Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Studenci

Anne-Sophie Basta-Szczygieł

 • Studentka II roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku język francuski, tłumaczenie specjalistyczne wspomagane komputerowo
 • Organizatorka I Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej (2016)
 • Organizatorka wydarzenia Si Silesia III (2016), Tygodnia Kultury Włoskiej obejmującego bezpłatny kurs języka włoskiego dla mieszkańców miasta Tychy (2015), III Międzynarodowego Spotkania Biznesu (2016)
 • Uczestniczka w trzech projektach naukowych
 • Wiceprezes fundacji Europa House od 4 lat, członek Alliance Francaise w Katowicach od około 10 lat oraz Chef d’Ilot od 7 lat (mianowana przez Ambasada Francji w Warszawie)
 • Założyła fundację Oui Silesie, której celem jest pomoc Francuzom przybywającym na Śląsk oraz integracja i współpraca polsko-francuska
 • Wśród swoich pozanaukowych zainteresowań wymienia pływanie, design i architekturę wnętrz, podróże, pieczenie ciast, fotografię
img

Roman Bondar

 • Student I roku magisterskich uzupełniających międzynarodowych studiów polskich
 • Stworzył obóz dla dzieci na Ukrainie (Odessa-Lwów) z nauczaniem języka angielskiego, od lat zaangażowany w pracę na obozach dla dzieci
 • Prowadzi blog podróżniczy na youtube
 • Operator i reżyser filmu promującego Uniwersytet Śląski i Wydział Filologiczny, katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich
 • Wśród swoich pasji wymienia m.in. podróże – 15 000 km spędził w podróżach autostopem
img

Joanna Hetman

 • Studentka V roku grafiki na Wydziale Artystycznym
 • Wolontariuszka i aktywistka Stowarzyszenia Otwarte Klatki, którego celem jest zapobieganie cierpieniu zwierząt
 • Inicjatorka, organizatorka Wegańskiej Kuchni Społecznej w Cieszynie dla mieszkańców miasta oraz studentów
 • Wolontariuszka w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” oraz  Fundacji Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego
 • Inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń jako Przewodnicząca Koła Artystyczno-Naukowego Drzeworytników i Linorytników “DEHA” oraz Przewodnicząca Koła Artystyczno-Naukowego Fotografii “Technicolor”
 • Autorka tekstów w czasopiśmie kulturalnym „Reflektor”
 • Uczestniczyła w ponad sześćdziesięciu krajowych i zagranicznych wystawach zbiorowych, kilku plenerach oraz warsztatach artystycznych w obszarze fotografii, projektowania graficznego, plakatu, grafiki warsztatowej, ekslibrisu, malarstwa, instalacji, rysunku, rzeźby, ceramiki oraz animacji
 • Otrzymała m.in. Miejskie Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Sosnowiec
 • Interesuje ją sztuka zaangażowana, konceptualna, emocjonalna, eksperymentalna, ale również plakaty, fotografia, ekologia, prawa człowieka oraz zwierząt, dehumanizacja, posthumanizm, studium ludzkiej psychiki i filozofia
img

