Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Franciszek Bara

 • Od 2001 roku słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim.
 • W 2011 roku został wybrany do Samorządu Słuchaczy, gdzie jest odpowiedzialnym za zajęcia ruchowe.
 • Od początku swojej działalności w Samorządzie zajmuje się przygotowaniem reprezentacji Uniwersytetu na Ogólnopolską Olimpiadę Sportową UTW w Łazach.
 • W 2014 roku po raz trzeci sam bierze czynny udział w olimpiadzie w grupie kolarskiej.
 • Prowadzi zajęcia na pływalni, prowadzi również sekcję tenisa stołowego.
 • Uczestniczył w warsztatach mobilnych oprogramowań organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zdobywając pierwsze miejsce w znajomości pracy z tabletem i smartfonem.
 • W regionalnym konkursie fotograficznym dla UTW na temat swojego miasta jego zdjęcia uzyskały wyróżnienie. Te zdjęcia zostały również wyróżnione na Miejskim Konkursie Fotograficznym w Katowicach.
 • Jest uczestnikiem Koła Historii Śląska w UTW, zdobył pierwsze miejsce w „Grze miejskiej” – dotyczącej znajomości Katowic
 • Opracowuje relacje z wycieczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które są publikowane w Zeszytach UTW „Seniorzy” i na stronie internetowej UTW
 • Z okazji „Barbórki” – grudzień 2013, przygotował i wygłosił dla słuchaczy UTW wykład pt. Górniczy Stan  z  ciekawą prezentacją.
 • Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Katowicach, a także współzałożycielem Grupy Górników przy Parafii Matki Boskiej Piekarskiej na Osiedlu Tysiąclecia.
 • Przed pójściem na emeryturę pan Franciszek pracował na stanowisku starszego inspektora do spraw miernictwa  górniczego z uprawnieniami w kopalniach „Wieczorek”  i „Polska”.
 • Zgodnie z opinią bezpośredniego przełożonego, był pracownikiem bardzo sumiennym, odpowiedzialnym, koleżeńskim – posiadającym szeroki zasób wiedzy.
 • Pan Franciszek przygotowuje bardzo smaczne wypieki, którymi częstuje  swoich znajomych, a które umilają każde zebranie samorządu UTW.
img

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności poszczególnych osób i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2014 r.

return to top