Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk Politycznych

dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ

waldemar.wojtasik@us.edu.pl

Autor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą.  Założyciel Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, Fundacji Akademickiej IPSO ORDO, czasopisma Political Preferences i Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prezes katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w latach 2008-2014. Ekspert Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Priorytet 2, Działanie 2.1. Poddziałanie 2.1.a.
Kierownik i wykonawca następujących projektów badawczych, finansowanych z publicznych środków na badania naukowe: 2 H02C 096 22 – Specjalne strefy ekonomiczne jako element polityki regionalnej III RP na przykładzie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; NSS 3/2009/1/MRR – „Innowacyjne i społeczne oddziaływania specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce”; N116 491740 – „Regionalna scena polityczna – wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010”; 2011/01/B/HS5/00549 pt: „Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Analiza deformacji wyborczych w wybranych systemach większościowych, proporcjonalnych i mieszanych”.
Twórca Zintegrowanego Systemu Zabezpieczenia Antykorupcyjnego (ZSZA), wdrażanego w administracji, samorządzie terytorialnym, przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, realizującego założenia Rządowej Strategii Przeciwdziałania Korupcji. Wprowadził do międzynarodowego dyskursu naukowego pierwsze empiryczne narzędzie do badania poziomu deformacji politycznej reprezentacji (Congruent Representation), uzyskiwanej w wyniku przeprowadzonych wyborów powszechnych. Ekspert w wiodącym europejskim programie badawczym EUvox, analizującym zależności przestrzennych teorii głosowania, realizowanym we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Ekspert w projekcie EPAC – Expert Survey on Ethnonationalism in Party Competition, realizowanym od 2011 roku przez Universität Konstanz i University of Bern.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

img
return to top