Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Student

Bartosz Baran

Student Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (wiodący kierunek: biotechnologia). Wyróżniony przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową i popularnonaukową. W życie studenckie wpisał się poprzez pracę w kołach naukowych, realizacje projektów badawczych oraz współudział w tworzeniu wydarzeń popularyzujących naukę. Współautor 7 artykułów naukowych oraz 18 wystąpień lub posterów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Miał swój współudział w organizacji Tygodnia Mózgu 2013 i 2014 w Katowicach. Wspierał także organizację zajęć podczas „Nocy Biologów” w latach 2013, 2014 i 2015. Od 2012 aktywny członek Studenckiego Koła Naukowego Zoologów „Faunatycy”. Od 2013 członek korespondencyjny Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wśród swoich zainteresowań wymienia biologicznie inspirowaną sztukę, wędrówki górskie, survival i literaturę science-fiction.

Ilona Chylińska

Studentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność kulturalną. Pomysłodawczyni i współorganizatorka obozu naukowego „Mała Panew” w ramach projektu „Geopoetyka – rzeki – Śląsk” (2015). Współorganizatorka czterech edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Zderzenia Gatunków w Tychach (od 2013), podczas którego na jednej scenie spotykają się zarówno amatorskie zespoły, jak i gwiazdy lokalnej czy ogólnopolskiej sceny muzycznej. Wspiera merytorycznie powstawanie magazynu kulturalnego „Platz”. Współtwórzyła i współprowadziła cykl spotkań z autorami pt. „Autorzy w Ustępie”. Prowadziła spotkanie podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (2015), współprowadziła dwa panele dyskusyjne podczas IV Targów Książki w Katowicach (2014). Finalistka IV edycji ogólnopolskiego konkursu eBuki skierowanego do twórców blogów poświęconych książce, ilustracji i czytelnictwu. Autorka artykułów i recenzji w ogólnopolskim tygodniku „Outro” oraz magazynie kulturalnym „Platz”. Z zawodu wyuczonego technik informatyk o specjalizacji grafik komputerowy. Z zainteresowania dziennikarka. Z pasji raperka grająca pod pseudonimem „Potania”, której popularność przyniósł półfinałowy występ w Must Be The Music. Z przekonań i miejsca urodzenia „zakamuflowana opcja niemiecka”. Z ciekawości świata podróżniczka. Z nudów mól książkowy. W środowisku blogerów znana jako autorka trzech blogów: Ostatni Czytelnik, Co autor ma na myśli? oraz Centrum Świata. Jej pasje to literatura śląska, muzyka, sporty ekstremalne oraz podróże.

Marta Frąckowiak

Studentka grafiki i edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Artystycznym. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność kulturalną i artystyczną. Zajęła 1 miejsce w „Konkursie na 126” organizowanym przez Uniwersytet Śląski z tematem „Maska” (2015). Była inicjatorką i organizatorką wspólnej wystawy Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Kurant i Koła Malarskiego TON w Brennej (2015), wystawy Studenckiego Koła KURANT w Rybniku Niedobczycach pt. „Ex libris i mała forma graficzna – CINiBA Miłosz” (2014), konkursu oraz wystawy pokonkursowej „Moja muzyka” (Cieszyn, 2015), które miały na celu zachęcenie studentów do skonfrontowania własnych możliwości z innymi artystami, a także nawiązanie współpracy z licelistami by rozbudzić ich potencjał twórczy. Zdobyła wyróżnienie w konkursie malarskim pt. „AUTOPORTRET” zorganizowanego przez Koło Malarskie TON dla studentów Instytutu Sztuki i licealistów z całej Polski (2015). Uczestniczka Międzynarodowego Biennale w Rumunii „International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Honorary Diploma Granted by The Jury of the Eleventh Edition of The Iosif Iser” (2015) z litografią „A man without a man” – prace zostały wybrane spośród 40 krajów. Poza tym wzięła udział w Międzynarodowym Biennale w Wenecji Cieszyńskiej z cyklem prac malarskich „4 pory roku” (2014), międzynarodowych warsztatach: SMALT – SZTUKA OGNIA w Czechach (2014), wystawie Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego litografów Kurant: „Litografia z Cieszyna (2014), międzynarodowej wystawie grafiki z Cieszyna w Meksyku – TO MY POLSKA / THAT’S US. POLAND (2014/2015) oraz w konkursie i wystawie pokonkursowej „VII KONKURS MALARSKI” w warszawskiej Galerii Zadra (2014). Prowadziła także warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży. Jej pasja to podróże, pływanie, czytanie książek i czasopism o różnorodnej tematyce.

