Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Karolina Bujak

Doktorantka II roku chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. W swoim dorobku naukowym posiada 6 artykułów naukowych publikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach naukowych ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Współorganizator, pomysłodawca i wykonawca pokazów chemicznych podczas XII i XIII edycji Święta Liczby Pi. Brała czynny udział w dwóch edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego. Za swoje największe osiągnięcie uważa otrzymanie nowego funkcjonalizowanego w łańcuchu głównym azopoliimidu (w postaci wolnej folii) o właściwościach aplikacyjnych: jako inteligentna membrana do kontrolowanego światłem przepuszczania gazów.

Wolny czas poświęca na aktywny wypoczynek: wędrówka górska, squash oraz spinning. Jej celem jest zdobycie większości szczytów Tatr Polskich i Słowackich, a pasją cukiernictwo.

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z czerwca 2019 r.

img
[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]
return to top