Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ZAPRASZAMY na przesłuchanie on-line !

Planujesz studia na kierunkach związanych z muzyką? Chcesz rozwijać swoje umiejętności wokalne lub instrumentalne, a trudno Ci ocenić ich poziom – skorzystaj z okazji i zaprezentuj swój talent przed profesjonalistami.

 

ZAPRASZAMY na przesłuchanie on-line !

Przygotuj nagranie, wybierz jednego z naszych wykładowców i prześlij do niego próbkę swoich umiejętności! Oferujemy bezpłatne konsultacje.

Prosimy o przesłanie w mailach linku/linków do filmów na You Tube, bądź innych platformach. Prosimy o nie przysyłanie plików z nagraniami – to może utrudnić odbiór tego typu wiadomości.

Czekają na Was:

 

dr Marcin Żupański      marcin.zupanski@us.edu.pl

Multiinstrumentalista specjalizujący się w saksofonach, fletach oraz klarnetach. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Doktor sztuki w dyscyplinie instrumentalistyki. Laureat m.in. Jazz Juniors oraz innych konkursów jazzowych. Kompozytor, aranżer, muzyk czynnie udzielający się na polskiej i zagranicznej scenie muzycznej jako lider własnych projektów, a także współpracujący z wieloma formacjami jazzowymi, etnicznymi, rozrywkowymi, jak również w projektach teatralnych i musicalowych.

Ma na swoim koncie występy na wielu międzynarodowych festiwalach jazzowych oraz współpracę z gwiazdami światowego formatu, takimi jak: Ron Carter czy Ronie Cuber, a także z polskimi muzykami takimi jak Marek Grechuta, Grzegorz Turnau, Stanisław Sojka, Beata Przybytek, Jose Torres, Janusz Muniak, Urszula Dudziak, Jan Ptaszyn Wróblewski, Piotr Wojtasik, Marek Bałata, Kazimierz Jonkisz, Apostolis Anthimos oraz wieloma innymi.

Od wielu lat prowadzi działalność pedagogiczną, obecnie na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

dr hab. ALEKSANDRA ZEMAN  aleksandra.zeman@us.edu.pl

Dyrygent, pedagog, doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne. Absolwentka Wychowania Muzycznego ze specjalizacją instruktor zespołów muzycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Filii w Cieszynie (1998), a także Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich działających przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Centrum Animacji Kultury w Warszawie (2002). Ukończyła także 5-letnie Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie (2006). W 2007 r. uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej, w dyscyplinie artystycznej „dyrygentura” nadany przez Radę Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2020 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne nadany uchwałą Rady Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 1999 r. pracuje w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie, od 2019 r. jako pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Sztuk Muzycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Prowadzi żywą działalność naukową i artystyczną związaną z muzyką chóralną. Pisze, publikuje i recenzuje artykuły podejmujące zagadnienia związane ze sztuką dyrygowania jak i interpretowania dzieł muzycznych zróżnicowanych pod względem faktury i stylu oraz  koncertuje w kraju i poza jego granicami.

Związana z zespołami: Chórem Żeńskim „Melodia” działającym przy PZKO w Nawsiu w Republice Czeskiej (od 2000), Chórem Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie (2003-2006), Polskim Zespołem Śpiewaczym „Hutnik” z Trzyńca w Republice Czeskiej (2003-2006), Chórem Kameralnym Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” (II dyrygent, 2004-2009).  Z Chórem „Gloriam Dei” działającym przy IT im. św. J. Kantego w Bielsku-Białej (2007-2014) występowała w Czechach, Austrii, Rosji, Finlandii, na Ukrainie, we Włoszech (w tym w Bazylice św. Piotra na Watykanie), a także w Bułgarii, Szwajcarii, Hiszpanii, na Węgrzech i w Rumunii. Z wymienionymi zespołami zdobyła szereg nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych. W 2015 roku otrzymała Międzynarodową Nagrodę im. Stanisława Moniuszki oraz Srebrną Odznakę przyznaną przez Unie českých pěveckých sborů. Płyta CD Paweł Łukaszewski – „Beatus vir”, wydana przez DUX w 2018 r., którą nagrała z Chórem Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, została nominowana do nagrody Fryderyk 2019 w kategorii Muzyka Poważna, Album Roku Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Operowa.

 

dr hab. Bartosz Jaśkowski bartosz.jaskowski@us.edu.pl

Wokalista, pedagog, kompozytor, autor tekstów. Absolwent wokalistyki jazzowej na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach w klasie dr Ewy Mentel.

Od 2007 roku członek zespołu naukowo-dydaktycznego Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz od 2016 roku członek zespołu dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Do 2016 roku był związany z Teatrem Rozrywki w Chorzowie.

