Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Młode talenty

Rozwój studentów i doktorantów

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów i doktorantów, zaplanowaliśmy działania mające na celu rozwój ich kariery naukowej i wspieranie talentów.

Przygotowane zostaną programy umożliwiające budowanie i podnoszenie kompetencji badawczych młodych ludzi stojących na początku swej badawczej drogi.

Część inicjatyw będzie adresowana do kół naukowych.

Zakupiona została między innymi licencja programu Grammarly. Aplikacja pomoże doktorantom oraz studentom UŚ w udoskonalaniu ich umiejętności językowych, wesprze w bieżącej komunikacji oraz w pisaniu różnorodnych tekstów w języku angielskim.

Stypendium projakościowe

Motywowanie oraz wspieranie rozwoju i kariery naukowej młodych talentów jest jednym z celów Inicjatywy Doskonałości Badawczej. W ramach programu przeznaczyliśmy 250 tys. zł na dodatkowe stypendium projakościowe dla doktorantów drugiego, trzeciego i czwartego roku szkół doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Aby przystąpić do konkursu, doktorant jest zobowiązany złożyć wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie poświęconej konkursowi: www.us.edu.pl/szkola-doktorska.

Termin nadsyłania wniosków mija 6 września 2021 roku, kryteria ich oceny są zależne od reprezentowanego przez doktoranta obszaru nauk:

  • humanistycznych, teologicznych i sztuki,
  • społecznych,
  • ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych.

Komisja konkursowa, oceniając wnioski, będzie brała pod uwagę: osiągnięcia naukowe, w tym m.in. publikacje, kierowanie i udział w projektach badawczych, zdobyte nagrody i wyróżnienia w konkursach lub przeglądach artystycznych, realizację doktoratu we współpracy z jednostką zagraniczną.

Zgodnie z założeniami konkursu szacuje się, że około 10 % uprawnionych doktorantów uzyska stypendium projakościowe w ramach IDB. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół doktorskich.

NABÓR

do 6. 09. 2021 roku

BENEFICJENCI

doktoranci

Narzędzia dla studentów i doktorantów

Aplikacja Grammarly

500 kont dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Grafika przedstawiająca cztery postaci, dwie pracują na laptopie, jedna czyta książkę, jedna patrzy na monitor, na którym jest wielki napis HELLO. W tle napisy: Inicjatywa Doskonałości Badawczej, aplikacja Grammarly

Zakończone nabory

646 nauczycieli akademickich i doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgłosiło chęć uzyskania bezpłatnego dostępu do aplikacji Grammarly służącej profesjonalnej korekcie pisowni w języku angielskim. Limit miejsc został wyczerpany przed upływem tygodnia od daty opublikowania formularza rejestracyjnego. W związku z dużym zainteresowaniem i w trosce o komfort pracy nauczycieli akademickich i doktorantów podjęta została decyzja o przyznaniu bezpłatnych kont wszystkim osobom, które przesłały poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny.

NABÓR

od 17.11.2020 do 7.12.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | pracownicy dydaktyczni
doktoranci

Uniwersytet Śląski w Katowicach pragnie wspierać społeczność akademicką na wielu płaszczyznach. Mając na względzie komfort pracy naukowców i doktorantów, w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej zakupiono praktyczne narzędzie do korekty tekstów tworzonych w języku angielskim.

Ze względu na duże zainteresowanie programem zorganizowana została II edycja udostępniania kont Grammarly.

Beneficjentami byli: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udostępnionych zostało kolejnych 800 kont, w tym 600 dla pracowników oraz 200 dla doktorantów UŚ – decydowała kolejność zgłoszeń. Nabór trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Wykupiona licencja pozwoli użytkownikom korzystać z aplikacji doskonalącej sprawność językową, skutecznie wspierającej w bieżącej komunikacji i tworzeniu tekstów w języku angielskim. Grammarly to internetowy korektor pisowni, sugerujący poprawki i dający wskazówki w czasie rzeczywistym, wskazujący błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne. Posiada funkcję wykrywającą charakter tekstu, ton i cel wiadomości. Wśród dodatkowych opcji aplikacji znajduje się funkcja sprawdzania tekstu pod kątem plagiatu.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie służbowego adresu poczty elektronicznej – w domenie us.edu.pl. Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin.

NABÓR

od 14. 12. 2020 r. do 31. 12. 2020 r. [rejestracja zakończona]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni | dydaktyczni | badawczo-techniczni
doktoranci

Zakończyła się trzecia edycja udostępniania kont korektora językowego Grammarly w wersji premium. Korzystanie z aplikacji umożliwi pracownikom oraz doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach doskonalenie umiejętności językowych.

Grammarly poprawia na bieżąco każdy napisany tekst w języku angielskim, dbając o poprawność ortograficzną, stylistyczną, gramatyczną, a nawet interpunkcyjną. Narzędzie będzie zatem skutecznie wspierać użytkowników w bieżącej komunikacji oraz w pisaniu tekstów naukowych w języku angielskim.

W tej edycji konkursu konto Grammarly mogli uzyskać: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni (w sumie 400 kont), pracownicy administracyjni (100 kont) oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (100 kont). Decydowała kolejność zgłoszeń.

Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin. Zakup licencji jest finansowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

NABÓR

od 12. 01. 2021 r. do 31. 01. 2021 r. [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni |
dydaktyczni | badawczo-techniczni | administracyjni
doktoranci

Wsparcie doktorantów

W Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zorganizowany został konkurs dla doktorantów, który miał służyć dofinansowaniu ich różnej działalności naukowo-badawczej, w tym związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Laureaci otrzymali dofinansowanie ze środków Szkoły Doktorskiej oraz z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, której celem jest wspieranie badaczy na wszystkich etapach ich naukowego rozwoju. Młodzi naukowcy wnioskowali m.in. o dofinansowanie zakupu odczynników chemicznych i innych materiałów do prowadzenia badań, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz przyrządów niezbędnych do pozyskania materiału badawczego. Pokryte zostały również koszty tłumaczenia publikacji, tzw. proofreadingu, opłat konferencyjnych oraz warsztatów naukowych. Z programu IDB przeznaczono na ten cel 72 319 zł.

 

Pięć kobiet w auli
fot. materiały Uniwersytetu Śląskiego

Dziewczyna trzymająca w ręku modliszkę
fot. Szymon Nawrat

return to top