Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Struktura Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz władze w latach 1972–2021

prof. dr hab. Józef Chlebowczyk prorektor w latach 1972–1974
prof. dr hab. Antoni Gładysz prorektor w latach 1974–1977
prof. dr hab. Józef Chlebowczyk prorektor w latach 1977–1981
prof. dr hab. Wojciech Kojs prorektor w latach 1984–1990
prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka prorektor w latach 1990–1996
prof. dr hab. Alojzy Kopoczek prorektor w latach 1996–2002
prof. dr hab. Halina Rusek prorektor w latach 2002–2005
prof. dr hab. Michał Staszków pełnomocnik rektora UŚ ds. Filii w Cieszynie w latach 1981–1982
prof. dr hab. Wojciech Kojs pełnomocnik rektora UŚ ds. wydziału zamiejscowego w latach 1982–1984

Struktura Wydziału Artystycznego w latach 2002–2019

prof. dr hab. Eugeniusz Delekta dziekan
doc. Janusz Seligman prodziekan ds. artystycznych i naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej
dr Ryszard Solik prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski prodziekan ds. studiów zaocznych i finansów
prof. dr hab. Eugeniusz Delekta dziekan
adi. II st. Leszek Zbijowski prodziekan ds. artystycznych i naukowych
dr Ryszard Solik prodziekan ds. studiów dziennych
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski prodziekan ds. studiów zaocznych
prof. dr hab. Wiesław Cienciała dziekan
prof. dr hab. Eugeniusz Delekta prodziekan ds. rozwoju i promocji
dr Adam Molenda prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr Bogumiła Mika prodziekan ds. naukowo-artystycznych
prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak dziekan
dr Remigiusz Kopoczek prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski prodziekan ds. rozwoju i promocji
dr hab. Bogumiła Mika prodziekan ds. naukowych i artystycznych
prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak dziekan
dr hab. Krzysztof Marek Bąk prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. Małgorzata Kaniowska prodziekan ds. badań naukowych, artystycznych i współpracy z zagranicą
dr Małgorzata Mendel prodziekan ds. promocji i działań artystycznych

Struktura Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w latach 2002–2005

dr hab. Halina Rusek, prof. UŚ prorektor ds. Filii UŚ w Cieszynie w latach 1.09.2002–30.09.2005
dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. UŚ dziekan
dr hab. Wiesława Korzeniowska, prof. UŚ prodziekan ds. kształcenia (do 30.09.2004)
dr Barbara Grabowska prodziekan ds. kształcenia (od 1.10.2004)
ks. dr hab. Józef Budniak prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą (do 31.08.2004)
ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą (od 1.09.2004)
dr Wojciech Morszczyński prodziekan ds. studenckich i finansowych

W roku 2005 roku Senat UŚ podjął uchwałę o zniesieniu Filii w Cieszynie. W jej miejsce do roku 2019 funkcjonowały dwa Wydziały: Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Artystyczny.

dr hab. Halina Rusek, prof. UŚ dziekan
dr Jadwiga Gazda prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. UŚ prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą
dr Wojciech Morszczyński prodziekan ds. studenckich i finansowych
dr hab. Halina Rusek, prof. UŚ dziekan
dr Jadwiga Gazda prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. Zenon Gajdzica Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą
dr hab. Zenon Gajdzica, prof. UŚ dziekan
dr Jolanta Skutnik prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, prof. UŚ prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą
dr Katarzyna Marcol prodziekan ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym
prof. dr hab. Zenon Gajdzica dziekan
dr hab. Bogusław Dziadzia prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. Andrzej Kasperek prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą (od 28.09.2016)
dr hab. Kinga Czerwińska prodziekan ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym

Struktura Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

(po połączeniu Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji)

dr hab. Krzysztof Marek Bąk dziekan
dr hab. Bogusław Dziadzia prodziekan ds. kształcenia i studentów
dr hab. Małgorzata Kaniowska prodziekan ds. twórczości artystycznej i umiędzynarodowienia
dr hab. Kinga Czerwińska prodziekan ds. rozwoju, promocji i współpracy z otoczeniem
dr hab. Krzysztof Marek Bąk, prof. UŚ dziekan
dr hab. Bogusław Dziadzia, prof. UŚ prodziekan ds. kształcenia i studentów
dr Barbara Głyda prodziekan ds. współpracy
dr Agnieszka Jaworska prodziekan ds. rozwoju
return to top