Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersyteckie Forum Dyrygenckie

11.12.2023 - 14:23 aktualizacja 13.12.2023 - 13:48
Redakcja: Andrzej Szczurek

Z dumą prezentujemy podsumowanie 5. Uniwersyteckiego Forum Dyrygenckiego w Cieszynie, które odbyło się w dniach 6-7 grudnia 2023 roku. To wydarzenie było prawdziwym świętem dla miłośników sztuki dyrygenckiej, a Konfrontacje Młodych Dyrygentów przyniosły niezapomniane chwile muzycznej magii.

Przystąpiła do nich grupa młodych dyrygentów, których talent i pasja zasługują na uznanie:

 1. Martyna Kobus – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, opiekun: dr. hab. Przemysław Jeziorowski, prof. UJD
 2. Tomasz Klamka – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, opiekun: dr hab. Ewa Robak, prof. UJK
 3. Grzegorz Krasowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, opiekun: dr hab. Ewa Robak, prof. UJK
 4. Teresa Ritter – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opiekun: dr. hab. Benedykt Odya, prof. UKW
 5. Natalia Synakiewicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opiekun: prof. dr. hab. Arkadiusz Kaczyński
 6. Arkadiusz Wąsikowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opiekun: dr. Tomasz Kotwica
 7. Michał Miszczenkow – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opiekun: prof. dr hab. Monika Mielko-Remiszewska
 8. Dawid Juraszek – Uniwersytet Śląski w Katowicach, opiekun: dr Maria Zuber
 9. Patrycja Ogórek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, opiekun: dr. hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM
 10. Evelina Voloskova – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, opiekun: dr hab. Katarzyna Bojaruniec
 11. Wiktoria Kalarus – Uniwersytet Zielonogórski, opiekun: dr. hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ
 12. Filip Ślęzak – Uniwersytet Zielonogórski, opiekun: dr hab. Łucja Nowak, prof. UZ

Nie zapominamy także o zespołach, które wzięły udział w UFD:

Chór Dziecięcy Piano-Forte ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radostowicach, dyrygent: mgr Katarzyna Machnik, akompaniator: mgr Mirosław Lachowski

Akademicka Orkiestra Kameralna WSNE UŚ, dyrygent: dr hab. Małgorzata Kaniowska, prof. UŚ

Chór Instytutu Sztuk Muzycznych WSNE UŚ, dyrygent: prof. dr hab. Joanna Glenc

Jury w składzie prof. dr hab. Bernard Mendlik, prof. dr hab. Urszula Bobryk, dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ przyznało następujące nagrody:

miejsce: Michał Miszczenkow, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

miejsce: Wiktoria Kalarus, Uniwersytet Zielonogórski

miejsce: Arkadiusz Wąsikowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nagrody specjalne i wyróżnienia:

Dawid Juraszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach – nagroda specjalna od kompozytora prof. dr. hab. Jacka Glenca za ciekawą interpretację kolędy „W żłobie leży”

Michał Miszczenkow, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – nagroda specjalna od Akademickiej Orkiestry Kameralnej WSNE UŚ

Dawid Juraszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach – nagroda specjalna od Chóru Instytutu Sztuk Muzycznych WSNE UŚ

Evelina Voloskova, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – nagroda specjalna od Chóru Dziecięcego Piano-Forte

Martyna Kobus, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie – wyróżnienie

Evelina Voloskova, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – wyróżnienie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, opiekunom, zespołom i publiczności za wspólnie spędzony czas. Wielkie podziękowania dla pani prof. dr hab. Joanny Glenc i pani dr hab. Aleksandry Zeman, prof. UŚ za koordynację całego wydarzenia.

Podziękowania dla:

JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Kozioła za objęcie Patronatem Honorowym oraz wsparcie finansowe projektu UFD Cieszyn 2023 – Konfrontacje Młodych Dyrygentów

Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ – za poparcie merytoryczne i finansowe projektu UFD Cieszyn 2023 – Konfrontacje Młodych Dyrygentów

Prodziekan ds. Nauki i Twórczości Artystycznej, Dyrektor Instytutu Sztuk Muzycznych Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ – za poparcie merytoryczne i finansowe projektu UFD Cieszyn 2023 – Konfrontacje Młodych Dyrygentów

Do zobaczenia na kolejnym Uniwersyteckim Forum Dyrygenckim!

UFD 2023 plakat, proj. dr Marek Głowacki, ISP

return to top