Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Doktorant

Roksana Brodnicka

Doktorantka matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność i osiągnięcia sportowe, popularyzację sportu oraz nauki. Od roku akademickiego 2011/2012 była koordynatorem Akademickich Mistrzostw Śląska w ergometrze wioślarskim kobiet i mężczyzn – w każdym roku odbywają się dwie edycje tego wydarzenia. Współpracowała podczas organizacji Testu Coopera na stadionie AWF Katowice, Silesiady (Igrzyska Studentów Pierwszego Roku) w 2013,Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku w 2013, Akademickich Mistrzostw Świata w Szachach w 2014 oraz wolontariusz na VII Akademickich Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej Kobiet i Mężczyzn w 2013. Współorganizowała takie wydarzenia jak wydziałowa „Zbiórka Mikołajkowa” dla zespołu opiekuńczo-wychowawczego nr 4 w Sosnowcu, „Wioska Smerfów” (2013) i „Indiańska Wioska” (2014) na lodowisku Spodek w Katowicach dla dzieci z katowickich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 2011 roku kierownik sekcji lekkoatletycznej oraz kierownik sekcji ergometru wioślarskiego w Klubie Uczelnianym AZS UŚ. Poza działalnością naukową, brała udział w organizacji kilku edycji Święta Liczby Pi, które promuje świat matematyki wśród dzieci i młodzieży. Jej praca “The convolution of measures in the model of particles collisions” otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Eugeniusza Fidelisa dla młodych matematyków na XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki w 2015 roku. Laureatka Regionalna w Konkursie Studencki Nobel na Najlepszego Studenta RP w branży nauki ścisłe w 2014. Zdobyła Tytuł Sportowca Roku 2013 AZS UŚ oraz m.in. I miejsce w Wyścigu Smoczych Łodzi (2013), III miejsce w kategorii uniwersytety w rzucie oszczepem kobiet podczas Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce (2013) i Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce (2014). Podczas Lekkoatletycznych Akademickich Mistrzostw Śląska zajmowała II lub III miejsce w rzucie oszczepem kobiet w latach 2011-2014. Zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Polska Kocha Blackberry” (2013). Odbyła 3 zagraniczne staże. Interesuje się tematyką zastosowań matematyki oraz giełdą światową – ukończyła kurs Maklera Papierów Wartościowych. Wśród swoich licznych pasji wymienia m.in. rysowanie pastelami, kolekcjonowanie pocztówek z różnych stron świata, organizowanie wyjazdów dla siebie oraz znajomych.

Marta Dziewięcka

Doktorantka Advanced methods in biotechnology and biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową. Współautorka 5 artykułów naukowych, 5 innych tekstów naukowych oraz ponad 20 wystąpień lub posterów na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Była członkiem zespołu badawczego w projekcie „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego. Strategiczny projekt badawczy ZiZOZap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Prowadziła warsztaty w trzech edycjach Nocy Biologów (2014, 2015, 2016). Ukończyła również kosmetologię na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Sosnowcu. Stypendystka LPP Erasmus oraz DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej). Jest artystą plastykiem, a jej zainteresowania i pasje to jazda konna, wycieczki rowerowe, zagraniczne podróże, geografia i sztuka.

Karpeta-Kaczmarek Julia

Doktorantka Advanced methods in biotechnology and biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową oraz osiągnięcia sportowe. Współautorka 4 artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych, 5 innych publikacji naukowych oraz 12 wystąpień i posterów na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Była członkiem zespołu badawczego w projekcie „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego. Strategiczny projekt badawczy ZiZOZap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zaangażowała się w organizację dwóch edycji Nocy Biologów (2015, 2016). Brała udział w licznych ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego oraz dwóch turniejach międzynarodowych, na których zresztą zajęła I miejsca. Otrzymała dyplom za zaangażowanie i wytrwałość podczas treningów sportowych oraz osiągnęła poziom klasy „A” w tańcach standardowych. Posiada certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation (szkolenie akredytowane z metodyki zarządzania projektami). Jej zainteresowania i pasje to taniec towarzyski, jazda konna i zdrowy tryb życia.

Małgorzata Lubelska-Sazanów

Doktorantka prawa na na Wydziale Prawa i Administracji. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową oraz osiągnięcia sportowe. Jest współautorką lub autorką 3 artykułów naukowych, 3 rozdziałów w książkach i 4 innych tekstów naukowych. Realizuje kilka projektów badawczych, w tym jako członek zespołów w międzynarodowym projekcie badawczym „Bilateralna niemiecko-polska harmonizacja prawa prywatnego w procesie integracji prawa Unii Europejskiej. Uzupełnienie czy opozycja?” oraz „PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduate”. Wystąpiła na 5 międzynarodowych, zagranicznych konferencjach naukowych oraz na 8 konferencjach międzynarodowych lub ogólnopolskich organizowanych w kraju. Zorganizowała 6 konferencji naukowych. Reprezentowała Uniwersytet Śląski w wielu konkursach o zasięgu międzynarodowym. Otrzymała wyróżnienie na prestiżowym Międzynarodowym konkursie arbitrażowym XX Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot Court Competition (2013). Uzyskanie II klasy sportowej i liczne wygrane w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym rozgrywanych do wysokości 125 cm w konkurencji jeździectwo: skoki przez przeszkody. Jej zainteresowania i pasje to jeździectwo, podróże, ekologia, wegetariańska kuchnia i literatura piękna.

