Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Małgorzata Grzonka

Studentka II roku studiów magisterskich na filologii polskiej w Katowicach. Przewodnicząca Koła Kultury Języka Polskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego. Wiceprzewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. Realizatorka tematycznego projektu edukacyjnego „Kryminalistyka dla początkujących”. W 2017 roku wolontariuszka podczas Narodowego Kongresu Nauki. Pomysłodawca i organizator „Noc planszówek Wydziału Filologicznego” (kwiecień 2018). Uczestniczka programu popularyzującego poprawną polszczyznę „Brawo polski!”. Prowadziła konkurs „Ich dziesięciu i jeden wyjątek” polegający na krzewieniu poprawnej polszczyzny. Pomagała przy organizacji i przeprowadzeniu quizu językowego podczas EURODYKTANDA 2016. Współorganizowała terenowe gry edukacyjne „Na tropie języka i w poszukiwaniu lepszej komunikacji” oraz „Znajdź wspólny język”. Od 2016 roku prowadzi warsztaty językowe dla dzieci i młodzieży w ramach działalności Koła Kultury Języka Polskiego. Regularnie reprezentuje Koło Kultury Języka Polskiego podczas Jarmarku Wiedzy. Współpracuje z Poradnią Językową UŚ. Ma na koncie publikacje popularnonaukowe w „Gazecie Uniwersyteckiej”. Brała udział w projektach naukowych, np. „Niemiecko-polskie ogólnojęzyczne paralelizmy w obecnie używanym etnolekcie śląskim” oraz „Osobowościowe uwarunkowania zachowań ekonomicznych”. W 2016 roku zdobyła I miejsce w I Otwartym Dyktandzie w ramach programu „Polski – ojczysty – mój”. Jest członkinią Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Zainteresowania i pasje: motocykle, utwory Tolkiena, podróże, góry.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z czerwca 2019 r.

img
[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]
return to top