Bartosz Jędryszczyk

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji. Wyróżniony przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej oraz wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Był koordynatorem projektu i sternikiem w „Rejsie Prawnika” (2011, 2012), w którym wzięli udział również studenci uczelni technicznych i medycznych z Polski i zagranicy. Współorganizował wymianę studencką z Uniwersytetem Kijowskim (2012). Od 2010 aktywny działacz European Law Students’ Association, a od 2012 w zarządzie tej organizacji – współorganizował „Dni Edukacji Prawniczej”, „Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych”, „Prawniczą Akademię Filmową”, „Dni Adaptacyjne dla Studentów Pierwszego Roku”. Współorganizator pierwszej edycji Konkursu „Lex Empiricus” (2011/2012), wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego w ELSA Katowice (2012), Lokalnego Konkursu Krasomówczego (2011/2012), walnego Zjazdu Delegatów ELSA Poland (2015), I Balu Prawnika (2013) oraz I Turnieju piłkarskiego Dziekana WPiA UŚ (2013). W latach 2011-2013 aktywny działacz Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Redaktor Naczelny publikacji dla Studentów Pierwszego Roku „Niezbędnik Studenta” w latach akademickich 2011/2012 oraz 2012/2013. Był koordynatorem zbiórki charytatywnej w ramach Projektu UNICEF na Gwiazdkę (2011) – punkt na Uniwersytecie Śląskim był jedynym stacjonarnym miejscem w Województwie Śląskim, gdzie można było obejrzeć i zakupić produkty, których zysk był przeznaczony na zakup pożywienia, szczepionek oraz ubioru dla najbardziej potrzebujących dzieci. Poza tym wziął udział w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym z Loyola University New Orleans College of Law oraz Uniwersytetem Wiedeńskim w ramach międzynarodowego projektu „Vienna Summer Legal Studies Program” (2014) oraz w projekcie Vis Moot Silesia, którego celem jest badanie m.in. problematyki międzynarodowego arbitrażu handlowego (od 2013). Reprezentował Uniwersytet Śląski na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Jest wielkim fanem sportów drużynowych: piłki nożnej, siatkówki, hokeja i piłki ręcznej. Jeśli nie jest aktualnie na boisku grając w piłkę, można go znaleźć na Mazurach, gdzie żegluje i gra na gitarze przy ognisku śpiewając szanty.

Anna Kmiecik

Studentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność społeczną, kulturalną i naukową. W latach 2012-2016 przygotowywała i realizowała programy prewencyjno-edukacyjne oraz organizowała happeningi mające na celu przeciwdziałanie i edukowanie na temat zjawiska „handlu ludźmi”. Autorka i koordynatorka programu psychoedukacyjnego „Zaginiona Atlantyda” w Fundacji Pomocy Kobietom „EuroHelp” (2014/2015). Wolontariuszka na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Inicjatorka, pomysłodawczyni i redaktorka serwisu internetowego „Tylko dobre filmy” (2013-2014). Współtworzyła spektakl teatralny „Taśmy z Brentwood” (2013). Jest także autorką filmu konkursowego „Placebo” nawiązującego do hasła „Częstochowa w kadrze” (2011). Działała w Studenckim Kole Psychoterapii i Treningu Psychologicznego oraz Kole Naukowym Psychologii Społecznej przygotowując m.in. grę integracyjną opartą na kanwie książek G. Martina „Gra o tron” dla Uczestników Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Była członkiem zespołu w projekcie naukowo-badawczym „Gender identity and cognitive abilities”. Popularyzatorka nauki w Polskim Portalu Edukacyjnym. Posiada umiejętność gry na altówce, skrzypcach i fortepianie, a jej pasje to kultura steampunk, neuronauka i entomologia.

