Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Wojciech Wydmański

Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ w XIV edycji konkursu za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego oraz osiągnięcia naukowe jako student Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ (kierunek prawo oraz historia). Autor 3 artykułów naukowych, 3 rozdziałów książkowych, w tym w monografii pokonferencyjnej wydanej przez   Wydawnictwo Sejmowe oraz sprawozdania z I Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Nauk Historycznoprawnych w ,,Czasopiśmie Prawno-Historycznym”. Realizował 2 własne projekty naukowe. Wystąpił na 9 konferencjach naukowych międzynarodowych oraz na 21 ogólnopolskich. Laureat konkursu Wygraj Staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (2018) oraz konkursu ,,Rola Senatu RP – w stronę przyszłości” (2019). Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego 2019. Uzyskał drużynowo II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Moot Court Civils” (2021). W latach 2018-2019 zajmował się koordynacją działań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Historii Prawa UŚ (od 2017), Koła Naukowego Prawa Cywilnego ,,Sapere Aude” (2020-2021) oraz Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego ,,Spiritus Constitutionis” (2020-2021). W okresie zajęć zdalnych inicjator, pomysłodawca i główny organizator Akademii Prawa Cywilnego oraz Akademii Historii Ustroju i Prawa (grudzień 2020 – maj 2021). Inicjator, pomysłodawca, główny organizator działającego od listopada 2020 Forum Nauk Historycznoprawnych. Współorganizator 2 konferencji naukowych. Aktywny uczestnik Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2019, 2020, 2021.  Jego pasją jest prawo, muzyka klasyczna, historia, literatura piękna oraz uniwersum Star Wars.
img
return to top