Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Doktorant

Dawid Matuszek

Dawid Matuszek – ma w swoim dorobku liczne teksty w czasopiśmie naukowym FA-art. Kwartalnik Literacki, cztery rozdziały w monografiach, wystąpienia na 24 konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych, projekty naukowe takie jak „Freud – Lacan – Žižek. Polityczność psychoanalizy, psychoanaliza polityczności” oraz „Literrorytura. Psychoanaliza
w badaniach literackich, naukach społecznych i politycznych”. Pasją Dawida jest psychoanaliza, literatura, filozofia, teoria lektury, teoria polityki i film. Gra na fortepianie. Doktorant literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym.

Maciej Mendecki

Maciej Mendecki wyróżnia się w swojej działalności naukowej, m.in. kierując projektem
z grantu NCN „Wykorzystanie szumu sejsmicznego do określania rodzaju i miąższości warstw przypowierzchniowych oraz rozpoznania topografii skonsolidowanego podłoża skalnego” oraz uczestnicząc w projektach naukowych krajowych i międzynarodowym. W dorobku Macieja Mendeckiego jest kilka artykułów w uznanych czasopismach naukowych, inne publikacje, w tym współautorstwo skryptu uczelnianego i udział w licznych konferencjach, ale także współorganizacja kilku z nich i pomoc w organizacji kolejnych edycji Giełdy Minerałów. Odbył staż w Uniwersytecie Ilia Chavchavadze w Tbilisi, a wśród swoich zainteresowań wymienia m.in. hazard sejsmiczny, rekonstrukcję klimatu, podróże i teatr. Doktorant na Wydziale Nauk o Ziemi.

Maria Michniowska

Maria Michniowska – zrealizowała ponad 20 projektów naukowych, takich jak m.in. „Katowice. Współczesny obraz miasta i jego mieszkańców”, „Ja Ślązak, Ja Polak, Ja Europejczyk” i „Aktywność społeczno-kulturalna młodzieży w katowickich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”; wystąpiła na 25 konferencjach naukowych, ale też dzięki jej zaangażowaniu jako współorganizatora zrealizowanych zostało pięć edycji Dni Socjologii i trzy konferencje. Wśród swoich licznych pasji wymienia m.in. socjologię miasta i przestrzeni, prowadzenie zajęć dla studentów, żeglarstwo i narciarstwo, podróże, kulturę i kuchnię włoską. Doktorantka socjologii na Wydziale Nauk Społecznych.

Adam Pisarek

Adam Pisarek jest autorem 7 tekstów w punktowanych czasopismach naukowych,
4 rozdziałów w monografiach i redaktorem jednej z nich oraz licznych publikacji popularnonaukowych. W swoim bogatym dorobku ma również wymyślanie, inicjowanie, organizację lub współorganizację cyklów spotkań, seminariów, warsztatów, wydarzeń naukowych i popularnonaukowych, w tym pięciu konferencji naukowych i autorskich programów edukacji medialnej dla młodzieży. Bez niego nie byłoby tak oryginalnych i ciekawych wydarzeń, jak pięć edycji Festiwalu Wolnych Ludzi, Festiwal Sztuki Podróżowania Kapu!Era, Kamera.lnie i wielu innych. Adam interesuje się antropologią kulturową, teoriami kultury i kinem. Doktorant kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym.

Małgorzata Pohl

Małgorzata Pohl uczestniczyła w zespołowych projektach „The Draft Common Frame of Reference Warsaw International Arbitration Moot at the Court of Arbitration at the PCC” oraz “PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates w edycjach 2012/2013
i 2011/2012, m.in. przedstawiając referat w Cambridge oraz zdobywając w 2012 r. tytuł “Best Speaker” w ramach symulacji I konkursu “European Court of Justice Moot Court Competition”. Reprezentowała dwukrotnie wraz z zespołem Wydział Prawa i Administracji UŚ w jednym
z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów organizowanych dla studentów prawa na świecie “The XIX Willem C. Vis Moot International Arbitration Moot Competition” – w 2012 r. otrzymała nagrodę i III miejsce w kategorii „Martin Domke Award for Best Individual Oralist” w finale tego konkursu, natomiast w 2011r. w konkursie przygotowawczym do finału w Wiedniu drużyna UŚ zajęła trzecie miejsce dla najlepszej drużyny, a trzecie miejsce dla najlepszego mówcy zajęła Małgorzata Pohl, wyprzedzając nawet native speakerów. Poza tym Małgorzata jest autorką publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, uczestniczką wielu konferencji i konkursów prawniczych. Działa społecznie na rzecz społeczności akademickiej, a poza nauką, jej pasją są wycieczki górskie, sport i sztuka – w szczególności secesja/Art Nouveau i impresjonizm. Doktorantka prawa na Wydziale Prawa i Administracji.

Anita Strzebińczyk

Anita Strzebińczyk uczestniczyła w dwóch edycjach międzynarodowego projektu naukowo-badawczego PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates, w którym pracowała m.in. nad stanem faktycznym – kazusem i symulacją rozprawy, w której była członkiem grupy obrońców i przygotowała mowę obrończą w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz opracowała wraz z zespołem wskazówki merytoryczne dotyczące stanu faktycznego dla uczestników projektu w edycji 2012/2013, który związany był z unijnymi regulacjami równego traktowania w zatrudnieniu. Ponadto uczestniczyła w wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych zagranicą oraz w Polsce. W wolnym czasie chętnie pływa oraz jeździ na rowerze, lubi podróżować i czytać literaturę niemiecką. Doktorantka prawa na Wydziale Prawa i Administracji.

Lidia Żur

Lidia Żur – ma w dorobku nie tylko 13 wysokopunktowanych artykułów naukowych, projekty badawcze i udział w kilku zagranicznych konferencjach, ale także była pomysłodawcą i organizatorem zjazdu fizyków i chemików, zajęć dla uczniów szkół średnich oraz zorganizowała cztery edycje Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego. Jej zespołowym sukcesem jest również zgłoszenie patentowe „Sposób otrzymywania nanokryształów fluorkowych PbF2 zawierających trójwartościowe jony europu w materiałach uzyskiwanych metoda zol-żel”, wraz z W.A. Pisarski, B. Szpikowska-Sroka, R. Czoik. Lidia wyróżnia się również w działalności społecznej – Od 2007 roku działa w Centrum Misji i Ewangelizacji, raz zorganizowała a raz współorganizowała wyjazd misyjny do Burkina Faso w ramach międzynarodowego projektu „Pomoc dla Afryki” realizowanego w Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (wśród jej zadań było m.in. tłumaczenie rozmów z pielęgniarzami i pacjentami, pomoc w zbieraniu danych, przekazywanie leków i środków opatrunkowych otrzymanych z polskich aptek). Poza tym, w latach 2009-2011 prowadziła zajęcia wyrównawcze dla młodzieży z dzielnicy Katowice Szopienice z przedmiotów ścisłych w ramach w ramach wolontariatu w Centrum Aktywności Lokalnej „SZANSA” przy MOPS w Katowicach. Uczestniczyła w programie Erasmus oraz programie wymiany młodzieży Polska – Izrael „Żywy Most”. W wolnym czasie lubi czytać książki podróżnicze. Doktorantka fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.
return to top