Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Nauk Politycznych

Dr hab. Dana Petranova zastępcą Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych!

06.10.2020 - 09:45 aktualizacja 02.02.2021 - 10:17
Redakcja: magdalenakosa
Z przyjemnością informujemy, że od 1 października 2020 roku prof. Dana Petranova objęła stanowisko zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych.

Pani Profesor posiada duże doświadczenie jako członek komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji międzynarodowych, kolegiów redakcyjnych i rad naukowych czasopism (m.in. Communication Today; European Journal of Media, Art and Photography; Lége Artis – Language yesterday, today and tomorrow). Jest autorką lub współautorką monografii i artykułów naukowych z obszaru szeroko rozumianej komunikacji w społeczeństwach demokratycznych. Jej główne zainteresowania badawcze to innowacje behawioralne w polityce publicznej.

Dana Petranova przez 8 lat pełniła funkcję dziekana Wydziału Komunikacji Medialnej Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji (FMK UCM). Była liderem lub ekspertem w 15 krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu ewaluacji, innowacji i komunikacji. Jest założycielką International Media Education Center (IMEC) przy FMK UCM.

Dana Petranova jest ekspertem w Departamencie innowacji behawioralnych w Kancelarii Wicepremiera Republiki Słowackiej ds. Inwestycji i Informatyki.

Pani Profesor życzymy wielu sukcesów!

img
return to top