Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Student

Ewelina Bachera

Jako studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i działalność społeczną. Działała jako wolontariusz w Studenckiej Poradni Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Pełniła funkcje II wiceprzewodniczącego i sekretarza tej organizacji – udzielała pomocy prawnej i porad prawnych z zakresu prawa cywilnego osobom niezamożnym, których nie stać na skorzystanie z pomocy adwokata czy też radcy prawnego. Zaangażowała się również między innymi w projekt „Street Law”, skierowany do młodzieży z terenu województwa śląskiego i obejmujący organizację warsztatów w liceach ogólnokształcących. Jako członek kół naukowych, reprezentuje Uniwersytet poprzez udział w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Ukończyła Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Żorach.

Maciej Byczyński

Jako student informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej. Sprawdził się on jako inicjator i główny organizator dwóch edycji międzynarodowych konferencji „Game Day” poświęconych tematyce gier komputerowych, a także jako współorganizator konferencji IT Academic Day. Był pomysłodawcą utworzenia kierunku i specjalności „Projektant Gier Komputerowych” na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, uczestniczył w tworzeniu siatki studiów, brał także udział w kampanii promocyjnej na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był członkiem kapituły konkursu „Laur Studencki” oraz członkiem wielu organizacji studenckich i pozauczelnianych takich jak Koło Naukowe Informatyków WIiNoM UŚ, Grupa Microsoft .NET. Pełnił funkcję Ambasadora PwC (PricewaterhouseCoopers), łącząc świat akademicki z gospodarką. Ukończył Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych nr X w Sosnowcu.

Anna Cieplak

Jako studentka pedagogiki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej. Dała się poznać jako pomysłodawca i koordynator świetlicy „Krytyki Politycznej” w Cieszynie, w ramach której odbywają się liczne wykłady, konferencje i warsztaty, a także koordynator wolontariuszy prowadzących zajęcia dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach „(O!)świetlicy”, gdzie ponadto prowadzi zajęcia artystyczne. Była Ona również koordynatorem innych projektów na rzecz dzieci: „Oczy szeroko otwarte”, „Interfejs do nowego świata”, „Zrównoważony rozwój – warsztaty artystyczno-edukacyjne”. Pani Anna jest inicjatorką „Spacerów zaangażowanych”, podczas których mieszkańcy i studenci poznają przestrzeń Cieszyna przy udziale specjalistów i badaczy kulturowego wymiaru miasta. Doceniona została także między innymi jej działalność w kołach artystyczno-naukowych. Ukończyła V LO im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej.

Anna Dawidowska

Jako studentka fizyki medycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej oraz za działalność społeczną i dobroczynną. Współorganizowała trzy kolejne edycje „Święta Liczby Pi”, popularyzującego nauki ścisłe wśród młodzieży. Była także organizatorem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Nauka a Tajemnica”, a także wolontariuszem prowadzącym stanowisko przedmiotowe w ramach Festiwalu Nauki i Dni Otwartych Uniwersytetu Śląskiego oraz podczas wystawy „Wielki zderzacz hadronów – jak to działa?”. Pani Anna angażowała się w działalność na rzecz dzieci i młodzieży jako wychowawca – wolontariusz na „Wakacjach z Bogiem” oraz jako animator Ruchu Światło – Życie. Docenione zostały również jej działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. Pracowała jako wolontariusz festynów „San Manhattan” i członek grupy teatralnej przy parafii. Reprezentowała Uniwersytet Śląski na licznych konferencjach studenckich. Ukończyła VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej–Curie w Katowicach.

Magdalena Figura

Jako studentka socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz promowanie aktywności sportowej. Była Ona współorganizatorką 6. Objazdowego Festiwalu Filmowego Praw Człowieka w Filmie „Watch Docs”, a także współorganizatorką Juwenaliów Rybnickich i Interdyscyplinarnego Konkursu Indeksów. Jest również zaangażowana w działalność charytatywną poprzez organizację akcji „Kampus dzieciom” oraz „Budzimy Anię”. Pani Magdalena brała udział w licznych projektach badawczych, między innymi w projekcie „Diagnoza społeczna: Rybnik 2008” oraz „Przestrzeń publiczna miast śląskich. Przypadek Katowic i Gliwic”, a także konferencji naukowej „Spotkanie ze Słowackim”. Jest Ona również organizatorką wielu przedsięwzięć o charakterze sportowym, organizowanych przy Zespole Szkół Wyższych w Rybniku, takich jak: Turniej Mikołajkowy w Piłce Nożnej Halowej, Akademicki Dzień Sportu i Międzyrocznikowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Ośrodka Dydaktycznego UŚ w Rybniku. W okresie od X 2008 r. do VI 2009 r. Pani Magdalena była zastępcą przewodniczącego Samorządu Studenckiego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku oraz przewodniczącą tamtejszego Koła Sportowego. Jest również laureatką wyróżnienia w Konkursie na Najlepszego Studenta RP, firmowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów – organizatorów Studenckiego Nobla 2010 „Twoja szansa na sukces”. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. 14. Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.

Szymon Janecki

Jako student biotechnologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej. Dał się on poznać jako koordynator projektu studenckiego „Inteligencja finansowa”, którego celem jest przybliżenie studentom możliwości efektywnego zarządzania kapitałem. Był także współorganizatorem projektu studenckiego „Festiwal Przedsiębiorczości BOSS”. Pan Szymon pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz Ambasadora Przedsiębiorczości UŚ. Jest również Przewodniczącym Fundacji Studenckiego Forum Business Centre Club w regionie śląskim. Doceniona została jego działalność na rzecz promowania przedsiębiorczości studentów. Ukończył Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu.

Karolina Karbownik

Jako studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i działalność społeczną. Była inicjatorką i organizatorką akcji „Kulawy Mikołaj”, której celem było przełamanie społecznych stereotypów wobec osób niepełnosprawnych. Była wolontariuszem projektu „Własność=Jasność”, którego głównym zadaniem było zapoznanie dzieci w wieku szkolnym z zagadnieniami dotyczącymi własności, prywatyzacji oraz giełdy. Jest zaangażowana w działalność charytatywną jako koordynator akcji „UNICEF na Gwiazdkę”. Była również współorganizatorem VIII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej. Pani Karolina jest inicjatorką utworzenia funkcji Rzecznika Osób Niepełnosprawnych na naszym Uniwersytecie i pełni ją od maja 2010 roku, jest również aktywnie zaangażowana w działalność Koła Studentów Niepełnosprawnych „Equitas”. W latach 2007-2010 działała Ona w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa „ELSA”. W roku 2010 została laureatką ogólnopolskiego konkursu na esej z języka prawniczego „Język u wagi”. Była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu.

Żaneta Krawczyk

Jako studentka socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i działalność społeczną. Jako Ambasador Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego zajmowała się ona szerzeniem idei przedsiębiorczości w środowisku studentów. Jako aktywna członkini Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŚ współorganizowała między innymi akcję „Cień menedżera”, obozy adaptacyjne dla nowych studentów i akcję honorowego krwiodawstwa „Wampiriada”. Współpracując z Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, prowadziła jako ko-trener szkolenia w ramach projektu „Równe szanse – program reintegracji zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi”. Jako członkini Studenckiego Zespołu Naukowego działającego przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych współpracuje przy organizacji spotkań i konferencji naukowych, a także bierze udział w projektach badawczych. Pani Żaneta była jednym ze zwycięzców konkursu „START – pomysł na biznes” na najlepszy biznesplan, organizowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, a także laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.

Dariusz Kryczka

Jako student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i osiągnięcia naukowe. Między innymi był pomysłodawcą i organizatorem konferencji „Dokąd zmierza polski Kościół” i konferencji w ramach cyklu „Odkryjmy Amerykę”. Był koordynatorem regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce oraz uczelnianym koordynatorem prawyborów studenckich w ramach projektu „Pępek Europy”. Sprawdził się również jako wolontariusz podczas festiwalu Umiejętności Kulturalno–Społecznych. Pan Dariusz reprezentuje Uniwersytet Śląski podczas licznych krajowych i międzynarodowych konferencji. Pełnił on również funkcje w organach samorządowych Uniwersytetu: Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Komisji Prawnej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Radzie Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego i Radzie Samorządu Studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji. Sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego, był także zaangażowany w działalność wielu innych kół naukowych i organizacji pozauczelnianych, takich jak Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jest on również wieloletnim stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz stypendystą Województwa Śląskiego. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu.

