Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Doktoranci

Krzysztof Broda

 • Doktorant II roku geologii
 • Współautor artykułów publikowanych w uznanych, wysokopunktowanych czasopismach naukowych
 • Otrzymał nagrodę Kapituły PolarKNOW “Incipere ausae” za pierwszą publikację w czasopiśmie z listy Journal Citation Reports o Impact Factor powyżej 0,5
 • Kieruje autorskimi projektami naukowymi, m.in. „Paleontologia, tafonomia i środowisko sedymentacji dolnofameńskich osadów w kamieniołomie Kowala”
 • Prezentował wyniki swoich badań na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych
 • Zdobył czarny pas w Yoshinkan Aikido oraz stopień instruktorski w Shinkendo, instruktor sztuk walki w International Shinkendo Federation od 2012
img

Krzysztof Brom

 • Doktorant IV roku geologii
 • Współautor 17 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych, w tym w uznanych, wysokopunktowanych czasopismach naukowych i notowanych na tzw. ministerialnej liście A
 • Kierownik i wykonawca projektu Narodowego Centrum Nauki „Trendy w wielkości ciała liliowców w trakcie późnodewońskich kryzysów biotycznych”
 • Reprezentował Uniwersytet Śląski na wielu konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i zagranicą
 • Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów Paradoxides
 • Wśród swoich zainteresowań i pasji wymienia m.in. zmiany morfologiczne liliowców w czasie kryzysów biotycznych, dydaktykę biologii i przyrody, kolekcjonowanie muszli mięczaków morskich oraz kulturę i język Japonii
img

Dominika Dąbrowska

 • Doktorantka IV roku geologii
 • Organizatorka inicjatyw popularyzujących naukę oraz wspierających działania naukowe, jak np. organizacja kursu z zakresu podstawowej obsługi programu AutoCAD
 • Współautorka 28 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych, w tym w uznanych, wysokopunktowanych czasopismach naukowych i notowanych na tzw. ministerialnej liście A
 • Kieruje autorskimi projektami naukowymi, m.in. „Wiarygodność i reprezentatywność wyników badań jakości wód podziemnych realizowanych w ramach monitoringu składowisk na przykładzie składowiska odpadów komunalnych w Tychach- Urbanowicach” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
 • Reprezentowała Uniwersytet Śląski na 26 konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i zagranicą
 • Stypendystka w ramach projektu DoktoRIS – Program Stypendialny na Rzecz Innowacyjnego Śląska
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich
 • Jej pasją jest hydrogeologia, matematyka i siatkówka
img

Weronika Dragan

 • Doktorantka III roku w zakresie nauk o Ziemi
 • Autorka i współautorka 16 artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych m.in. w Pracach Geograficznych, Studiach Miejskich, Historyce. Studiach Metodologicznych oraz 12 innych recenzowanych publikacji
 • Jej książka „Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013” przy ewaluacji jednostki za 2016 r. została zgłoszona do wyróżnienia
 • Kieruje autorskimi projektami naukowymi, m.in. „Ewolucja układów przestrzennych miast w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych”
 • Wzięła czynny udział w 19 konferencjach naukowych
 • Do jej osiągnięć należą również nagrody uzyskane w konkursach ogólnopolskich i regionalnych, wdrożenie koncepcji zagospodarowania Placu Niepodległości w Rudzie Śląskiej (projekt zespołowy), a także współpraca z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie w projektach rewitalizacyjnych i innych
 • Jej zainteresowania pozanaukowe to sport, podróże, fotografia
img

Żaneta Garczyk

 • Doktorantka I roku informatyki
 • Kierownik i główny wykonawca projektu „Nieniszcząca metoda określania objętości porów na powierzchni biomateriałów przeznaczonych do implantacji ortopedycznej” w ramach prestiżowego programu „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Pierwsza współautorka artykułu „Stereometric Parameters of Butterfly Wings”w Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering
 • Jej pasją są podróże i fotografia
img