Urszula Kmieć

Studentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność społeczną i naukową oraz popularyzację nauki. Od 2011 pracuje jako wolontariusz-psycholog w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, a w 2015 była wolontariuszką także w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu. Od 2012 prowadzi społecznie zajęcia w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa dotyczące psychologicznych aspektów ciąży, porodu i połogu. Jest autorką cyklu trzech warsztatów na ten temat. Była asystentem koordynatora projektu pt. „Ochrona zdrowia psychicznego ciężarnej i jej dziecka” (2015). Autorka dwóch publikacji naukowych, uczestniczka projektów badawczych, prelegentka podczas kilku konferencji naukowych. Przewodnicząca Koła Naukowego Psychologii Humanistycznej Uniwersytetu Śląskiego (od 2012). Pomysłodawczyni i współorganizatorka I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Utrata i żałoba – teoria i praktyka” (2014). Współorganizatorka I i II Międzynarodowej Konferencji pt. „Wczesne interwencje w następstwie traumatycznych zdarzeń, pomagała też przy organizacji międzynarodowej konferencji „Fictional maps”. Potrafi grać na skrzypcach i pianinie, a jej zainteresowania i pasje to robienie słodyczy, robienie na drutach, uprawianie balkonowego ogródka, granie w gry typu RPG oraz pomaganie potrzebującym zwierzętom.

Marta Kołodziej

Studentka przedsiębiorczości na Wydziale Prawa i Administracji. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej oraz inicjowanie i wspieranie życia studenckiego. Pomysłodawczyni akcji oraz prowadząca zajęcia z j. rosyjskiego dla seniorów w Fundacji Rozwoju Świętochłowic. Aktywnie działała w Radzie Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego w latach 2010-2015, reprezentując studentów np. w Radzie Wydziału i Senacie Uczelni. W latach 2012-2015 angażowała się w prace Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego (URSS). Była także przewodniczącą Komisji ds. Organizacji Studenckich URSS w latach 2013-2015, odpowiadając m.in. za przygotowywanie projektów podziału środków na dofinansowanie studenckiej działalności naukowej, artystycznej i sportowej. Była głównym koordynatorem XI. Studenckiego Festiwalu Nauki (2015). Autorka dwóch rozdziałów w książkach oraz prelegentka na kilku konferencjach naukowych. Wśród swoich zainteresowań i pasji wymienia języki wschodniosłowiańskie, kulturę Słowian i rękodzieło.

Sylwia Stiler

Studentka inżynierii biomedycznej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową. Współautorka 2 artykułów naukowych oraz 5 innych recenzowanych publikacji naukowych. Autorka 5 wystąpień na konferencjach międzynarodowych oraz 7 wystąpień na konferencjach ogólnopolskich, podczas których reprezentowała Uniwersytet Śląski w konkursach na najlepsze wystąpienia. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Stypendystka Powiatu Tarnogórskiego w roku akademickim 2015/2016. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej – InBio (od 2014). Recenzentka książek w Wydawnictwie Znak Literanova. Do swoich zainteresowań zalicza m. in. fotografię, muzykę oraz książki.