Sandra Orlińska

Jako studentka studentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność społeczną i dobroczynną. Od lat sprawdza się jako pomysłodawca, organizator i wolontariusz wielu społecznych inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży swojej parafii, takich jak wycieczki, korepetycje czy zajęcia podczas ferii. Podczas wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych dla niepełnosprawnych studentów Politechniki Śląskiej prowadziła szkolenia z zakresu efektywnego zapamiętywania. Brała również udział w spotkaniu integracyjnym studentów z Polski i Białorusi. W ramach Festiwalu Nauki prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży. Pani Sandra działa aktywnie w wielu Kołach Naukowych i organizacjach pozauczelnianych takich, jak AEGEE i Duszpasterstwo Akademickie, jest również stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Anna Orska

Jako studentka socjologii na Wydziale Nauk Społecznych oraz organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i osiągnięcia naukowe. Jako aktywna członkini Koła Naukowego Socjologów, organizowała ona czterokrotnie Dni Socjologii, obozy Koła Naukowego Socjologów w Bieczu i Bornem Sulinowie oraz cztery edycje Festiwalu Humoru i szereg innych wydarzeń. Angażuje się też w propagowanie nauki poprzez organizację Festiwalu Nauki i Chorzowskiego Festiwalu Nauki oraz warsztaty w ramach projektu „Studenci uczniom”. Reprezentowała także Uniwersytet Śląski na licznych konferencjach naukowych. Doceniona została także działalność Pani Anny w organach Samorządu Studenckiego Uniwersytetu: jako przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, delegatki do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Senatorki Uniwersytetu Śląskiego i członkini Kapituły Nagrody Środowiskowej Laur Studencki 2010. Ponadto angażowała się Ona w działalność magazynów studenckich „Spinacz” i „Suplement”. Dwukrotnie (w latach akademickich 2009/2010 i 2010/2011) otrzymywała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Chrzanowie.

Jakub Pączek

Jako student reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia artystyczne. Uznanie wzbudziła Jego konsekwencja i profesjonalizm w realizacji filmowej pasji. Zrealizował on według własnych scenariuszy szereg etiud, w tym wielokrotnie prezentowaną i nagradzaną na festiwalach „Pralkę” (m.in. zwycięstwo w konkursie krótkometrażowym Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu 2009 i nagroda dla najlepszej etiudy studenckiej festiwalu KULT OFF KINO w TVP KULTURA). Jego anglojęzyczny jednominutowy dokument „Rolls of Identity” był wielokrotnie nagradzany na całym świecie. Ponadto Pan Jakub jest autorem między innymi filmu dokumentalnego „Najlepsze kąski na wagonach”, który brał udział w licznych przeglądach i festiwalach filmowych, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Współpracował również z TVP, jako współreżyser cyklu „Nakręć historię” emitowanego w TVP 2 oraz jako scenarzysta i autor wydań programów emitowanych w TVP Historia. W uznaniu licznych dokonań otrzymał on Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Ukończył Katolickie Liceum Ojców Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

Jacek Szymik-Kozaczko

Jako student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Podziękowanie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej. Wykazał się konsekwencją w reprezentowaniu interesów studentów oraz działalnością na rzecz integracji środowiska studenckiego i krzewienia kultury studenckiej. Jako przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, reprezentował studentów przed Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich. Był przedstawicielem studentów w Senacie UŚ i członkiem senackiej komisji ds. organizacji i rozwoju. W latach 2008–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – dał się poznać jako organizator wielu wydarzeń i projektów integrujących środowisko studenckie, takich jak Otrzęsiny dla studentów I roku, czy obozy adaptacyjne. Pracował w zespołach przygotowujących takie wydarzenia jak Juwenalia Śląskie i Studencki Festiwal Nauki. Był współinicjatorem i doprowadził do końca projekt utworzenia deptaku na ulicy Bankowej w Katowicach. Był członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym działał w ramach Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, a także przygotowywał i przedstawiał studenckie propozycje zmian w regulaminie studiów oraz w regulaminie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej–Curie w Katowicach.

Barbara Tkocz

Jako studentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność społeczną i dobroczynną. Od 2008 roku była zaangażowana aktywnie w pracę Stowarzyszenia „Wiosna”, które zajmuje się działaniami na rzecz potrzebujących. Prowadziła bezpłatnie korepetycje dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W ramach Stowarzyszenia „Wiosna” była liderem projektu „Akademia Przyszłości”, liderem grupy wolontariuszy, a także trenerem prowadzącym szkolenia dla nowych wolontariuszy. Angażowała się również między innymi w akcję „Szlachetna Paczka” prowadzoną przez to Stowarzyszenie. Ponadto dwukrotnie była inicjatorem i współorganizatorem akcji „Odszukać przeznaczenie”, skierowanych do młodzieży szkół średnich. Była aktywnym członkiem Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Frycza Modrzewskiego w Rybniku.

