Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Nauk Politycznych

Emilie Szwajnoch laureatką w konkursie Preludium 19

20.11.2020 - 15:19 aktualizacja 20.11.2020 - 21:22
Redakcja: maciejmarmola

Doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych UŚ mgr Emilie Szwajnoch (promotor: dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ, promotor pomocniczy: dr Elżbieta Proń) została laureatką w konkursie grantowym Preludium 19, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt mgr Szwajnoch pod tytułem “Krajowa polityka bezpieczeństwa Chin jako instrument sekurytyzacji projektów infrastrukturalnych wdrażanych w Azji Centralnej” (“China’s domestic security policy as an instrument of securitization of infrastructure projects implemented in Central Asia”) otrzymał finansowanie w kwocie 180 684 złotych. Opiekunem grantu jest dr hab. Marcin Kaczmarski z Uniwersytetu w Glasgow.

Projekt ma na celu charakterystykę krajowej polityki bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej oraz jej potencjalnego zastosowania poza granicami państwa. W wymiarze krajowym, zbadane zostaną główne strategie i projekty dotyczące bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa politycznego. W wymiarze międzynarodowym przeanalizowane zostaną możliwości zastosowania elementów krajowej polityki bezpieczeństwa w Azji Centralnej w celu zabezpieczenia chińskich interesów i projektów infrastrukturalnych. Podczas realizacji projektu planowana jest szeroka analiza oryginalnych chińsko- i rosyjskojęzycznych źródeł pisanych. Podczas wyjazdów badawczych do Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych oraz Chin realizowane będą kwerendy biblioteczne i wywiady z ekspertami specjalizującymi się zarówno w polityce bezpieczeństwa Państwa Środka, jak i relacjach Chin z krajami Azji Centralnej.

Więcej o projekcie na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-16pfoa/streszczenia/479195-pl.pdf.

return to top