Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13.04.2017 - 12:56 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 odbędzie się 10 maja 2017 roku o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2016/2017 stypendia ministra uzyskało 27 osób, w tym 22 studentów i 5 doktorantów.

W wydarzeniu udział weźmie dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anna Budzanowska.

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

W związku z organizacją uroczystości stypendyści proszeni są o kontakt z Działem Promocji UŚ (tel. 32 359 13 21).

Plakat promujący uroczystość wręczeń stypendiów MNiSW zawierający podstawowe informacje nt. wydarzenia


List gratulacyjny prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza Donocika (skan dokumentu, pdf)

List gratulacyjny prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza Donocika (doc)

List gratulacyjny ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina (skan dokumentu, pdf)

List gratulacyjny ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina (doc)

List gratulacyjny I wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza (skan dokumentu pdf)

List gratulacyjny I wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza (doc)

return to top