Agnieszka Hutniczak

 • Doktorantka na III roku na kierunku Biology – Advanced methods in biotechnology and biodiversity
 • Od 2014 roku współpracuje z Ogrodem Botanicznym w Mikołowie między innymi podejmując działania związane z promocją wydarzeń ekologicznych czy też jako współprowadząca warsztaty z cyklu spotkań z ziołami pn. “Zielarium”
 • Zaangażowana w popularyzację nauki
 • Prowadziła zajęcia popularnonaukowe oraz zapewniła oprawę muzyczną podczas trzech edycji wydarzenia “Ogólnopolska Noc Biologów”
 • Koncertowała społecznie, grając na oboju dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej “Zacisze” w Katowicach, dla pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatryczno-Rehabilitacyjnego NZOZ “MEDICAN” w Katowicach oraz dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 51 w Katowicach
 • Autorka lub współautorka pięciu rozdziałów w monografiach, wystąpiła na 15 konferencjach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich
 • Wspólnie z Miejską Orkiestrą Chorzów pod kierunkiem Dariusza Barwińskiego nagrała płytę pt. „Muzyka filmowa i nie tylko…”
img

Jolanta Konieczkowska

 • Doktorantka IV roku chemii
 • Za swoje największe osiągniecie uważa otrzymanie nowych azopoliimidów, które (jak udowodniono) wykazują potencjał aplikacyjny w urządzeniach elektrooptycznych m.in w ciekłokrystalicznych siatkach dyfrakcyjnych, warstwach generujących wiry optyczne “Vortex” oraz w konstrukcji soczewki Fresnel’a
 • Autorka ponad 10 artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych, wystąpiła nad 13 konferencjach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich
 • Zdobyła I miejsce w II edycji ogólnouczelnianego konkursu na najlepsza pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań
 • Pomysłodawca, kierownik i wykonawca grantu z Narodowego Centrum Nauki „Nowe poliimidy i poliamidokwasy dla potencjalnych zastosowań, jako warstwy orientujące ciekłe kryształy” oraz innych projektów naukowych
 • Popularyzatorka nauki, m.in. jako pomysłodawca i wykonawca doświadczeń chemicznych podczas takich wydarzeń jak Charytatywny kiermasz świąteczny dla Łukasza, Skarbnikowe Gody, Piknik charytatywny w Bargłówce, XII Dzień Nauki
 • Trenuje amatorsko boks w zabrzańskim klubie sportowym “Herosi”
 • Lubi aktywny wypoczynek – jazdę na rowerze, piesze wędrówki górskie, podróżowanie do ciekawych miejsc na świecie
img

Mateusz Król

 • Doktorant IV roku filologii w zakresie literaturoznawstwa
 • Od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Amnesty International Polska – podczas pierwszego roku studiów doktoranckich był działaczem zarządu Stowarzyszenia oraz jego prezesem, a następnie działał jako edukator prowadząc warsztaty dla uczniów śląskich liceów i szkół gimnazjalnych oraz warsztaty dla studentów
 • Członek Komisji programu Obywatele dla Demokracji w latach 2013-2014
 • pomysłodawca i organizator seria siedmiu warsztatów dla doktorantów pierwszego roku pt. „Coaching Zespołowy”
 • Autor i współautor publikacji naukowych w punktowanych czasopismach oraz rozdziałów książkowych
 • Podczas studiów doktoranckich wystąpił na 15 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego od 2013 roku, przewodniczący Rady w kadencjach 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017
 • Członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Dyscyplinarnej, członek Rady Wydziału Filologicznego w kadencjach 2009-2020, członek Rady Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki w kadencjach 2010-2020
 • Założyciel i przewodniczący, aktualnie opiekun Koła Naukowego Studentów Języków Romańskich
 • Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma naukowego studencko-doktoranckiego ReVue – Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Etrangeres, które w 2016 zostało wpisane na listę B MNiSW z 4 punktami
 • Wśród swoich zainteresowań i pasji wymienia literaturę współczesną, Queer Studies, Gender Studies oraz działalność w organizacjach pozarządowych
img

Michał Krzyżowski

 • Doktorant na II roku na kierunku Biology – Advanced methods in biotechnology and biodiversity
 • Jego osiągnięciem było założenie i kierowanie projektem BioWar, którego jest pomysłodawcą. Projekt ten rozwinął się do poziomu jednej z największych inicjatyw studenckich Uniwersytetu Śląskiego i został zwieńczony wyprodukowaniem warki piwa
 • Jego zdjęcie „Autofluorescencja led” wygrało finał konkursu “Elektronika na każdy dzień” (2017)
 • Zaangażowany w popularyzację nauki między innymi w ramach takich inicjatyw jak festiwale nauki czy noce naukowców
 • Członek komitetu organizacyjnego V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – Arthropod
 • Jego największymi pasjami, poza nauką jest gotowanie, lekkoatletyka, nowe technologie oraz kuglarstwo
img