Małgorzata Suda

Studentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i działalność społeczną. Jak sama mówi, studiowanie to dla niej najlepszy czas w życiu. W życie studenckie wpisała się poprzez reprezentowanie studentów zarówno na płaszczyźnie ogólnouczelnianej, jak i wydziałowej. Od grudnia 2013 do czerwca 2014 była Wiceprzewodniczącą, a od czerwca 2014 do lutego 2016 była Przewodniczącą Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. W tym czasie angażowała się również w działania Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Była członkinią Kapituły Lauru Studenckiego w 2015 roku. Współorganizowała wiele wydarzeń, jak np. Festiwal Nauki (2014), Studenckie Otrzęsiny Śląska (2015) i inne imprezy taneczne. Była również organizatorem ogólnouczelnianego wydarzenia Speed Dates 2015, które zdobyło popularność nie tylko na Uniwersytecie Śląskim. Była odpowiedzialna za koordynowanie prac związanych ze sceną podczas Juwenaliów Śląskich. Była odpowiedzialna za artystów występujących podczas dwóch edycji Juwenaliów Śląskich (2014 i 2015). Była odpowiedzialna za współorganizowanie Wielkiego Finału WOŚP w Katowicach (2015). Od 2015 angażuje się także w działania Studenckiego Forum Business Centre Club Region Silesia. Interesuje ją psychologia biznesu i zagadnienia HR, w których obecnie rozwija się zawodowo. W wolnym czasie lubi zwiedzać polskie miasta i oglądać Formułę 1.

Katarzyna Szolc

Studentka pedagogiki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Wyróżniona przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową i społeczną. Współautorka artykułu naukowego „Edukacja międzykulturowa w praktyce – bibliodrama i metody twórcze w bielskim Teatrze Grodzkim”, autorka 3 innych recenzowanych tekstów naukowych, autorka lub współautorka 12 wystąpień lub plakatów na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Była głównym organizatorem 4 konferencji organizowanych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii oraz członkiem komitetu organizacyjnego konferencji naukowej „Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”. Była wykonawcą w 3 projektach naukowo badawczych, m.in. w projekcie „Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – przeprowadzenie diagnozy”. Pomysłodawczyni i organizatorka akcji „Cały UŚ czyta dzieciom!” (2014/2015), która miała na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci, zwiększenie ilości praktyk studentów w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych, a także nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami a Uniwersytetem Śląskim. Jest członkinią Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej (od pierwszego roku studiów), pełniła funkcję wiceprzewodniczącej (2012/2013) oraz przewodniczącej (2014/2015). Trzykrotnie wzięła udział w programie Erasmus (studia oraz praktyki zagraniczne). Jej zainteresowania i pasje to historia sztuki, film i gotowanie.

Mariusz Wierzgoń

Student biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Wyróżniony przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za inicjowanie i wspieranie życia studenckiego, działalność naukową i popularnonaukową oraz działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w wielu inicjatywach, zarówno tych uniwersyteckich jak i realizowanych w jego rodzinnej miejscowości – Mikołowie. Od października 2014 roku aktywnie działał i reprezentował studentów jako członek, a następnie przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Uczestniczył w pracach Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia, organizował spotkania integracyjne, a od 2015 roku zasiada w Senacie Uczelni. Od 2014 roku sprawował opiekę nad wydziałowym vivarium. Jako członek Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Przyrodników Planeta od 2013, m.in. pełnił funkcję koordynatora zajęć prowadzonych podczas Nocy Biologów. Członek Sekcji Bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie Kamionce od 2010 roku (a w OSP od 2005). Uczestniczył w akcjach gaśniczych i ratowniczych, brał udział w pokazach i szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy oraz zabezpieczaniu licznych imprez masowych w Mikołowie. Od 2009 roku działa w ramach Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działając na rzecz uczniów wszystkich etapów kształcenia szkół powiatu mikołowskiego. Każdego roku działając w ramach MPKM jest wolontariuszem w Mikołowskiej Powiatowej Szkole Liderów dla młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych. Poza tym od 2014 roku działa w Zarządzie Oddziału PTTK w Mikołowie i jako posiadacz dużej srebrnej Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK m.in. promuje wśród młodzieży wiedzę na jej temat. Współautor dwóch artykułów naukowych, członek zespołu m.in. w projekcie naukowym „BioWar” dotyczącym wykorzystania drożdży w biotechnologii żywności oraz w projekcie Jungle fever dotyczącym rozmnażania roślin egzotycznych Palmiarni Miejskiej w Gliwicach metodami kultur in vitro. Jego zainteresowania i pasje to m.in. turystyka górska, ochrona przyrody, dzikie rośliny lecznicze i jadalne.
return to top