Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Student

Bucka Agata

 • Studentka V roku psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
 • Zaangażowała się w realizację 15 projektów naukowych, m.in. „Jak młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym radzi sobie ze stresem”, „Detekcja i Rozpoznawanie Niewerbalnych Wskaźników Decepcji” oraz „Stereotyp studiującej mamy w społeczności akademickiej”.
 • Aktywna działaczka Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego.
 • Wystąpiła na 6 konferencjach naukowych.
 • Współorganizacja 5 konferencji naukowych.
 • Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Świętochłowice.
 • Przez wiele lat trenowała taniec, uczestniczyła w licznych międzynarodowych warsztatach tanecznych i należała do kilku zespołów tanecznych.

Cichoń Mateusz

 • Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji
 • W swoim dorobku naukowym ma 2 rozdziały w monografiach, udział w konferencjach naukowych.
 • II miejsce w Konkursie Wiedzy Prawniczej SPPlex (2013), I miejsce w XVIII Lokalnym Konkursie Krasomówczym (2014), I miejsce w III edycji konkursu ,,Lex Empiricus” (2014), III miejsce w XIX Lokalnym Konkursie Krasomówczym (2015).
 • Za osiągnięcia sportowe w latach 2011 – 2013 otrzymał nominację do Kadry Narodowej Młodych Jeźdźców, a w latach 2014 -2015 do Kadry Narodowej Seniorów, jak również I klasę sportową.
 • Tytuł Sportowca Roku Uniwersytetu Śląskiego w latach 2012 –2014.
 • I miejsce w 2012 oraz II miejsce w 2013 na Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców w Ujeżdżeniu.
 • Zdobywca I miejsc I miejsce w klasyfikacji uniwersytetów na Akademickich Mistrzostwach Polski w Jeździectwie.
 • Zdobywca I miejsca na Międzynarodowych Zawodach w Ujeżdżeniu rangi CDI w 2014 oraz 2013 roku.
 • Zdobycie kwalifikacji na Mistrzostwa Europy Młodych Jeźdźców w Compiegne (Francja), w których wziął udział w 2013 roku.
 • Umiejętność gry na fortepianie i na gitarze.
 • Jego zainteresowania to sport, prawo publiczne gospodarcze, handlowe, karne i filozofia prawa, ekonomia, polityka i motoryzacja.

Darowska Katarzyna

 • Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Zajęła I miejsce na XI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Złoty Pierścień Skarbu Średzkiego (2013), I miejsce na XXIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Krapkowice (2012), I miejsce na IX Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Imielin (2012), I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Jesień 2012, II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Jesień 2013, II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Zatańcz z Gwiazdami (2012), III miejsce na Świątecznym Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Mikołowie (2013), III miejsce na X Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Imielin (2013) oraz III miejsce na I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Gogolina (2013).
 • Od 2011 r. członek Koła Naukowego Prawa Cywilnego “Sapere Aude!” działającego na WPiA UŚ. Od listopada 2012 r. do chwili obecnej wiceprzewodnicząca KNPC “Sapere Aude!”. Prowadziła warsztaty dla uczniów i studentów. Uczestniczyła w trzech konferencjach naukowych oraz współorganizowała jedną. Poza tym jest współautorką rozdziału pt. „Ochrona dóbr osobistych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych” w monografii „Prawa człowieka. Współczesne wyzwania, zjawiska, zagrożenia.”
 • Zajęła I miejsce w X Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Prawniczej AWF Katowice 2014.
 • Niekwestionowana szefowa we własnej kuchni. Znajomimówią, że minęła się z powołaniem i zamiast prawnikiem powinna była zostaćcukiernikiem. Czeka na kolejną edycję Masterchef’a.
 • Większość swojego wolnego czasu poświęcanajwiększej pasji swojego życia jaką jest taniec towarzyski. A w przerwach międzytreningami uzupełnia swoje portfolio robiąc zdjęcia na turniejach i nie tylko.

Delekta Paweł

 • Student IV roku grafiki na Wydziale Artystycznym.
 • Udział w wystawach: 7 International Triennal of Graphics Art, Bitola, Macedonia; FISAE XXXIVth Congress – International Bookplate Competition, Naantali, Finlandia; International Exlibris and Miniprints Biennal, Guangzhou, Chiny; IX International Graphics Exlibris Competition, Gliwice; Międzynarodowy Konkurs Exlibrisów Kościuszkowskich, Wrocław; International Exlibris Competition Open to Artists and Designers, Ankara, Turcja; Wystawa pokonkursowa exlibrisu „Czesław Miłosz – 100 rocznica urodzin”, Katowice 2011 (wyróżnienie); V Ogólnopolski konkurs grafiki im. Ludwiga Meidnera, Oleśnica 2012 (wyróżnienie).
 • Udział w publikacjach o zasięgu międzynarodowym (wydawnictwa albumowe): 7th International Triennal of Graphics Art, Bitola 2012; The Best Exlibris on the World 2010-2012; IX Międzynarodowy Konkurs Graficzny Exlibris, Gliwice 2012.
 • Wśród swoich zainteresowań i pasji wymienia projektowanie makiet bitewnych i dioram okolicznościowych oraz malowanie miniaturowych modeli.

