Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych

Mamy kategorię A+

24.08.2022 - 13:53 aktualizacja 24.08.2022 - 13:57
Redakcja: magdalenakosa
W ewaluacji dorobku naukowego za lata 2017-2021 przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nauki o polityce i administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymały ocenę A+. W ocenie zostały uwzględnione osiągnięcia naukowe wszystkich pracowników, publikacje, granty, projekty, umiędzynarodowienie naszych badań oraz ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

img
return to top