Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Joanna Krzysteczko

Jako słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności tego Uniwersytetu. Od początku swojej obecności w UTW zajęła się informacją, która jest tak ważna w funkcjonowaniu każdej instytucji. Dzięki Jej zaangażowaniu powstała i funkcjonuje stale aktualizowana strona internetowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ. Przez dwa lata prowadziła kronikę tego Uniwersytetu. Niezwykle cenna jest Jej współpraca z wykładowcami i członkami Samorządu UTW. Przygotowuje informacje z życia UTW, które są podawane co tydzień przed wykładem. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami – udzielając porad komputerowych wszystkim chętnym słuchaczom UTW. Współorganizowała międzynarodową konferencję „Nowe wyzwania dla UTW”, która odbyła się w październiku 2010. Zajmuje się ewidencją słuchaczy i przygotowuje dla nich legitymacje. Dwukrotnie przygotowywała grupę słuchaczy na Ogólnopolską Olimpiadę Sportową Słuchaczy UTW. Godna pochwały jest również Jej działalność na rzecz społeczności lokalnej. Po przejściu na emeryturę jako wolontariusz pracowała w Biurze Porad Obywatelskich przy Urzędzie Miasta Chorzów.

Elżbieta Moryś-Wanat

Jako słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności UTW. Pełni funkcję przewodniczącej Samorządu UTW, reprezentując Uniwersytet na konferencjach. Na uznanie zasługuje to, że brała aktywny udział w trzech projektach badawczych realizowanych przez UTW: „Seniorzy- seniorom”, „Słuchacze UTW starszym mieszkańcom Katowic”, „Kaj te czasy – powrót do korzeni”. Brała udział w konferencji BioMedTech organizowanej przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Współpracuje z Teatrem im. Stanisława Wyspiańskiego, organizując od lat wyjścia słuchaczy do teatru. Zorganizowała również wyjazdy słuchaczy UTW do opery we Wiedniu i w Budapeszcie.
return to top