Joanna Kapias

 • Studentka 3 roku oligofrenopedagogiki z arteterapią oraz 2 roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Zaangażowana społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych, społeczności lokalnej i akademickiej
 • Koordynatorka dwóch edycji obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną (2015 i 2016)
 • Koordynatorka dwóch edycji projektu „Studenci Dzieciom” wykorzystującego metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we współpracy z OREW w Cieszynie (2015 i 2016), którego beneficjentami byli uczniowie z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz studenci poznający metodę terapeutyczną
 • Główna organizatorka akcji “Święta z Szyszką w Tle” (2015), który obejmował warsztaty oraz spotkanie świąteczne skierowane do osób z niepełnosprawnością, w którym wzięli udział również przedstawiciele władz wydziału i samorządu lokalnego
 • W latach 2013-2016 była społecznie opiekunem podczas turnusów rehabilitacyjnych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “RAZEM” z Chybia
 • Była społecznie opiekunem osoby niepełnosprawnej podczas wyjazdów integracyjnych “Lato z AGAPE 2016” i “Lato z Agape 2015”
 • Przeprowadziła warsztaty podnoszące świadomość na temat funkcjonowania i problemów osób niepełnosprawnych łącznie dla prawie 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych podczas semestru letniego 2015/2016
 • Pomysłodawca i autorka artykułów popularyzujących wiedzę naukową oraz działania społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością
 • Pomysłodawca i główny organizator akcji i spotkań edukacyjnych “Zobaczyć niewidzialne – rzeczywistość edukacyjna wobec dysfunkcji wzroku” (2016)
 • Prowadząca warsztaty pt. “Osoba z autyzmem – kto to taki?” (2015)
 • Pomysłodawca i główny organizator I Ogólnopolskiej Tyflokonferencji – ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE “Niewidomi we współczesnym świecie” (2016)
 • Jej poświęcenie na rzecz innych obejmuje też inne inicjatywy, takie jak m.in. pomoc przy organizacj i animacji turnieju Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych “Tęczowa Przystań”, współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży “Nasze Dzieci” w Cieszynie oraz współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych obejmującą np. asystowanie niewidomym osobom podczas przeprowadzania egzaminów ECDL
 • Pracowała przy organizacji wielu wydarzeń na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Współautorka artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie z tzw. listy A, uczestniczka konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
 • Napisała, że jej największym osiągnięciem są przyjaciele, których kocha i którzy ją akceptują ze wszystkimi moimi wadami i zaletami. Jak sama mówi, praca, konferencje, artykuły, kariera tracą sens kiedy nie masz z kim dzielić swoich sukcesów i porażek
 • Prywatnie kocha górskie wędrówki i śpiewy z gitarą przy ognisku. Uwielbia również podróżować zarówno po naszym pięknym kraju jak i za granicą
img

Natalia Kaszyca

 • Studentka II roku studiów magisterskich na kierunku biologia
 • Włączyła się w organizację pięciu edycji Nocy Biologów, dwóch edycji Fascination of Plants Day oraz organizację stoisk w ramach czterech edycji Studenckiego Festiwalu Nauki – wydarzeń kierowanych głównie do młodzieży
 • Pomysłodawca i współorganizator spotkań- seminariów Koła Naukowego Zoologów “Faunatycy”
 • Współautorka publikacji popularnonaukowej “Między lasem a kopalnią- płazy Katowic”
 • Uczestniczyła w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, współautorka dziewięciu artykułów w punktowanych czasopismach naukowych
 • Wśród zainteresowań pozanaukowych wymienia drewnianą architekturę sakralną, muzykę bluesową, literaturę faktu, popularnonaukową oraz twórczość Andrzeja Stasiuka
img

Łukasz Kosielak

 • Student V roku teologii nauczycielskiej na Wydziale Teologicznym oraz II roku historii sztuki na Wydziale Nauk Społecznych
 • Pomysłodawca i główny organizator trzech edycji akcji „Sylwester z Ubogimi” dla ubogich i bezdomnych ze Śląska (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
 • Inicjator i pomysłodawca akcji w Duszpasterstwie Akademickim „Z Ubogimi” polegającej na cotygodniowych wyjściach od lutego 2015 (w trakcie roku akademickiego) grupy wolontariuszy „w miasto” w poszukiwaniu potrzebujących – jedzenia oraz rozmowy
 • Autor tekstów w piśmie naukowym studentów teologii „Silesia Superior”
 • Wśród swoich pasji wymienia sztukę, design, turystykę, gastronomię, cukiernictwo – wziął udział w drugiej edycji programu telewizyjnego “Bake Off – Ale ciacho”
img

Aleksandra Kowalska

 • Studentka I roku Komunikacji Promocyjnej i Kryzysowej na Wydziale Filologicznym UŚ oraz IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
 • Zaangażowana w organizację dwóch edycji akcji na rzecz zwierząt „Uniwersytet Pomaga” (2015 i 2016)
 • Współzałożycielka sekcji Erasmus Student Network Uniwersytet Śląski (ESN UŚ) na Uniwersytecie Śląskim, inicjatorka Buddy Programme (Program Mentor) w ramach Erasmus Student Network, który ma na celu znalezienie opiekunów dla przyjeżdżających studentów z zagranicy
 • Koordynatorka zawodów sportowych ESN Olympics na szczeblu lokalnym w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017
 • Inicjatorka i koordynatorka trzech edycji „Orientation Week with ESN UŚ” (2016-2017)
 • Inicjatorka i organizatorka wycieczek krajoznawczych oraz wydarzeń integracyjnych dla studentów programu Erasmus+ przybywających do Polski
 • Zaangażowana w zespołach przygotowujących wydarzenia lokalne i akademickie, w tym konferencje naukowe, np. współorganizator konferencji naukowej „Dzień Edukacji na rzecz Zwierząt”, II Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej
 • Wśród swoich zainteresowań wymienia fotografię uliczną, gotowanie i pragmalingwistykę
img