Gil Karolina

 • Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Koordynatorka akcji „Uniwersytet Pomaga” (2013, 2014).
 • Założycielka i stała członkini (od kwietnia 2013 r.), przewodnicząca w latach 2013-2015 pierwszej w Polsce Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej.
 • Założycielka i przewodnicząca (2013-2015) pierwszego w Polsce Koła Naukowego Praw Zwierząt.
 • Współorganizator (2012), współorganizator, czynny uczestnik (2013, 2014), prowadząca (2014) Konferencji naukowej “Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt”.
 • Współorganizatorka happeningów (2013, 2014) w ramach kampanii społecznej “Jeszcze żywy KARP”.
 • Współorganizatorka szkolenia funkcjonariuszy Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP oraz komend miejskich i powiatowych policji garnizonu śląskiego (2014).
 • Koordynatorka i członkini komitetu organizacyjnego Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej “Lekarze – Prawnicy” (2014).
 • Organizatorka, koordynatorka konferencji szkoleniowej “Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków względem zwierząt” (2014).
 • Jej zainteresowania i pasje to turystyka piesza, ratownictwo medyczne i rękodzieło.

Janota Albert

 • Student II roku studiów magisterskich na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.
 • Od 2012 pełni funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.
 • Uczestnik projektu “Studenci uczniom” w latach 2010-2011 – prowadził zajęcia warsztatowe i prelekcje o tematyce biologicznej i biotechnologicznej.
 • Pomysłodawca stworzenia vivarium z egzotyczną roślinnością w budynku WBiOŚ przy ul. Jagiellońskiej 28 (od 2011).
 • Organizator i uczestnik wystaw o tematyce biologicznej i biotechnologicznej (od 2012).
 • Administrator oficjalnego profilu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ na portalu facebook.com od lutego 2015.
 • Praca w wielu projektach naukowych Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Przyrodników “Planeta” (od 2012).
 • Członek Kapituły Lauru Studenckiego UŚ w edycji 2014, 2015.
 • Brał udział w kilku projektach naukowych, posiada dorobek w zakresie popularyzacji wiedzy, m.in. organizator prelekcji, wykładów i warsztatów w trakcie Nocy Biologów (edycje 2012,2013,2014,2015) oraz Fascination of Plants Day (2012,2013).
 • Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w Sosnowcu w klasie fortepianu.
 • Wśród swoich pasji wymienia botanikę, mykologię, florystykę, muzykę i terrarystykę. Dyplomowany florysta.

Lempa Michał

 • Student geografii na Wydziale Nauk o Ziemi.
 • W swoim dorobku posiada artykuły naukowe opublikowane w parametryzowanych czasopismach naukowych oraz udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.
 • Brał udział jako asystent w międzynarodowym projekcie naukowym „Florist Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr” (2012-2014) oraz w dwóch grantach Narodowego Centrum Nauki.
 • I Nagroda w konkursie na mały projekt filmowy „Studenckie spojrzenie na śląskągeografię” w 2015 roku.
 • Jego pasje to sport, dendrochronologia, turystyka górska.

Miarka Agnieszka

 • Studentka II roku studiów magisterskich na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych.
 • Autorka trzech rozdziałów w monografiach, wystąpiła na 8 konferencjach naukowych, w tym dwóch międzynarodowych.
 • Inicjatorka i współorganizatorka wykładu gościnnego dr. Roberta Czuldy “Współczesny Iran – kraj szalonych ajatollahów? Między mitami a rzeczywistością” (2015).
 • Współorganizowała pięć konferencji naukowych.
 • Przewodnicząca Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ślaskiego w roku akademickim 2014/2015.
 • Pasjonatka górskich wycieczek. W wolnych chwilach chętnie czyta reportaże i ogląda filmy z lat 50-tych i 60-tych; miłośniczka jazzu.

Michałowicz Patrycja

 • Studentka I roku studiów magisterskich geografii i geologii w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.
 • Wiceprezeska ds. szkolenia oraz Przewodnicząca Komisji Szkoleniowej Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Górskich “Harnasie” z Gliwic.
 • Pełnieni funkcję kierownika szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich (na mocy uprawnień Marszałka woj. Śląskiego).
 • Współautorka 4 artykułów naukowych opublikowanych w parametryzowanych czasopismach naukowych.
 • Udział w projektach badawczych, w tym w dwóch grantach NCN.
 • Wystąpiła na 7 konferencjach naukowych, w tym w trzech zagranicznych.
 • Stypendystka Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
 • Uprawnienia przewodnika beskidzkiego kl. III na obszar zachodniej części Beskidów Zachodnich (zał. 19) uprawnienia opiekuna kolonijnego, umiejętność gry na flecie poprzecznym (ukończona szkoła muzyczna I stopnia).
 • Poza zainteresowaniami naukowymi oraz działalnością w ramach turystyki górskiej, jako swoje pasje wymienia muzykę etniczną świata, literaturę górską i powieść kryminalną.