Wanda Niemyska

Doktorantka matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność społeczną i naukową. Wśród swoich osiągnięć może wymienić wieloletnie prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych Przymierza Rodzin (jako wychowawca oraz koordynator), a także działalność na rzecz młodych wychowawców w Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin. Podstawową działalnością tej organizacji jest prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych w Terenowych Ośrodkach przy parafiach i wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci na dobrych obywateli i chrześcijan. Pani Niemyska była również współprowadzącą i współtwórczynią programu szkoleń dla wolontariuszy gruzińskich, współorganizowała również remont przedszkola wiejskiego w Gruzji wraz z Caritas Gruzja. Poza tym była współorganizatorką kolejnych trzech edycji zawodów pasterskich (pierwszych w Polsce wg regulaminu ASCA – dla owczarków australijskich i innych ras pasterskich). Jest współautorką 3 artykułów naukowych oraz 6 innych tekstów naukowych. Uzyskała zespołowo grant  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na realizację międzynarodowego projektu pt. „Czy biologię da się schwytać na matematyczne lasso? Nowe struktury topologiczne w białkach”. Bierze udział w realizacji także dwóch innych projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Wystąpiła na 8 zagranicznych konferencjach naukowych oraz 6 konferencjach zorganizowanych w Polsce. Otrzymała Nagrodę Publiczności oraz II miejsce w finale konkursu popularyzatorskiego INTER, organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS. Potrafi śpiewać, występowała w kilku amatorskich przedstawieniach muzycznych. Jeste także m.in. instruktorem narciarstwa. Jej pasją są podróże i ludzie. Była na trzech wielkich wyprawach autostopowych: 6 miesięcy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 1,5 miesiąca wokół Bałtyku.

Wojciech Osuchowski

Doktorant w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Artystycznym. Wyróżniony przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia artystyczne. Reprezentował Uniwersytet Śląski w konkursach o zasięgu międzynarodowym. Otrzymał III nagrodę za plakat „Socjotechnika” oraz wyróżnienie za plakat „Książka skarg” na 2. Międzynarodowym Biennale Plakatu – wystawie „Cóż nam po prawdzie”, na której reprezentowanych było 18 krajów i zakwalifikowano do wystawy 53 plakaty (2015). Jego plakat „I like my school” otrzymał wyróżnienie podczas „International poster competition – Graphisme dans la rue” w Paryżu (2014) w ramach międzynarodowego konkursu na plakat o prawie dziecka do edukacji, a plakat „Homo Alienati” został zakwalifikowany do 24. Biennale Plakatu Polskiego (2015) oraz Biennale Plakatu w Boliwi (2015). Zwyciężył w edycji 2015 stałego konkursu na plakat posterposter.org „Monday Poster”. Zakwalifikował się również do 6th World Biennal of Student Poster 2014 w Serbii z plakatem „Manipulation” (2014), do V Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego (seria wystaw 2014-2015) z plakatem „Socjotechnika”, do International Poster Festival w Turcji (2015) z plakatem „Relay – organ donation” oraz do serii wystaw międzynarodowych „Poster for tomorrow. Right to healthcare” z plakatem „The queue” (2014-2016) – plakat ten wystawiono w kilku krajach europejskich, a także w USA, Meksyku, Maroku, Ghanie, Iranie i Pakistanie. Wystawę indywidualną jego plakatów zaprezentowano w Uniwersytecie im. Dragomanowa w Kijowie na Ukrainie (2016). Odbyły się również wystawy indywidualne jego plakatów wspólnie z opiekunem artystycznym profesorem Aleksandrem Ostrowskim. Podczas wystawy zbiorowej polskich ilustratorów książek dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (2016) zaprezentował serię ilustracji „Famy i kronopia”. Jego zainteresowania i pasje to książki i góry.

Lidia Sonakowska

Doktorantka Advanced methods in biotechnology and biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową i popularyzację nauki. Jest współautorką 5 artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych oraz ponad 40 wystąpień lub posterów na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych – reprezentowała wówczas Uniwersytet Śląski w konkursach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim na najlepsze postery na konferencjach. Była kierownikiem i głównym wykonawcą międzynarodowego projektu “A novel correlative approach for studying 3D development of larval crustaceans (freshwater shrimp Neocaridina hetaeropoda) combining Confocal Laser Scanning Microscopy with X-ray micro-computer tomography”, finansowanego przez The Natural History Museum (NHM) w Londynie (2016) oraz projektu finansowanego w ramach konkursu wydziałowego „Procesy śmierci komórkowej w nabłonku jelita środkowego i wątrobotrzuski słodkowodnej krewetki Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca)” (2014-2015). Pracowała w komitetach organizacyjnych trzech konferencji naukowych. Zaangażowała się również w działalność popularyzatorską – prowadziła zajęcia edukacyjne dla Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Koordynowała pracę badawczą przygotowywaną przez uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach do XLV Olimpiady Biologicznej oraz projekt badawczy „Wykrywanie materiałów zapasowych w nabłonku jelita środkowego pierwszego stadium larwy słodkowodnej krewetki Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca)” słuchaczy Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Podjęła się również opieki naukowej nad stażem realizowanym przez słuchaczy Akademii Młodych Biologów. Prowadziła wykłady i zajęcia edukacyjne dla Śląskiego Uniwersytetu Dziecięcego „Gaudeamus”. Jej zainteresowania i pasje to sport, góry i podróże.