W 2020 roku uzyskał stopnień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Obecnie w charakterze wokalisty współpracuje m.in. z big-bandem Big Silesian Band, Orkiestrą Wojskową w Bytomiu, zespołem Winyl Band oraz w charakterze konsultanta wokalnego z zespołem artystycznym Teatru Rozrywki w Chorzowie.

 

prof. dr hab. Tomasz Spaliński    tomasz.spalinski@us.edu.pl

Instrumentalista, doświadczony pedagog, mogącym poszczycić się sukcesami swoich podopiecznych na licznych konkursach gitarowych, w tym rangi międzynarodowej. Posiada doświadczenie pedagogiczne związane z ciągłą praktyką na wszystkich trzech szczeblach edukacji muzycznej. Prowadzi konsultacje metodyczne, lekcje pokazowe oraz warsztaty instrumentalne na terenie całego kraju, udziela się również w pracach jury konkursów i przesłuchań.

Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach. Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. W latach 92/93 Stypendysta Rządu Hiszpanii – studia w Real Conservatorio Superior de Mùsica w Madrycie w klasie gitary Josè Luisa Rodrigo.

Występował z koncertami na terenie całego kraju i za granicą, m. in.: w Czechach, na Słowacji i Węgrzech, w Niemczech, Austrii, Lichtensteinie, we Włoszech, w Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz na Kubie. Od roku 1988 nieprzerwanie związany zawodowo z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, który był wydawcą następujących publikacji: Tomasz Spaliński wybrane utwory na gitarę solo (publikacja nutowa, 2004), Tomasz Spaliński gra utwory gitarowe Józefa Świdra (CD, 2005, pierwsza archiwizacja wszystkich dzieł kompozytora), Twórczość gitarowa Józefa Świdra. Pogłębiona analiza aspektu wykonawstwa instrumentalnego (pierwsza kompleksowa monografia dot. twórczości gitarowej Józefa Świdra + CD, 2007), El fondo (CD, gitara solo, 2012), Eu Te Amo (CD, T & R Guitar Duo -Tomasz Spaliński & Rafał Jarczewski, 2014), Poziom prywatny vol.1 (CD, Poziom prywatny, 2017).

 

dr Ewa Bogdanowicz      ewa.bogdanowicz@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel rytmiki, muzyk, pedagog, muzykoterapeuta; adiunkt w Instytucie Sztuk Muzycznych w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ukończyła kierunek wychowanie muzyczne w zakresie rytmiki na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Z Uniwersytetem Śląskim związana od 2002 roku. Prowadzi m.in. zajęcia w ramach specjalności Rytmika w edukacji dziecka (wprowadzenie do rytmiki E. Jaques-Dalcroze’a, animacja ruchu i tańca) oraz specjalności Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej (choreoterapia, taniec i ruch w terapii). Jest tutorem I i II edycji projektu „Uniwersytet Najlepszych” (program mający na celu rozwijanie pasji najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem naukowym).

Autorka monografii Rytmika Emila Jaques-Dalcroze’a – edukacja i terapia dzieci
z symptomami nadpobudliwości
psychoruchowej (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015) oraz artykułów, m. in: Rola tańca ludowego w muzycznej edukacji przedszkolnej, W: Szyndler M. (red.) Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015);  Dalcroze Eurhythmics in therapy for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms. W: Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy, Special Issue 8(2), 2016, a  także współautorką artykułów: Rytmika w edukacji i terapii dziecka W: Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. (Fundacja Instytut Promocji Edukacji, 2010) – współautorstwo z Grażyną Durlow; Rytmika w terapii dziecka W: Uchyła-Zroski J. (red.) Wartości w muzyce, Muzyka
w środowisku społecznym, tom 4 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012) – współautorstwo z Grażyną Durlow; Zrozumieć muzykę – ruch w edukacji dziecka, W: Uchyła-Zroski J. (red.) Studia Artystyczne. Sztuka w przestrzeniach współczesności. Tom I (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014) – współautorstwo z Grażyną Durlow.

Uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych dotyczących edukacji muzycznej, rytmiki oraz muzykoterapii, organizowanych m.in. na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Uniwersytecie Gdańskim, Katolickiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Graz, Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu oraz Uniwersytecie Laval, Québec.

Jej zainteresowania zawodowe to wykorzystanie aktywności ruchowej inspirowanej muzyką (przede wszystkim w oparciu o metodę rytmiki Émile’a Jaques-Dalcroze’a) w terapii dzieci o zakłóconym rozwoju oraz u dorosłych i seniorów jako forma aktywizacji i polepszania jakości życia. Pasjonuje się również tańcem współczesnym i teatrem tańca oraz jego rozwojem na przestrzeni XX wieku. W latach 1994 – 2013 uczestniczyła w Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego, organizowanych przez  Polski Teatr Tańca – Balet Poznański.

return to top