Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Obrony doktorskie
więcej
Rozprawy doktorskie – mgr Barbara Flasz
„Oddziaływanie tlenku grafenu i/lub kwasu askorbinowego na potencjał reprodukcyjny oraz ekspresję witellogenin u Acheta domesticus z linii selekcjonowanych w kierunku różnej długości życia ”
więcej
Rozprawy doktorskie – mgr Kamila Godel-Jędrychowska
„Rola plazmodesm w regulacji różnicowania komórek na przykładzie Arabidopsis.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Agnieszka Nowińska
„Morfologia i ewolucyjne modyfikacje czułkowych sensilli u pluskwiaków wodnych (Insecta: Heteroptera: Nepomorpha)”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Łukasz Strzeleczek
"Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych dawnych wyrobisk po wydobyciu rud kruszcowych jako lokalnych centrów różnorodności florystycznej na tle uwarunkowań siedliskowych"
więcej
Rozprawy doktorskie – mgr Magdalena Zarzycka
„Szata roślinna grodzisk województwa śląskiego jako efekt uwarunkowań historycznych i aktualnego użytkowania.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Anna Collin
„Analiza roli genu HvAB15 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)”
więcej
Rozprawy doktorskie – mgr Mateusz Hermyt
„Budowa i rozwój zęba jajowego gadów łuskonośnych.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Artur Piński
„Analiza udziału białek ściany komórkowej w odpowiedzi na stres temperaturowy u modelowego gatunku trawy Brachypodium distachyon.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Michał Szopiński
„Characterization of Arabidopsis species from metalliferous and non-metalliferous sites in Southern Poland.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Iryna Skrynetska
„Monitoring i ocena ryzyka ekologicznego na terenach miejskich w oparciu o wybrane wskaźniki ekologiczne.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Dariusz Halabowski
„Różnorodność zgrupowań bezkręgowców wodnych oraz flory i zbiorowisk roślinnych wybranych typów abiotycznych rzek o różnym stopniu przekształceń antropogenicznych (Górny Śląsk i tereny przyległe).”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Agnieszka Sowa
„Zgrupowania makrobezkręgowców bentosowych w zbiornikach antropogenicznych o różnym stopniu zasolenia wód w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Natalia Jarosz
„Organizacja i funkcjonowanie męskich zespołów komórek płciowych podczas spermatogenezy pijawek lekarskich z rodzaju Hirudo (Annelida, Clitellata)"
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Paweł Kaczmarek
„Rozwój zarodkowy narządu lemieszowo-nosowego i struktur towarzyszących u różnych gatunków gadów łuskonośnych (Squamata).”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Lidia Sonakowska-Czajka
„Struktura i ultrastruktura nabłonka jelita środkowego dorosłych i larwalnych osobników słodkowodnej krewetki Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca) z uwzględnieniem procesów regeneracji i degeneracji.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Karolina Hus
„Wykorzystanie systemu ukierunkowanej mutagenezy CRISPR/Cas9 w edycji i badaniach genomów Brachypodium distachyon i B. hybridum.”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Waldemar Żyła
„Kopułkowate (Vespidae: Eumeninae) Polski .”
więcej
Rozprawy doktorskie – mgr Monika Malicka
„Bioróżnorodność grzybów mikoryzy arbuskularnej i ich wpływ na wzrost roślin w środowisku zanieczyszczonym toksycznymi związkami organicznymi .”
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Jacek Borgulat
,,Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w igłach Picea abies oraz Abies alba w Beskidzie Śląskim i Żywieckim."
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Michał Krzyżowski
"Oddziaływanie krótkołańcuchowych kwasów organicznych i wybranych olejków eterycznych na parametry rozwojowe i behawior strąkowca czteroplamego Callosobruchus maculatus (F.)."
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Sandra Natonik-Białoń
"Ultrastruktura ściany komórek epidermy łuski cebuli Allium cepa oraz jej odkształcenia towarzyszące plazmolizie i deplazmolizie."
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Małgorzata Grzyb
"Cytomorfologiczne i fizjologiczne przemiany leżące u podstaw nabywania embriogenicznej kompetencji przez eksplantaty paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb."
więcej
Rozprawy doktorskie - mgr Anna Dzionek
"Wpływ immobilizacji komórek bakteryjnych na biodegradację naproksenu"
return to top