Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Wydatkowanie środków na działalność studencką

Wydatkowanie środków przyznanych na działalność studencką musi się odbywać zgodnie z procedurami obowiązującymi na uczelni.

Uniwersytet Śląski jako instytucję publiczną obowiązuje Prawo zamówień publicznych, w związku z tym każdy wydatek ze środków uczelnianych musi być realizowany zgodnie z wewnętrznym Regulaminem ubiegania się i udzielania zamówień publicznych.

Instrukcja wydatkowania środków:

1. Odbierz decyzję o przyznanych środkach od osoby odpowiedzialnej za ewidencję kosztów na wydziale (księgowa)

2. Omów sposób wydatkowania środków z wydziałową księgową bądź pracownikiem Centrum Obsługi Studentów.

WAŻNE!
Należy pamiętać, że nie wszystko na co zostało przyznane dofinansowanie można zakupić samodzielnie. Na część usług i towarów Uniwersytet ma podpisane umowy długoterminowe, dlatego samodzielny zakup może skutkować brakiem możliwości rozliczenia kosztów.

 

Wykaz wszystkich grup przedmiotowych jest dostępny w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Usługi i towary których nie można realizować samodzielnie:

 • Wydruki plakatów i materiałów informacyjnych (kontakt z Działem Promocji)
 • Transport i przewóz osób (kontakt z Działem Logistyki)
 • Materiały biurowe – do pobrania jedynie w magazynie! (kontakt z księgowością)
 • Wyjazdy i delegacje (kontakt z księgowością)
 • Catering (kontakt z Działem Promocji)
 • Wyjazdy zagraniczne, w tym zakup biletów lotniczych, noclegu i diet (kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą)
 • Pobieranie opłat konferencyjnych (kontakt z Działem Nauki)

 

3. Po ustaleniu sposobu wydatkowania należy skontaktować się z odpowiednimi działami. W przypadku samodzielnego zakupu dozwolonych towarów i usług każdorazowo należy wziąć Fakturę VAT wystawioną na Uniwersytet Śląski w Katowicach (dane poniżej). Dopuszcza się dwie formy rozliczania faktur (wystawionych na UŚ):

 • Samodzielny zakup z własnych środków, dostarczenie faktury do księgowości, opisanie jej zgodnie z zaleceniami oraz późniejszy zwrot środków na konto
 • Pobranie faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni) oraz niezwłoczne dostarczenie jej do księgowości w celu rozliczenia z firmą.

 

DANE DO FAKTURY

Uniwersytet Śląski
NIP: 634-019-71-34
Bankowa 12
40-007 Katowice

 

WAŻNE!
Tylko faktura wystawiona na Uniwersytet Śląski może zostać rozliczona! Należy pamiętać, że faktura musi zostać wystawiona zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu! 

PAMIĘTAJ!
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ewidencję kosztów na wydziale (księgowa) bądź Centrum Obsługi Studentów!

return to top