Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Marta Ostrowska-Bies

09.11.2019 - 09:00, aktualizacja 04.05.2021 - 10:30
Redakcja: am

dr Marta Ostrowska-Bies
dyrektor kierunku Historia Sztuki

e-mail: marta.ostrowska-bies@us.edu.pl

dyżury:
wtorki 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 26

Magister filologii germańskiej (2006) i historii sztuki (2008), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (2015). Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim i Philipps-Universität Marburg. Od 2017 r. zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki, a następnie w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego. Laureatka stypendium im. Fritza Sterna (2011) i stypendystka programu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni (2011, 2012). W latach 2009-2014 realizowała grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karl Grosser (1850-1918) – śląski architekt epoki późnego historyzmu.

Zainteresowania badawcze: architektura śląska XIX i pierwszej połowy XX wieku, rewitalizacja architektury i terenów poprzemysłowych, zagadnienia współczesnej zieleni miejskiej.

Marta Ostrowska-Bies, PhD
Assistant Professor in the Institute of Arts Studies
Faculty of Humanities

marta.ostrowska-bies@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-4648-0463

https://www.researchgate.net/profile/Marta_Ostrowska-Bies

 

Research interests:

history of architecture of the 19th and 20th century, Silesia, revitalization, modern urban planning.

Publications:

  • Marta Ostrowska-Bies, The Karkonosze House at the Lower Silesian Crafts and Industry Exhibition in 1905, [in:] “Quart”, no. 1(55), 2020, pp. 34–46
  • Marta Ostrowska-Bies, There is no Peace without War. Decorations of the Upper Silesian Commemoration Hall façade, [in:] “ Revista de Estudios del Mundo Clásico e Historia del Arte”, no. 16, 2020, pp. 103–117
  • Marta Ostrowska-Bies, Karl Grosser. Śląski architekt (1850–1918) [Karl Grosser, a Silesian architect (1850-1918)], Wrocław 2017
  • Ostrowska, “Welsches der beiden stylistischen Uebel das Kleinere sei?“ Spór o odbudowę hełmu północnej wieży kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (1888-1891) [“Welsches der beiden stylistischen Uebel das Kleinere sei?“ A dispute over the reconstruction of the helmet of the north tower of St. Mary Magdalene’s church in Wrocław], [in:] “Quart”, no. 3(21), 2011, pp. 24-43
  • Ostrowska, Karl Grosser [in:] “Allgemeines Künstlerlexikon, Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker“, Band 63, München/Leipzig 2009, Seite 163

Grants:

  • Supervisor grant financed by the National Science Centre (2010–2013),
  • Fritz Stern scholarship (2012).

Academic outreach and engagement:

  • the book commissioned by the National Museum in Wrocław “Letni pałac biskupa Ludwiga von Sinzendorf (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu)” [Bishop Ludwig von Sinzendorf’s summer palace (the Ethnographic Museum, the branch of the National Museum in Wrocław)] in the series Od pałacu do rotundy. 4pak muzealny. In the Polish and English version.  Participation in the book promotion (UŚ affiliation).

 

Marta Ostrowska-Bies - zdjęcie portretowe

return to top