Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mariusz Wierzgoń

Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ w XIV edycji konkursu za osiągnięcia naukowe, działalność popularnonaukową i społeczną jako doktorant w dyscyplinie nauki biologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ. W okresie studiów doktoranckich autor 14 artykułów naukowych oraz wystąpień i posterów na 4 konferencjach międzynarodowych i 2 ogólnopolskich. Uzyskał 2 stypendia zagraniczne (PROM). Uczestnik wypraw naukowych na Wyspę Króla Jerzego (Antarktyka) oraz Spitsbergen. Zaangażowany od lat w działania na rzecz ochrony przyrody – współpracuje z innymi społecznikami, organizacjami lokalnymi i ogólnopolskimi, m.in. z Fundacją Las Naturalny (Natural Forest Foundation). Od 2004 roku jest aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie-Kamionce, a od 2010 roku po ukończeniu szkolenia podstawowego należy do Sekcji Bojowej tej jednostki. Od 2021 roku sprawuje również funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP Mikołów-Kamionka. Od 2009 roku jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a od 2021 roku Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach, angażując się w sprawy statutowe i organizacyjne tych stowarzyszeń. W 2021 otrzymał uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego klasy III. Od 2006 roku jest wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktywnie włącza się w działania samorządu doktorantów, w latach 2019-2021 pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów oraz reprezentując środowisko doktorantów w komisjach uczelnianych. Sprawował opiekę merytoryczną oraz animował działania studentów związanych z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Przyrodników Planeta (2018-2022). Posiada znaczące osiągnięcia również w zakresie popularyzacji nauki i edukacji ekologicznej – przez cały okres studiów doktoranckich angażował się podczas różnych wydarzeń naukowych w Uczelni, jednostkach oświaty oraz w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.
return to top