Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Graf Lucyna

Pracę zawodową ukończyła po 40 latach pracy w służbie zdrowia, w Kasie Chorych oraz w Śląskim Wojewódzkim  Oddziale NFZ w Katowicach. W roku 2005 została słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim. W  tym samym roku Uniwersytet realizował projekt „Seniorzy seniorom”, finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Pani Lucyna Graf bardzo czynnie włączyła się w realizację projektu. Uczestniczyła

w spotkaniach z pensjonariuszami domów pomocy społecznej, uczestniczyła w warsztatach „Wolontariat ludzi starszych”, słuchała wykładów o tematyce zdrowotnej, o usługach  świadczonych przez zakłady opieki społecznej na rzecz  osób starszych i niepełnosprawnych. Wiadomości zdobyte w czasie pracy zawodowej  i umiejętności pogłębione w projekcie pozwoliły jej podjąć się w ramach projektu przewodniczenia zespołowi zdrowia.Po zakończeniu projektu zaangażowała się jako członek Samorządu UTW w propagowanie ruchu dla seniorów. Od 9 lat organizuje zajęcia ruchowe dla słuchaczy.W pierwszym roku jej działalności prowadzone były zajęcia tylko z Dennisona i gimnastyki klasycznej, ćwiczyło około 60 osób. Zajęcia ruchowe coraz bardziej stawały się popularne wśród  słuchaczy dlatego, że  instruktorzy prowadzili je w przyjaznej atmosferze, dostosowując wysiłek fizyczny do możliwości  seniorów. Dziś ćwiczy około 450 osób, zajęcia odbywają się w 16, zróżnicowanych grupach: jest to gimnastyka klasyczna, pilates, gimnastyka przy muzyce, joga, tańce europejskie. Uczestnicy tańców europejskich kilkakrotnie występowali na  różnych uroczystościach UTW. Pani Lucyna jest współorganizatorem grupy słuchaczy na Olimpiadę Sportową UTW w Łazach. Ponadto brała udział w Kongresach Obywatel-Senior organizowanych od 4 lat w Parku Śląskim, a także w Dniach Seniora organizowanych przez Urząd Miasta Katowice. Uczestniczyła w programie profilaktyki chorób układu krążenia organizowanym przez Szpital w Chorzowie finansowanym przez NFZ. Zachęca UTW i znajomych seniorów do udziału w tych imprezach, zawsze chętnie dzieli się z zdobytymi informacjami na temat zdrowia. Na co dzień prowadzi dom, z mężem opiekuję się 6 letnią wnuczką i 85 letnią sąsiadką mieszkającą samotnie.

Kluczna Zofia

Jest długoletnią słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim. Po przejściu na emeryturę w  2003 roku zaczęła zastanawiać się nad zagospodarowaniem wolnego czasu. Wybór padł na UTW w Katowicach. Równocześnie w latach 2004/2009 była członkiem Spółdzielni Społem i sekretarzem Rady Nadzorczej. Od początku aktywnie uczestniczyła w pracach UTW, najpierw jako słuchacz, brała udział w projekcie „Seniorzy Seniorom” organizowanym przez Polsko-Amerykańska Fundację Wolności, a następnie jako członek Samorządu Słuchaczy. Jest sekretarzem Samorządu, a jej szczegółowe  protokoły obrazują długoletnią działalność UTW. Z jej inicjatywy, w roku 2013  powstała w  UTW Grupa wolontariuszy, którą do dnia dzisiejszego kieruje. Do prowadzenia tej grupy przygotowywała się rzetelnie, uczestnicząc w kilkuetapowych warsztatach pt. Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności lokalnej” prowadzonych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych  „ę”  przy współudziale Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie. Grupa wolontariuszy, pod jej kierownictwem, prowadzi pomoc słuchaczom UTW – pomoc prawną, akcję podaj dalej książkę, kontakt z chorymi słuchaczami. Współpracuje  ze świetlicą środowiskową Fundacji Gniazdo, z przedszkolem w Domu Aniołów Stróżów. Współpraca polega na  udzielaniu korepetycji, czytaniu bajek, czy współorganizowaniu  uroczystości merytorycznych łącznie z poczęstunkiem. Jest matką dwójki synów i kochającą babcią pięciu wnuków.

Wiśnioch Krystyna

Jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim od roku 2007. Należy do grupy  tańców europejskich, w której regularnie tańczy pod kierunkiem instruktora, była członkiem Komisji Rewizyjnej w UTW. Jako wolontariuszka należy do Fundacji Park Śląski. Przynależność do UTW jest dla niej bardzo ważną ze względu na spotkanie ciekawych ludzi, zawarte przyjaźnie, zdobytą wiedzę. Jest Ślązaczką urodzoną w Giszowcu z czego jest bardzo dumna. Od wielu lat należy do Związku Górnośląskiego, pracuje w Zarządzie, a ubiór śląski jest przez nią zakładany  bardzo często na uroczystości państwowe i kościelne. Przepracowała 35 lat i odeszła na emeryturę z  Zespołu Opieki Zdrowotnej dla miasta Katowice. Siebie charakteryzuje jako społecznika, który zawsze  pomagał ludziom i bronił ich praw. W zakładzie pracy należała do komitetu założycielskiego Solidarności, który powstał w 1982 roku. Do dnia dzisiejszego jest członkiem tego Związku i pracuje w Regionie. Pracując zawodowo myślała o zagospodarowaniu czasu na emeryturze. Kupiła działkę i pracując na niej poznała ciekawych ludzi. Należała do Zarządu Ogródków Działkowych, jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przez dwie kadencje była ławnikiem w Wydziale Karnym. Od listopada 2014 jest członkiem Rady Seniorów Miasta Katowice. Od 18 lat działa w Klubie Krystyny. Corocznie  wyjeżdża na   imieniny, spotyka ciekawych ludzi z całej Polski. Wychowała dwóch synów w poczuciu patriotyzmu do ojczyzny i przekazując im  tradycje śląskie. Obecnie jest babcią dwóch wnuków,  które są jej wielką radością. Pomaga  w ich wychowaniu.

Wójcik Joanna

Pochodzi z rodziny o tradycji  górniczej, a zarazem społecznikowskiej. Jest ślązaczką i manifestuje swoją przynależność przez ubiór, tj. strój śląski na wszystkich uroczystościach regionalnych.   Od lat młodzieńczych należała do zespołu muzycznego, który brał udział

w różnego rodzaju uroczystościach młodzieżowych i osiedlowych. Zawsze myślała o innych, lubiła opiekować się małymi dziećmi, dlatego wybrała zawód pielęgniarki. