Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Science Camp: Instytut Nauk Politycznych i Uniwersytet Alexandra Dubčeka w Trenczynie

W listopadzie grupa studentów Doradztwa politycznego i publicznego miała możliwość uczestnictwa w obozie naukowym organizowanym przez Katedrę Politologii Uniwersytetu Alexandra Dubčeka w Trenczynie. W trakcie wyjazdu nasi studenci nie tylko zwiedzili najważniejsze miejsca w Bratysławie związane z przemianami ustrojowymi w Czechosłowacji, ale również wraz ze słowackimi rówieśnikami brali udział w zajęciach warsztatowych dotyczących praw człowieka oraz zachowań etycznych i antykorupcyjnych prowadzonych przez dra Pavola Struhára oraz dra Mariána Buššę. W ramach warsztatów studenci tworzyli projekty społeczne, których celem jest wzmacnianie postaw proobywatelskich i antykorupcyjnych młodych. Kluczowym punktem obozu było spotkanie z lokalnymi działaczami i przedstawicielami organizacji działających na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego na Słowacji, gdzie studenci prezentowali swoje projekty. Młodzi sformułowali również własne rekomendacje dla słowackiej polityki antykorupcyjnej. Projekty zostały dobrze przyjęte przez zaproszonych gości, którzy zgodnie obiecali, że będą wspierali wdrożenie części z nich.

Ostatnim punktem obozu było zwiedzanie niemal tysiącletniego zamku w Trenczynie – w przeszłości jednego ze strategicznych punktów przy północnych granicach państwa węgierskiego, a dziś miejsca promującego lokalną kulturę i tradycję. Opiekunami grupy byli: prof. UŚ dr hab. Marek Migalski, dr Maciej Marmola i mgr Agata Olszanecka Marmola.

fotorelacja

return to top