Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Obrony doktorskie
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Lidia Sonakowska-Czajka
„Struktura i ultrastruktura nabłonka jelita środkowego dorosłych i larwalnych osobników słodkowodnej krewetki Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca) z uwzględnieniem procesów regeneracji i degeneracji.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Karolina Hus
„Wykorzystanie systemu ukierunkowanej mutagenezy CRISPR/Cas9 w edycji i badaniach genomów Brachypodium distachyon i B. hybridum.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Waldemar Żyła
„Kopułkowate (Vespidae: Eumeninae) Polski .”
więcej
Rozprawy doktorskie – mgr Monika Malicka
„Bioróżnorodność grzybów mikoryzy arbuskularnej i ich wpływ na wzrost roślin w środowisku zanieczyszczonym toksycznymi związkami organicznymi .”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Jacek Borgulat
,,Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w igłach Picea abies oraz Abies alba w Beskidzie Śląskim i Żywieckim."
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Michał Krzyżowski
"Oddziaływanie krótkołańcuchowych kwasów organicznych i wybranych olejków eterycznych na parametry rozwojowe i behawior strąkowca czteroplamego Callosobruchus maculatus (F.)."
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Sandra Natonik-Białoń
"Ultrastruktura ściany komórek epidermy łuski cebuli Allium cepa oraz jej odkształcenia towarzyszące plazmolizie i deplazmolizie."
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Małgorzata Grzyb
"Cytomorfologiczne i fizjologiczne przemiany leżące u podstaw nabywania embriogenicznej kompetencji przez eksplantaty paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb."
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Anna Dzionek
"Wpływ immobilizacji komórek bakteryjnych na biodegradację naproksenu"
return to top