Sonia Krystoń

 • Studentka V roku psychologii
 • Jak sama pisze, jej największe osiągnięcia to nie dyplomy i zaświadczenia, ale przyjaźnie nawiązane podczas 5 lat studiowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
 • Ważne wydarzenia, które również miały ogromny wpływ na to, jakim człowiekiem się stała miały związek z podróżami – szczególnie tymi niestandardowymi na rowerze i autostopem
 • Była inicjatorką, wykonawcą oraz koordynatorką projektu “Bezpieczna praca w Polsce i za granicą. Profilaktyka handlu ludźmi” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • W latach 2003-2017, czyli od pierwszej edycji współtworzyła akcję „Gwiazdkowa Niespodzianka/the Samaritan’s Purse: Operation Christmas Child” w Kościele Wolnych Chrześcijan w Chorzowie dla dzieci do 16 roku życia oraz ich opiekunów przeważnie w trudnej sytuacji materialnej
 • Była wolontariuszką w świetlicy “Fabryka Uśmiechów” dla dzieci w Mysłowicach, wolontariuszką na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, w Hospicjum Cordis w Katowicach
 • Pracowała jako wolontariusz przy okazji innych społecznych inicjatyw jak np. Wigilia dla Samotnych w Chorzowie oraz inicjatyw kulturalnych jak np. Slot Art Festival
 • Jako przewodnicząca Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego we współpracy Kołem Naukowym Psychologii Społecznej “Influence” współorganizowała projekcję filmu “Nikczemny handlarz dusz” ujawniającego kulisy handlu ludźmi oraz seks-przemysłu w skali światowej
 • Razem z ekipą rowerową “Włóczykoła” z Katowic przejechała w ciągu dwóch tygodni 1900 km na rowerach przez 6 państw (Polska, Czechy, Słowacja Austria, Węgry, Rumunia) i zdobyła jedną z najwyżej położonych dróg w Rumunii – Transfăgărășan (osiąga 2034 m n.p.m.), a jej najlepszy dystans to 300 km pokonanych w ciągu doby
 • Ukończyła 6 km biegu z ponad 30 przeszkodami w ramach Runmageddon Rekrut 2016
 • Współorganizowała 6 konferencji naukowych oraz 3 panele dyskusyjne, włączyła się czynnie w przygotowanie edycji X, XI, XII Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki
 • Zaangażowana w popularyzację nauki m.in. jako prowadząca warsztaty dla młodzieży
 • Organizowała certyfikowane szkolenia dla studentów
 • Posiada zawodowe wykształcenie muzyczne – ukończona Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie (gra na fortepianie)
img

Aleksander Meryk

 • Student V roku psychologii oraz I roku arteterapii
 • Pomysłodawca i twórca Studenckiej Strefy “OLIMP” – przestrzeni relaksacyjnej, w której każdy student/pracownik/gość ma swobodny dostęp do czajnika, mikrofalówki, opiekacza, komputera, wygodnej sofy
 • Pomysłodawca, główny organizator „Pro PiPs Open Stage” (2015 i 2016) – wydarzenia podczas którego osoby posiadające szeroko rozumiany talent bądź rozmaite pasje, miały możliwość ich zaprezentowania na scenie przed publicznością
 • Pomysłodawca i współorganizator “Nocy Klubowej” (2016) w ramach Juwenaliów Śląskich 2014 i 2016
 • Koordynator dwóch edycji Studenckich Otrzęsin Śląska (2014 i 2016)
 • Organizator trzech edycji PiPsodni (2014 – jako współorganizator, 2015 i 2016 – jako główny organizator)
 • Pomysłodawca i organizator imprezy studenckiej „Majówkowy Bifor w Spiżu”
 • Od 2005 roku jest aktorem Teatru Młodzieżowego “Carpe Diem”, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach (co najmniej dwie premiery w sezonie)
 • Otrzymał stypendium Grupy PZU w ramach programu “Inwestycja w Przyszłość”
 • Działacz Samorządu Studenckiego – Wiceprzewodniczący (od 2014), a następnie Przewodniczący (od 2016) Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego; Członek Rady Instytutu Psychologii, Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Senatu UŚ
 • Zapalony narciarz, aktor, wokalista, multiinstrumentalista (pianino, gitara, gitara basowa, perkusja, dzwonki chromatyczne-cymbałki, nerwy-wirtuoz), kucharz-amator, niepoprawny romantyk
img

