Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk Politycznych

Science Camp: Instytut Nauk Politycznych i Uniwersytet Alexandra Dubčeka w Trenczynie

W listopadzie grupa studentów Doradztwa politycznego i publicznego miała możliwość uczestnictwa w obozie naukowym organizowanym przez Katedrę Politologii Uniwersytetu Alexandra Dubčeka w Trenczynie. W trakcie wyjazdu nasi studenci nie tylko zwiedzili najważniejsze miejsca w Bratysławie związane z przemianami ustrojowymi w Czechosłowacji, ale również wraz ze słowackimi rówieśnikami brali udział w zajęciach warsztatowych dotyczących demokracji i praw człowieka prowadzonych przez dra Pavola Struhára oraz dra Mariána Buššę. Podsumowaniem zajęć był quiz dotyczący 30-lecia demokracji w państwach Grupy Wyszehradzkiej, w którym zwyciężyli studenci z naszego Instytutu. Ostatnim punktem obozu było zwiedzanie niemal tysiącletniego zamku w Trenczynie – w przeszłości jednego ze strategicznych punktów przy północnych granicach państwa węgierskiego, a dziś miejsca promującego lokalną kulturę i tradycję. Opiekunami grupy byli: prof. UŚ dr hab. Marek Migalski, dr Maciej Marmola i mgr Agata Olszanecka Marmola.

fotorelacja

return to top