Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Waldemar Wojtasik

waldemar.wojtasik@us.edu.pl

Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 7 monografii oraz 18 redakcji naukowych publikacji zwartych. Założyciel Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, Fundacji Akademickiej IPSO ORDO, czasopisma Political Preferences i Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020 – 2023. Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji w Senacie Uniwersytetu Śląskiego. Członek rady naukowej Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych. Ekspert Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. Prezes katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w latach 2008-2014.

Twórca Zintegrowanego Systemu Zabezpieczenia Antykorupcyjnego (ZSZA), wdrażanego w administracji, samorządzie terytorialnym, przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, realizującego założenia Rządowej Strategii Przeciwdziałania Korupcji. Wprowadził do międzynarodowego dyskursu naukowego innowacyjne empiryczne narzędzie do badania poziomu deformacji politycznej reprezentacji (Congruent Representation), uzyskiwanej w wyniku przeprowadzonych wyborów powszechnych. Ekspert w wiodącym europejskim programie badawczym EUvox, analizującym zależności przestrzennych teorii głosowania, realizowanym we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Ekspert w projekcie EPAC – Expert Survey on Ethnonationalism in Party Competition, realizowanym przez Universität Konstanz i University of Bern. Członek American Political Sciences Associations, Religious Research Association, European Consortium for Political Research oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

 

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

img
return to top