAWOMIR SUŁOWICZ

Wydział Nauk Przyrodniczych

prof. Anna Mrozek-Wilczkiewicz w laboratorium

prof. ANNA MROZEK-WILCZKIEWICZ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dr Katarzyna Malarz

dr KATARZYNA MALARZ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

prof. Gabriela Besler

dr hab. GABRIELA BESLER, prof. UŚ

Wydział Nauk Humanistycznych

dr Łukasz Jach

dr ŁUKASZ JACH

Wydział Nauk Społecznych

zdjęcie Anny Pyszkowskiej

ANNA PYSZKOWSKA

Wydział Nauk Społecznych

zdjęcie profilowe dr Katarzyny Nowak / profile photo of Katarzyna Nowak, PhD

dr KATARZYNA NOWAK

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dr Marek Matussek

dr MAREK MATUSSEK

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

zdjęcie portretowe dr Natalii Stępień-Lampy

dr NATALIA STĘPIEŃ-LAMPA

Wydział Nauk Społecznych

zdjęcie portretowe dr Katarzyny Hilszczańskiej

dr KATARZYNA HILSZCZAŃSKA

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

dr Karol Pyka

dr KAROL PYKA

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

dr Krzysztof Gaidzik

dr KRZYSZTOF GAIDZIK

Wydział Nauk Przyrodniczych

dr Dagna Kocur

dr DAGNA KOCUR

Wydział Nauk Społecznych

dr Sławomir Kula

dr SŁAWOMIR KULA

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ

dr hab. JOLANTA GWIOŹDZIK, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dr Wojciech Kukuczka na tle swoich prac artystycznych z cyklu „Przystanki”, prezentowanych w galerii „Obserwacja” w Warszawie

dr WOJCIECH KUKUCZKA

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dr Anita Pollak stoi w laboratorium obok maszyny

dr ANITA POLLAK

Wydział Nauk Społecznych

Dr Lidia Baran

dr LIDIA BARAN

Wydział Nauk Społecznych

Dr Agata Nicewicz w okularach siedzi w auli. Za nią rzędy pustych krzeseł

dr AGATA NICEWICZ

Wydział Nauk Przyrodniczych

dr Marta Baron-Milian

dr MARTA BARON-MILIAN

Wydział Humanistyczny

dr Wiola Friedrich

dr WIOLA FRIEDRICH

Wydział Nauk Społecznych

dr Joanna Orzeł

dr JOANNA ORZEŁ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

dr Mateusz Paliga

dr MATEUSZ PALIGA

Wydział Nauk Społecznych

prof. Jakub Morawiec

dr hab. JAKUB MORAWIEC, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

prof. Paulina Poczęta

dr hab. PAULINA POCZĘTA, prof. UŚ

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Prof. Ewa Charzyńska

dr EWA CHARZYŃSKA, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dr Agata Hołdyk

dr AGATA HOŁDYK

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

dr Łukasz Jach

dr ŁUKASZ JACH

Wydział Nauk Społecznych

dr Adrian Robak, prof. UŚ

dr ADRIAN ROBAK, prof. UŚ

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dr Iwona Lazar

dr IWONA LAZAR

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dr Witold Marzęda

dr WITOLD MARZĘDA

Wydział Humanistyczny

Dr hab. Robert Krzysztofik prof. UŚ

dr hab. ROBERT KRZYSZTOFIK, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

dr Aleksandra Hałat

dr ALEKSANDRA HAŁAT

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

dr Julia Szołtysek

dr JULIA SZOŁTYSEK

Wydział Humanistyczny

dr Joanna Godawa

dr JOANNA GODAWA

Wydział Nauk Społecznych

prof. Anna Szafrańska

dr hab. ANNA SZAFRAŃSKA, prof. UŚ

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dr Wojciech Kukuczka

dr WOJCIECH KUKUCZKA

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

dr Oskar Rojewski

dr OSKAR ROJEWSKI

Wydział Humanistyczny

prof. dr hab. Agata Kluczek

prof. dr hab. AGATA KLUCZEK

Wydział Humanistyczny

dr Anna Dzionek

dr ANNA DZIONEK

Wydział Nauk Przyrodniczych

dr inż. Paweł Świt

dr inż. PAWEŁ ŚWIT

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

dr Mariola Paruzel-Czachura, prof. UŚ

dr MARIOLA PARUZEL-CZACHURA, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

dr Małgorzata Lubelska-Sazanów

dr MAŁGORZATA LUBELSKA-SAZANÓW

Wydział Prawa i Administracji

dr Justyna Stefańczyk

dr JUSTYNA STEFAŃCZYK

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Od lewej: dr Agata Hołdyk i Daarien Jack

dr AGATA HOŁDYK

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

return to top