Kuba Moczyróg

 • Student 2 roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
 • W latach 2012-2016 zaangażowany w pracach Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, m.in. członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WEiNoE UŚ w Cieszynie, przewodniczący WRSS WEiNoE UŚ w Cieszynie, a następnie wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ w Katowicach
 • W różnych okresach w ramach lat 2012-2016 członek Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Rady Instytutu Nauk o Edukacji, Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz licznych zespołów i komisji realizujących poszczególne przedsięwzięcia studenckie w tym m.in. prowadzenie przez studentów Klubu Studenckiego Panopticum w Cieszynie, Laur Studencki, Studencki Festiwal Nauki, Juwenalia Zagłębia
 • Współorganizator pierwszej edycji organizowanego do dziś festiwalu muzyki alternatywnej AlterFest (2012)
 • Jako główny organizator Festiwalu Kultury Studenckiej – Cieszynalia – edycje 2013, 2014, 2015 nadał tej imprezie wyższą rangę oraz nawiązał bliższą współpracę z miastem Cieszyn
 • Pomysłodawca i główny organizator Silesia Art & Science Festival (2014)
 • Pomysłodawca i koordynator Studenckiego Klubu Teatralnego (2013), trzech edycji Studenckiej Wigilijki w Cieszynie
 • Redaktor czasopisma Cieszyńskie Naukowe Forum Studentów (2013-2015)
 • Współautor wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożonego w ramach Działań Upowszechniających Naukę na projekt Śląski Studencki Festiwal Nauki 2016
 • Prezes Fundacji Animacji Społeczno-Kulturalnej, z którą wcześniej od 2013 współpracował
 • Gra na gitarze i perkusji
img

Judyta Obrzeżgiewicz

 • Studentka 3 roku na kierunku język francuski i język angielski (program tłumaczeniowy) w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
 • Od 2015 roku jest tłumaczem w katowickim zborze ,,Betania” Kościoła Zielonoświątkowego
 • Laureatka konkursów tanecznych, zdobyła m.in. tytuł finalistki podczas Cairo! Festival w Budapeszcie (2016), jednego z największych festiwali tańca orientalnego w Europie (wśród 9 najlepszych tancerek z całego świata) oraz złoty medal w kategorii klasycznego tańca orientalnego dla osób średniozaawansowanych (2015) i srebrny medal w kategorii klasyka dla osób zaawansowanych (2016) podczas ,,Łódzkiej Fabryki Orientu”
 • Współorganizatorka dwóch konferencji naukowych
 • Dwukrotnie organizowała Wieczór Orientalny, którego dochód przeznaczony został na walkę z rakiem
 • Zaangażowana w rozmaite akcje skierowane dla studentów, m.in. ON Festiwal, Kopalnia Dobra, świąteczna akcja na Wydziale Filologicznym
 • Wśród swoich zainteresowań pozanaukowych wymienia m.in. egipski taniec orientalny, żonglerkę, nauczanie języków obcych dzieci i dorosłych oraz przeprowadzanie imprez dla dzieci
img

Artur Piński

 • Student II roku studiów magisterskich na kierunku biotechnologia
 • Wśród swoich największych osiągnięć wymienia prowadzenie badań naukowych w dziedzinie endofitów bakteryjnych i możliwość publikowania w recenzowanych czasopismach
 • Otrzymał nagrodę na IV Konferencji Ochrony Środowiska i Energetyki w kategorii ,,najciekawsza tematyka”
 • Uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu „Optimization of small wastewater treatment facilities”, którego liderem jest IVL Swedish Environmental Reaserch Institute
 • Wśród swoich zainteresowań wymienia astronomię i fizykę wysokich energii, kulturę i język japoński, odkrywanie i zwiedzanie nowych miejsc, wypady górskie, zwiedzanie muzeów, sztukę, muzykę klasyczną
img