Łukasz Tudzierz

Jako student Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej. Prowadzony przez pana Łukasza blog, popularyzujący kulturę i obyczaje Górnego Śląska, zwyciężył w konkursie organizowanym przez portal Onet.pl „Blog roku 2010” w kategorii „Polityka i społeczeństwo”. Wyróżniał się jako aktywny student w Szkole Zarządzania UŚ. Był przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Szkoły Zarządzania UŚ w Chorzowie. Był zaangażowany w działalność społeczną, między innymi organizując akcję krwiodawstwa w ramach VII Okręgowej Edycji Akcji Honorowego Krwiodawstwa PCK oraz koordynując wydziałową zbiórkę darów dla ubogiej rodziny w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Przez trzy lata działał jako administrator portalu studenci.us.edu.pl. W 2010 roku pracował On w zespole przygotowującym Studencki Festiwal Nauki, którego celem jest popularyzacja nauki oraz przekazywanie wiedzy w sposób przystępny studentom i osobom spoza Uniwersytetu. Do Jego osiągnięć należy również współorganizowanie licznych konferencji i spotkań, takich jak: konferencja szkoleniowa „Improving student scientific movement – silniejszy studencki ruch naukowy”, zjazd przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej – V4 Meeting, konferencje pt. „Ścieżki Kariery” oraz „Zarządzanie w praktyce”, a także „Giełda Szkół Wyższych”. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie.

Ewa Walewska

Jako studentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej. Wśród swoich osiągnięć może Ona wymienić prowadzenie redakcji i wydawanie Magazynu Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement”. Kierowana przez Nią redakcja propaguje kulturalną i naukową działalność studentów oraz informuje o sprawach dotyczących młodych ludzi – rynku pracy oraz możliwościach rozwoju i kształtowania swojej kariery zawodowej. Pani Ewa współpracowała również z innymi mediami lokalnymi – czasopismami: „Śląsk”, „Nowe Zagłębie”, „Blask Nawiedzenia”, internetowymi magazynami: „Teatralia” i „Purpose – przedsiębiorczość w kulturze”. Swoją pasją dzieliła się także prowadząc warsztaty dziennikarskie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Studenci uczniom”. Była koordynatorem akcji promocyjnej Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego oraz Dni Otwartych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jako członek Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego angażowała się również w promocję swojego regionu. Angażowała się w pracę licznych kół naukowych. Członkini Rady Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Emili Plater w Sosnowcu.

Jarosław Wichura

Jako student politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Sprawdził się jako organizator i koordynator Konkursu Negocjacyjnego „Małe Diploma” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pracował w zespole przygotowującym Festiwal Nauki na Uniwersytecie Śląskim. Pomysłodawca i autor projektów stron internetowych: oficjalnej strony internetowej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych, czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” oraz strony społecznego projektu „Szkoła Liderów” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zainicjował współpracę naukową z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie. Pan Jarosław brał udział w wielu projektach i konferencjach badawczych, takich jak m. in. Badania elektoratu 2009, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Rosjoznawcza „Inny świat?”, Ogólnopolska Konferencja „Między Europą a Rosją. Ukraina w poszukiwaniu politycznej tożsamości”, Konferencja Ogólnopolska „Oblicza transformacji”. Angażował się w pracę licznych kół naukowych oraz Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych. Był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

Agata Wilczek

Jako studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i działalność społeczną. Pracowała jako wolontariusz na rzecz dzieci i młodzieży, współpracując ze Stowarzyszeniem „Wiosna” przy realizacji projektu „Akademia Przyszłości” oraz z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach Dzielnicowego Programu Przeciwdziałania Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Była inicjatorem i współorganizatorem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Nauka a Tajemnica” pod patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego, a także współorganizatorem innych wydarzeń o charakterze ogólnouczelnianym: Dnia Otwartego Śląskiej Anglistyki i Dnia Kultury Kanadyjskiej. W ramach Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach była inicjatorką i organizatorką cyklu spotkań w ramach projektu „Obalamy mity … czytając naszą kulturę z nadzieją, ale i krytycznie”, uczestniczyła także w Europejskim Spotkaniu Studentów „Nowi uczniowie z Emaus. Być chrześcijaninem w uniwersytecie” i poprzedzającym je Ogólnopolskim Forum Akademickim w Częstochowie. Pani Agata uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Angażowała się w pracę kół naukowych i Samorządu Studenckiego UŚ. Wielokrotnie była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Województwa Śląskiego. Była także Laureatką Uczelnianą w Konkursie na Najlepszego Studenta RP – Studencki Nobel 2010. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Katarzyna Wiśniowska

