Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk Politycznych

Spotkanie Dyrektorów Instytutów i Dziekanów HST

06.02.2020 - 12:51 aktualizacja 10.02.2020 - 10:18
Redakcja: magdalenakosa

Z inicjatywy Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych oraz Instytutu Nauk Politycznych odbyło się seminarium naukowe  dla dyrektorów instytutów i dziekanów wydziałów w Uniwersytecie Śląskim z obszaru HST. Seminarium podzielone zostało na trzy części: Ocena a motywacja pracowników, Narzędzia wspomagające zarządzanie pierwszym kryterium ewaluacyjnym oraz Zindywidualizowany wymiar II i III kryterium ewaluacyjnego w perspektywie wpływu na kategorię dyscypliny. W trakcie spotkania przedyskutowano możliwości współpracy międzydyscyplinowej, przedstawiono pomysły usprawniające pracę w poszczególnych dyscyplinach, wymieniono się cennymi doświadczeniami. Problemy wskazane przez uczestników seminarium jako kluczowe zostaną w formie postulatów przedstawione JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego, jako niezbędne i oczekiwane wsparcie naukowej współpracy w dyscyplinach.

return to top