Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

New-Energy

Odpadowy wermikulit jako macierz nowego systemu magazynowania energii

grafika

Opracowujemy nowy system magazynowania energii z wykorzystaniem odpadowego wermikulitu.

słowa kluczowe: magazynowanie energii, wermikulit, woda, amoniak


Magazynowanie energii cieplnej (TCS) to stosunkowo nowa koncepcja o fundamentalnym znaczenia dla współczesnej chemii i inżynierii środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

TCS opiera się na odwracalnych reakcjach chemicznych. Spośród wielu par reakcyjnych najbardziej obiecujące są układy sorpcyjne działające w zakresie temperatur od -50°C do 150°C. W takich reakcjach ciepło jest magazynowane lub odzyskiwane w formie wiązań chemicznych i fizycznych utworzonych między sorbentem a sorbatem. Powszechnie stosowane sorbenty to hydraty soli, węgle aktywne, fosforany glinu, zeolity i struktury metaloorganiczne (MOF). W przypadku sorbatów powszechnymi są para wodna, amoniak, etanol i metanol. Dodatkowo stosuje się porowatą matrycę, co sprzyja chemisorpcji, poprawiając transport ciepła i masy oraz kinetykę reakcji.

Istotnym problemem TCS jest ekonomiczność procesu. Jedną z badanych matryc jest wermikulit. Wermikulit ma powierzchnię właściwą od 1m2/g do 40m2/g, typowo około ~15-20 m2/g, oraz średnią gęstość 2,5g/cm3.

Celem projektu będzie zaadaptowanie odpadowego wermikulitu tzw. czerwonego szlamu (RM) jako macierzy systemu magazynowania energii. RM ma powierzchnię właściwą około 20 m2/g oraz gęstość 3,6 g/cm3. Jest odpadem po produkcji aluminium. W ramach projektu badamy reakcje RM, aby sprawdzić, czy proces jest odwracalny oraz aby opisać kinetykę reakcji. Modyfikujemy także RM jako potencjalne TCS.

LIDER PROJEKTU

prof. dr hab. inż. JAROSŁAW POLAŃSKI

prof. Jarosław Polański

fot. Małgorzata Kłoskowicz

prof. dr hab. inż. Jarosław Polański
Instytut Chemii
e-mail: polanski@us.edu.pl
tel.: +48 669 446 570

 • dr Piotr Bartczak, Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Kamil Kamiński, Instytut Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Magdalena Tarnacka, Instytut Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Paulina Maksym, Instytut Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr Argyrios Anagnostopoulos, University of Birmingham, Wielka Brytania
 • Prof. Yulong Ding, University of Birmingham, Wielka Brytania
 • Dr. Helena Navarro, University of Birmingham, Wielka Brytania
 • prof. dr hab. Adam Smoliński, GIG, Katowice
 • dr Vaclav Slovak, Uniwersytet w Ostrawie

Więcej o projekcie

Samochód elektryczny

artykuł popularnonaukowy

Odpad po produkcji aluminium może pomóc w magazynowaniu energii

Śląski badawczy

Już prawie 8 mld ludzi żyje na Ziemi. Jak zapewnić im dobrą jakość życie i przetrwanie? Wśród najważniejszych, globalnych wyzwań są zmiany klimatyczne. Jednym z najpoważniejszych źródeł tych zmian są tradycyjne metody wytwarzania energii. Tworzący się w ich wyniku dwutlenek węgla zbiera się w atmosferze, wywołując efekt gigantycznej cieplarni. Przeciwdziałając tym skutkom, z jednej strony dążymy do obniżenia zapotrzebowania na energię, z drugiej poszukujemy sposobów zarządzania nią. Ten ostatni temat stał się przedmiotem zainteresowania zespołu prof. Jarosława Polańskiego…

przeczytaj artykuł

Aktualności

19.04.2022

Przeprowadziliśmy konsultacje z potencjalnymi nowymi uczestnikami konsorcjum badawczego. Zakupiony został sprzęt informatyczny konieczny do realizacji projektu. Projektujemy instalację do badania magazynowania energii w tytułowym układzie oraz prowadzimy konsultacje w celu jej wykonania i zakupienia.

return to top