Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia

STUDIA STACJONARNE I stopnia

Studia adresowane są do osób, które posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia, także tych, które nie posiadają dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia zawiera moduły z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej oraz moduły kształcenia umiejętności praktycznych (m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie, podstawy kompozycji i aranżacji, śpiew, dyrygowanie, rytmika, chór, orkiestry). Uzupełnienie programu studiów stanowią przedmioty poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Integralną częścią programu kształcenia jest blok pedagogiczny obejmujący realizację modułów wskazanych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Pełne kwalifikacje nauczycielskie student może uzyskać po ukończeniu studiów II stopnia na tym samym kierunku.

Program kształcenia przewiduje ponadto możliwość wyboru specjalności, w ramach której student może realizować ścieżkę edukacyjną odpowiadającą jego specjalistycznym zainteresowaniom.

Specjalności kierunku:

 • rytmika w edukacji dziecka
 • zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

Perspektywy zawodowe:

 • animacja muzyczna prowadzona w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych;
 • organizacja i obsługa techniczna festiwali i innych imprez muzycznych,
 • prowadzenie zespołów muzycznych;
 • prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej;
 • praca w placówkach realizujących zajęcia w zakresie rytmiki.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia

STUDIA STACJONARNE II stopnia

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia. W programie kształcenia znajdują się przedmioty dotyczące zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, przedmioty związane z kształceniem umiejętności praktycznych (m.in. gra na wybranym instrumencie, śpiew, dyrygowanie, harmonia, zespoły muzyczne, podstawy kompozycji i aranżacji, instrumentacja, chór, orkiestry). Integralną częścią programu kształcenia jest blok pedagogiczny obejmujący realizację modułów wskazanych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Uzupełnieniem programu studiów są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Od pierwszego semestru studiów student realizuje wybraną specjalność, w ramach której poszerza swoje kwalifikacje o ścieżkę edukacyjną odpowiadającą jego specjalistycznym zainteresowaniom.

Specjalności kierunku:

 • edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej
 • muzyka popularna – produkcja i wykonawstwo
 • zespołowa praktyka wykonawcza

Perspektywy zawodowe:

 • edukacja muzyczna na wszystkich poziomach nauczania;
 • animacja muzyczna prowadzona w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych;
 • organizacja i obsługa festiwali i innych imprez muzycznych;
 • prowadzenie zespołów muzycznych;
 • prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej;
 • praca w placówkach realizujących zajęcia w zakresie edukacji i terapii muzycznej, w szczególności praca z osobami ze specjalnymi potrzebami.

return to top