Monika Stalmach

Doktorantka Advanced methods in biotechnology and biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową oraz społeczną. Przez 3 lata była wolontariuszką w ramach akcji „Wolontariat dla Tatr” prowadzonej przez Tatrzański Park Narodowy. Wykonywała szereg różnych zadań takich jak: patrolowanie szlaków turystycznych, prowadzenie prelekcji edukacyjnych dla turystów, udostępnianie ekspozycji muzealnych, kontrola i konserwacja małej infrastruktury turystycznej, sprzątanie szlaków turystycznych oraz zwalczanie obcych gatunków roślin. Przeprowadziła także warsztaty ekologiczne w ramach programu PROJEKTOR – wolontariat studencki. Jest współautorką 4 artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych oraz 8 wystąpień lub posterów na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Była członkiem zespołu badawczego w projekcie „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego. Strategiczny projekt badawczy ZiZOZap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Interesuje się owadami, turystyką górską oraz literaturą.

Ewelina Suszek

Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową i kulturalną, popularyzację nauki oraz działalność na rzecz społeczności akademickiej. Laureatka (II nagroda) w Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską (2013). Uzyskała tytuł „Najlepszego Absolwenta” dla szczególnie wyróżniających się absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2012/ 2013. Autorka książki „Szybkość, pośpiech, kompresja. Poetyka przyśpieszenia w poezji Krystyny Miłobędzkiej” oraz współredaktorka książki „Przygody nierozumu: szaleństwo – myśl – kultura”. Autorka 11 rozdziałów w monografiach, 8 innych tekstów naukowych, 11 artykułów popularnonaukowych oraz ponad 20 wystąpień na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Była współorganizatorem 10 konferencji naukowych i wsparła organizację 3. Spośród nich była pomysłodawczynią dwóch konferencji: „Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów Filozof – Teolog – Literaturoznawca. (Nad)użycia” (2014) oraz „Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Kontr-interpretacje”. Uzyskała zespołowy, ministerialny grant „Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć” przewidziany na lata 2013-2017. Zaangażowała się w realizację kilkunastu zespołowych projektów naukowych, kulturalnych oraz popularyzujących naukę i kulturę, w tym także czytelnictwo. Wzięła udział np. w akcji „Druk na bruk”, która miała na celu promowanie twórczości Czesława Miłosza wśród mieszkańców Katowic w Roku Miłosza. Odbyła jako wolontariusz staż w wymiarze 160 godzin roboczych w Wydawnictwie Biuro Literackie we Wrocławiu (poza programem nauczania). Rozwijała współpracę interdyscyplinarną, współorganizując liczne spotkania i seminaria, np. na temat muzyczności literatury i literackości muzyki oraz spotkania z uczestnikami interdyscyplinarnego programu doktoranckiego Artes Liberales. Aktywnie uczestniczyła w pracach organizacyjnych Śląskiego Klubu Profesorskiego (cykl comiesięcznych wykładów i dyskusji naukowych w trakcie roku akademickiego 2012/ 2013), podejmowała współpracę z Poradnią Językową Uniwersytetu Śląskiego (2010), angażowała się w działania popularyzujące naukę i literaturę wśród uczniów, także w ramach kilku edycji Festiwalu Nauki. Sekretarz (od 2012) i przewodnicząca (od 2014) Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego. Działała również w kilku kołach naukowych, m.in. w Kole Naukowym Polonistów i Kole Naukowym WolnoMISHlicieli. Współpracowała z Business Consulting sp. z. o. o. w Katowicach na rzecz ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Prowadzę – jestem trzeźwy”. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół polskiej poezji drugiej połowy XX wieku i estetyki współczesnej.

Leszek Świeca

Doktorant pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Wyróżniony przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową. Jest autorem lub współautorem 7 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, 5 rozdziałów w monografiach, 4 innych publikacji naukowych oraz ponad 20 wystąpień na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Uczestniczył w dwóch projektach naukowo-badawczych dotyczących wdrożenia i upowszechnienia nowych narzędzi diagnostycznych oraz doskonalenia jakości kształcenia przez włączenie pracodawców i instytucji rynku pracy w proces dydaktyczny. Angażował się również w działalność popularnonaukową prowadząc prelekcje i szkolenia. Wziął udział w programie MOST dla doktorantów. Pełni funkcję społecznego kuratora sądowego. Członek International Communication Association (ICA) 1500 21st Street, NW Washington, DC 20036 USA oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław. Otrzymywał Stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych doktorantów oraz Stypendium Projakościowe, w latach 2013 do 2016. Jego pasją jest nauka
return to top