Anna Pyszkowska

 • Studentka V roku psychologii
 • Jak sama wyjawia, jej największym osiągnięciem jest wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie dały mi studia, ale wszystko to byłoby niewarte i pozbawione znaczenia, gdyby nie osoby, które poznała w czasie tych pięciu lat
 • Współautorka trzech artykułów naukowych w punktowanych czasopismach naukowych
 • Kierowała sześcioma projektami naukowymi, m.in. „Empatia wobec ludzi i zwierząt”, „Postawy młodzieży licealnej i akademickiej wobec osób starszych”
 • Jest wykonawcą w projekcie Fundacji Zdrowego Życia i Instytutu Psychologii UŚ „Zdrowe Życie z Cukrzycą”
 • Wystąpiła na ośmiu konferencjach naukowych
 • Pomysłodawczyni i organizatorka I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zło. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu” (2014), Panelu dyskusyjnego “Coaching czy psychoterapia?” (2016), cyklu trzech warsztatów na temat analizy snów z dr. Kasprem Czechem (2015)
 • Poza tym pracowała przy organizacji takich wydarzeń jak: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Głos – Komunikacja – Media” (2015), cykl trzech wydarzeń “Spotkania z Psychoterapią” (2016)
 • Zaangażowana w popularyzację wiedzy, m.in. prowadziła warsztaty dla młodzieży podczas dwóch edycji „Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”
 • Wolontariusz Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii (2014-2015), Fundacji Zdrowego Życia (od 2015) oraz Stowarzyszenia PoMOC (od 2017)
 • Wśród swoich pasji wymienia psychologię, gotowanie, literaturę, spędzanie czasu ze znajomymi
img

Natalia Sebesta

 • Studentka II roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching
 • Zdobyła pierwszy złoty medal dla Uniwersytetu Śląskiego w Aerobiku Sportowym na Akademickich Mistrzostwach Polski w całej historii istnienia tej dyscypliny i pierwsze miejsce w klasyfikacji Uniwersytetów w kategorii solistki (2011/2012)
 • Zdobyła Mistrzostwo Polski seniorów w Akrobatyce Sportowej i skokach na ścieżce oraz pięciokrotnie Mistrzostwo Polski w Akademickich Mistrzostwach Polski w Aerobiku Sportowym w konkurencji indywidualnej kobiet
 • Trzy razy reprezentowała Polskę i Uniwersytet Śląski na Mistrzostwach Europy w Aerobiku Sportowym
 • Zdobyła Mistrzostwo Polski w Debiutach kulturystycznych PZKFiTS 2017 w konkurencji Fitness gimnastyczny kobiet
 • Trener akrobatyki sportowej w KS Sokolnia Chorzów
 • Jej wielką pasją jest sport – zaczęła trenować w wieku 11 lat
img

Kamil Wieczorek

 • Student II roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku filozofia
 • Założyciel i redaktor naczelny interdyscyplinarnego, recenzowanego czasopisma naukowego oraz wydawnictwa Amor Fati
 • Od 2013 roku przygotowuje popularnonaukowe artykuły dotyczące głównie filozofii i teologii do “Wiadomości Parafialnych” Kościoła pw. MB Różańcowej w Świętochłowicach
 • Współautor dwóch książek: „Podstawa dostateczna życia szczęśliwego. Szczęście u Arystypa i Epikura” oraz „Między Felicitas a Tanatosem. Filozoficzno-psychologiczne rozważania o szczęściu i śmierci”
 • Współredaktor czterech książek, autor 8 rozdziałów w publikacjach książkowych
 • Uczestnik czynny 7 konferencji naukowych
 • Wśród swoich zainteresowań i pasji wymienia kolejno: 1. Literatura beletrystyczna (głównie kryminały i powieści egzystencjalne) 2. (mimo wszystko) Filozofia 3. Działalność wydawnicza i redakcyjno-korektorska 4. Analityczne rozpracowywanie różnych systemów (zarówno formalnych jak i nieformalnych) 5. Popadanie w melancholię i egzaltację 6. Myślenie 7. Chodzenie bez konkretnego celu
img
return to top