Jako studentka pedagogiki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz promowanie aktywności sportowej. Organizatorka licznych imprez sportowych: Festiwalu Koszykówki, turniejów piłki siatkowej „Plaża”, regionalnego etapu „Sztafety przez Polskę”, Zimowych Olimpijskich Ferii dla Dzieci, Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce oraz „Show Time Basket”. Była polskim koordynatorem międzynarodowego projektu „Transgraniczna Akademia Sportowa”. Angażowała się także jako wolontariusz w IX Zimowy Europejski Festiwal Młodzieży Europy „Śląsk-Beskidy 2009″, była również współorganizatorem gali OskarUŚ-ów – nagród dla najlepszych wykładowców Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Pani Katarzyna była sekretarzem Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Animatorów Kultury. Angażowała się jako wiceprezes w działalność Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach.

Patrycja Wites

Jako studentka socjologii i politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ, w trzeciej edycji tego konkursu, za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Była organizatorką i koordynatorką licznych projektów w środowisku akademickim i lokalnym takich, jak: program Comenius Regio, adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest zapoznanie młodzieży z zasadami debaty na forum ONZ oraz rozwój umiejętności negocjacyjnych i sztuki publicznej wypowiedzi, spotkania informacyjno-promocyjne ze studentami pierwszych lat studiów, szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej dla studentów oraz pierwszej edycji Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, między innymi w projektach: SPHERE: „Space, place and the historical and contemporary articulations of regional, national and European identities through work and community in areas undergoing economic restructuring and regeneration”, „Wizualne skażenie (Visual pollution) miast województwa śląskiego”, „Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”. Sprawdziła się jako Pełnomocnik ds. Informacji i Promocji w Radzie Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych, angażowała się również w prace innych organów Uczelni: Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Radzie Wydziału Nauk Społecznych, Radzie Instytutu Socjologii. Pani Patrycja działa jako administrator nieoficjalnego forum dyskusyjnego studentów Wydziału Nauk Społecznych, w ramach którego była pomysłodawcą wielu inicjatyw integrujących środowisko studenckie. Angażowała się w prace licznych kół naukowych. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu.

Piotr Zwoliński

Jako student chemii leków na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej. Od października 2008 roku działał jako wolontariusz w Klubie Wolontariusza „Szansa”, gdzie udzielał dodatkowych lekcji z chemii i fizyki uczniom gimnazjum i technikum oraz modelował konstruktywny sposób spędzania wolnego czasu. Pomysłodawca i inicjator projektu „Eksperymentatorzy” realizowanego przy Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach, w ramach którego prowadzi warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dotyczące doświadczalnego aspektu dziedzin przyrodniczych. Pan Piotr udzielał się także jako wolontariusz w Domu Dziecka w Mysłowicach i „Kawiarni Naukowej Dzieciom”, gdzie prowadził działania na rzecz dzieci i młodzieży. Od 2010 roku angażował się w działalność Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju WIDMO na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. W 2010 roku otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie na Innowacyjny Pomysł Biznesowy w ramach projektu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej – Innowatorzy 2010”, realizowanym przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach.

Grzegorz Żołna

Jako student geografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz społeczności akademickiej. Uznanie wzbudziła Jego konsekwencja w realizacji sportowej pasji, która przyniosła takie sukcesy, jak zajęcie III miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Górskim czy I miejsca w Mistrzostwach Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Kolarstwie Górskim. Inne ważne osiągnięcia pana Grzegorza to II i III miejsce uzyskane w klasyfikacji drużynowej na Akademickich Mistrzostwach Śląska, trzykrotnie zdobyte II miejsce w Świętokrzyskiej Lidze Rowerowej i V miejsce w Bike Maratonie. Jako członek Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego reprezentował on Uczelnię na zawodach rangi ogólnopolskiej i regionalnej. Aktywnie angażował się również w życie wydziału, jako delegat studentów do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i członek Samorządu Studenckiego. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych.

return to top