Maciej Marmola

 • Doktorant IV roku nauk o polityce
 • Pomysłodawca serii i reżyser (wraz z Kamilem Niesłonym) serii ośmiu krótkometrażowych filmów dokumentalnych „Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich”
 • Reżyser i scenarzysta krótkometrażowego filmu dokumentalnego „Ratusz Orzegowski” oraz „Ku pamięci”
 • Pomysłodawca i główny organizator Interdyscyplinarnej Konferencja Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UŚ “Konflikty-podziały-zagrożenia” (2016), Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Kultura, czyli nic, co ludzkie, nie jest mi obce” (2015)
 • Współorganizator Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ „Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne” (2015)
 • Zaangażowany w popularyzację nauki, prowadząc warsztaty i prelekcje
 • Kierownik i uczestnik wielu projektów naukowych, wziął czynny udział w 12 konferencjach naukowych
 • Autor i współautor 12 artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych oraz wydawnictwach książkowych
 • Współautor książki „Przemilczana historia powstańca śląskiego Jana Lortza”, współredaktor trzech książek
 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WNS UŚ przez trzy kadencje
 • Sekretarz redakcji czasopisma punktowanego Political Preferences (od X 2013, 9 pkt MNiSW)
 • Jego zainteresowania pozanaukowe to historia Śląska i sport, szczególnie piłka nożna i koszykówka
img

Agata Olszanecka-Marmola

 • Doktorantka IV roku nauk o polityce
 • Pomysłodawca i główny organizator Interdyscyplinarnej Konferencja Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UŚ “Konflikty-podziały-zagrożenia” (2016), Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Kultura, czyli nic, co ludzkie, nie jest mi obce” (2015)
 • Zaangażowana w popularyzację nauki, prowadząc warsztaty i prelekcje
 • Pomysłodawca i koordynator tworzenia spotów promocyjnych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ oraz kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne
 • Autorka i współautorka 14 artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych oraz wydawnictwach książkowych
 • Współredaktorka trzech książek
 • Kierownik i uczestnik wielu projektów naukowych, wzięła czynny udział w 7 konferencjach naukowych
 • W obszarze swoich zainteresowań naukowych wymienia marketing polityczny ze szczególnym naciskiem na telewizyjną reklamę polityczną, a w wolnych chwilach uwielbia czytać (szczególnie literaturę polską) i oglądać konkursy skoków narciarskich
img

Aleksandra Tkocz

 • Doktorantka II roku chemii
 • Współautorka dwóch artykułów naukowych opublikowanych w uznanych, wysokopunktowanych czasopismach naukowych oraz dwóch rozdziałów książkowych
 • Wystąpiła na 6 konferencjach naukowych, między innymi na konferencji o wymownym tytule „Nauka i wiedza kluczem do poznania świata” – już jako mała dziewczynka wiedziała, że chce zostać naukowcem z powołania i za swoje największe osiągnięcie uważa spełnienie tych dziecięcych marzeń
 • Jej pasją jest hodowla kotów
img

Iwona Wróbel

 • Doktorantka III roku Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych w Centrum Studiów Polarnych KNOW
 • Współautorka 4 artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych, uczestniczka kongresów, konferencji i sympozjów naukowych organizowanych w kraju i zagranicą
 • Kierownik i wykonawca projektu Narodowego Centrum Nauki „Analiza strumieni wymiany dwutlenku węgla (CO2) spowodowana zmianami klimatu, w strefie oddziaływania hydrosfery i atmosfery Oceanu Arktycznego”
 • Specjalista w międzynarodowym projekcie naukowym Europejskiej Agencji Kosmicznej „OceanFlux Greenhouse Gases Evolution”
 • Członkini Pokojowego Patrolu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Wśród swoich pasji wymienia kulturę Włoch, jedzenie, podróże – nawet te palcem po mapie oraz szycie na maszynie
img
return to top