Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

PCPP

Przewartościowania czasów (po)pandemii. O ingerencji pandemii w ludzki świat wartości i wartościowań

grafika

Zamierzamy zbadać wpływ pandemii koronawirusa na świat wartości i wartościowań w różnych sferach ludzkiej aktywności: rodziny i życia domowego, edukacji i nauki, gospodarki i finansów, duchowości i religii, a także komunikacji społecznej.

czas pandemii, świat wartości, przewartościowania, transformacje po-pandemii, zmiany społeczne i edukacyjne


W ramach projektu zaplanowano zbadanie wpływu pandemii w świat wartości i wartościowań w różnych sferach ludzkiej aktywności. Kompetencje naukowe zespołu badawczego, reprezentującego takie dyscypliny, jak: filozofia, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz nauki o kulturze i religii, pozwalają na szeroko zakrojone, interdyscyplinarne analizy w związku z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami postcovidowymi.

Istotnym aspektem projektu jest rozeznanie na podstawie badań aksjologicznych kwestii zagrożenia pandemicznego. W ramach projektu prowadzone są analizy dotyczące ingerencji pandemii w ludzki świat wartości. Omawiane są konsekwencje pandemii COVID-19 na różnorodnych płaszczyznach jej oddziaływania, w szczególności życia rodzinnego i komunikacji społecznej, gospodarki i finansów, a także duchowości i religii. Tematem rozważań jest również sytuacja zawodowa nauczycieli oraz instytucji szkoły w okresie pandemii, w tym zachowania i postawy dzieci oraz młodzieży w konsekwencji zdalnego nauczania. Kluczowa jest ponadto rola internetu jako medium w okresie stanu zagrożenia pandemicznego. Tytułowe zagadnienia są badane z różnych, wzajemnie dopełniających się punktów widzenia. Zaplanowano pogłębione analizy teoretyczne (koncepcyjne), jak i badania empiryczne. W czerwcu 2022 roku współorganizowano konferencję, w ramach której odbyły się dyskusje panelowe dotyczące skutków pandemii widocznych w różnych sferach ludzkiego życia.

LIDER PROJEKTU

dr hab. MAREK REMBIERZ, prof. UŚ

Instytut Pedagogiki
e-mail: marek.rembierz@us.edu.pl

  • dr hc. prof. dr hab. Janusz Mariański, nauki socjologiczne, WSNS w Lublinie
  • dr hab. Agnieszka Łukasik- Turecka, prof. KUL, nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • dr hab. Irena Trzcińska, prof. AGH, nauki o kulturze i religii, AGH
  • dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ, nauki socjologiczne, UJ
  • dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, nauki socjologiczne, UKSW
  • dr hc. prof. dr hab. Pavol Dancak filozofia/nauki o kulturze i religii, Uniwersytet Preszowski w Presowie
  • prof. dr Alexandru Buzalic, filozofia, Uniwersytet w Oradea

Aktualności

19.04.2022

Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ był prelegentem podczas konferencji naukowej pt. „Co z nami zrobiła pandemia: zachowania i postawy dzieci i młodzieży w konsekwencji zdalnego nauczania”.

  • Rembierz Marek (2021). Transformations of the intercultural education: pedagogical explorations on the borderlands. „Transformacje” Nr 4 (2021), s. 154-187

return to top