Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Mamy kategorię A+

W ewaluacji dorobku naukowego za lata 2017-2021 przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nauki o polityce i administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymały ocenę A+. W ocenie zostały uwzględnione osiągnięcia naukowe wszystkich pracowników, publikacje, granty, projekty, umiędzynarodowienie naszych badań oraz ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

Kategorie: informacjeWiadomościWydarzenia
return to top