Otlinger Natalia

 • Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Działała w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego w latach 2010-2014, w tym przez dwa lata pełniła funkcję wiceprzewodniczącej.
 • Aktywnie działała w studenckich kołach naukowych i stowarzyszeniach. Organizowała pierwszy Konkurs Prawa Rzymskiego na WPiA, dwie edycje Nocy Tortur, Lokalny Konkurs Krasomówczy oraz była aktywnie zaangażowana w I Wydziałowy Turniej Piłki Nożnej.
 • Dwukrotnie wzięła udział w prestiżowym, dorocznym konkursie poświęconym głównie zagadnieniom międzynarodowego arbitrażu handlowego “Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot”.
 • Czynnie uczestniczyła w 5 zagranicznych konferencjach naukowych oraz w innych konferencjach i spotkaniach naukowych.
 • Zajęła I miejsce w konkursie na mówcę w ramach 9th Riga Willem C. Vis Pre-Moot w Rydze (2015).
 • Jej pasją jest ekonomia wolnorynkowa, podróże, międzynarodowy arbitraż handlowy i media.

Simka Mariusz

 • Student II roku studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.
 • Działacz Samorządu Studenckiego od 2010 roku, w zarządzie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego od listopada 2012 do końca maja 2014. Reprezentował studentów w organach Wydziału i Uczelni oraz na arenie ogólnopolskiej.
 • Koordynator wydziałowy VII Studenckiego Festiwalu Nauki (2011).
 • Organizator Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Forum Uniwersytetów Polskich (2013).
 • Organizator IX i X Festiwalu Nauki (2013 i 2014).
 • Pracował w sztabie organizacyjnym Juwenaliów Śląskich 2013 oraz 2015.
 • Organizator wyjazdu integracyjnego „Campus Akademicki Solina 2013”.
 • Inicjator, organizator i koordynator akcji “Oceń swój dziekanat” (2013).
 • Organizator akcji charytatywnych, np. zbiórka pieniężna na studnie w Sudanie (2013).
 • Inicjator i organizator imprezy Studenckie Otrzęsiny Śląska 2013, Kulturalia 2013 i Balu Studenta 2014.
 • Organizator konkursu i gali Laur Studencki 2012 oraz inicjator i główny organizator w edycji 2014.
 • Jego zainteresowania to zoologia i fitosocjologia.

Suchy Agnieszka

 • Studentka I roku studiów magisterskich filologii polskiej na Wydziale Filologicznym.
 • Studiuje również na III roku nauki o rodzinie na Wydziale Teologicznym.
 • Od lutego 2014 organizuje cykliczne spotkania z osobami poszkodowanymi przez los w ramach działalności Koła Naukowego Wydziału Teologicznego “Theatrum”. Pomysłodawczyni i współzałożycielka Koła Naukowego Wydziału Teologicznego „Theatrum” oraz Koła Naukowego Literatury i Kultury Wczesnego Średniowiecza „Sław(i)anie.
 • Autorka tekstów popularnonaukowych.
 • Wolontariat na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach programu „Słonecznik” polegającego na wspieraniu osób starszych (04.01.2012-30.06.2012).
 • Brała udział w projekcie naukowym „Jak mówić, żeby nie zaniemówić” oraz „Bariery interakcyjne i ich etiologia”.
 • Inicjatorka i współorganizatorka I Festiwalu Słowiańskiego “Na t(r)opie” (2014).
 • Współorganizatorka konferencji: “Komizm i tragizm wliteraturze romantyzmu” oraz Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej “Radość i cierpienie w rodzinie”.
 • Pomysłodawczyni stworzenia zespołu Othalan oraz jego współzałożycielka i wokalistka. Współautorka dema: http://othalan.bandcamp.com/
 • Finalistka ogólnopolskiego konkursu w ramach festiwalu „Synestezje” (2013). Twórczość finalistów została zaprezentowana w Programie Trzecim Polskiego Radia w ramach audycji „Noc Muzycznych Pejzaży”.
 • Tytuł Artysty Tygodnia portalu OtherCenter (2014).
 • I miejsce w 122 notowaniu Radia Orbit (30.09.2014) – utwór “Kowal”.
 • Jedna z trzynastu laureatów konkursu Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Nasza Szansa” w Wiśle (2012).
 • Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej w Ustroniu (2013).
 • Jej wiersze zakwalifikowały się do II Festiwalu Poezji Rodzimowierczej, gdzie zostały uroczyście odczytane (2015).
 • Od 2008 w Związku Harcerstwa Polskiego.
 • Jej zainteresowania i pasje to śpiew rozrywkowy i śpiew biały, muzyka źródeł, zagadnienia płci kulturowej, feministyczna krytyka literacka, literatura epoki średniowiecza i romantyzmu, problem ubóstwa i bezdomności w ujęciu socjologicznym, poezja, dziennikarstwo, malarstwo.

Szmigiel Marta

 • Studentka III roku pedagogiki na studiach licencjackich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Specjalizuje się w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Od 2012 aktywnie działa w Stowarzyszeniu Liveform – poświęca się organizowaniu, tworzeniu i współtworzeniu LARPów (live action role-playing), np. w ramach takich wydarzeń jak Indrustriada czy Alicja w Krainie Czarów dla dzieci z Domu Aniołów Stróżów w Katowicach.
 • Autorka dwóch rozdziałów w monografiach, wystąpiła na dwóch konferencjach naukowych.
 • Przewodnicząca Koła Naukowego Inicjatyw Twórczych.
 • Zajęcie I miejsca (w sześcioosobowej drużynie) w Konkursie Kreatywnego Myślenia “Odyseja Umysłu” i po kolejnych eliminacjach zakwalifikowanie do etapu międzynarodowego w USA.
 • Jej pasja to czytanie fantastyki, uczestniczenie w larpach, parzenie herbaty i praca z dziećmi.

Świtaj Janusz

 • Student psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
 • Jak sam pisze, studiowanie jest ogromną przyjemnością oraz szansą na rozwijanie swoich zainteresowań. W życie studenckie wpisuje się poprzez uczestnictwo w organizowanych projektach wyjazdowych i stacjonarnych, poprzez wystąpienia na konferencjach motywujących, organizowanych przez Biuro Osób Niepełnosprawnych UŚ. Ostatnim przykładem jest spotkanie w Teatrze “Korez” pod tytułem “Aktywna Adrenalina”, gdzie wystąpiłem ze swoim przemówieniem.
 • Od 2013 roku wspiera akcję „Kulawy Mikołaj”, której celem jest przełamywanie stereotypów. Wystąpił także na konferencji “Zauważ nasze słowa” (2013).
 • Autor książki “12 oddechów na minutę” (Wydawnictwo Otwarte Kraków).
 • Człowiek bez Barier 2014. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie.
 • Nagroda im. Jana Rodowicza “ANODY”. Pierwsze miejsce i indywidualna nagroda (2012).
 • Jego zainteresowania to motoryzacja, fotografia, turystyka, muzyka.

Wróblewska Anna

 • Studentka filologii polskiej i socjologii w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.
 • Reprezentuje studentów w organach uczelni, Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego MISH UŚ (03.2013-11.2014), Przewodnicząca Koła Naukowego WolnoMISHlicieli (10.2012-10.2014).
 • Koordynatorka i organizatorka pięciu edycji Dni Otwartych MISH/ISM (1.03.2012, 16.01.2013, 22.04.2013, 8.01.2014, 10.04.2014).
 • Współorganizatorka cyklu wykładów „Praktyki interdyscyplinarności” w roku akademickim 2011/2012 w ramach działalności Koła Naukowego WolnoMISHlicieli.
 • Pomysłodawczyni i organizatorka cykl wykładów „Oblicza konfliktu” w roku akademickim 2012/2013 w ramach działalności Koła Naukowego WolnoMISHlicieli.
 • Współorganizatorka trzech edycji Wigilii MISH.
 • Pomysłodawczyni akcji „CINiBA nocą naładuje mocą! – Noc w bibliotece” (styczeń i luty 2015).
 • Współredaktorka książki “Oblicza konfliktu”. W swoim dorobku ma także artykuły naukowe, rozdziały w monografiach oraz inne teksty naukowe i popularnonaukowe.
 • Wystąpiła na 17 konferencjach naukowych.
 • Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Oblicza konfliktu” (2013).
 • Uczestniczyła w Szkole letniej „Tożsamość narodowa versus regionalna na przykładzie Górnego Śląska” (2012).
 • Od 2013 pracuje w zespole zajmującym się badaniem losów absolwentów MISH UŚ.
 • Członkini stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster”.
 • Studencki Nobel (etap wojewódzki), III miejsce w województwie oraz I miejsce w branży humanistycznej, nagroda indywidualna. Organizator konkursu: NZS.
 • Jej zainteresowania i pasje to czytanie (szczególnie fantastyki, kryminałów, powieści XIXwiecznych), pisanie (prozą), gry planszowe, socjologia mody oraz zjawiska popkultury.
return to top