Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Alexander Martin Juranek

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Od 2015 roku członek zespołu orzekającego ds. cywilnych śląskiej kliniki prawa – Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Od 2018 roku Przewodniczący Studenckiej Poradni Prawnej oraz Prezes KN Prawa Cywilnego. W ramach swojej działalności prowadził lub współprowadził kilkadziesiąt spraw mieszkańców województwa (i nie tylko), sporządzając porady prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Współorganizator (w ramach Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ) lub aktywny uczestnik ponad 25. ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, organizowanych m.in. przez Polską Akademię Nauk – Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Cambridge, Papieską Akademię Nauk, Ambasadę Republiki Francuskiej w Polsce, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie, Uniwersytety: Warszawski, Jagielloński lub Wrocławski. Autor artykułów naukowych w punktowanych czasopismach prawniczych oraz organizator całorocznych edycji warsztatów z prawa cywilnego z udziałem m.in. sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych przedstawicieli praktyki. Brał udział w projektach naukowych, m.in. „Comparative seminary: The Bilateral German-Polish Harmonisation of Private Law in the Integration of European Union. Complement or Contrast?”, Akademii Polskiego Forum Arbitrażu oraz Akademickim Projekcie Kodeksu Cywilnego. Był także przewodniczącym zespołu badawczego w zakresie klinicznych problemów prawa prywatnego międzynarodowego. W 2017 r. w ramach wyróżnienia konkursowego – rezydent w Wydziale Europejskiego Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Od marca 2016 r. pełnomocnik w Radzie Głównej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie. Były członek Komisji Prawnej, Komisji ds. Etyki. Od 2018 r. of counsel Komisji Legislacyjnej ds. reformy szkolnictwa wyższego. Wieloletni beneficjent Stypendium Rektora dla Najlepszego Studenta.

Zainteresowania i pasje: nauki medyczne, fizyka (szczególnie cząstek elementarnych), historia, eklezjologia, biologia. W wolnych chwilach czytuje literaturę prawniczą. Poza obszarami „ścisłej nauki” interesuje się modą, odkrywaniem świata i jego smaków. Marzy także o nauczeniu się języka francuskiego i włoskiego.

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z czerwca 2019 r.

img
return to top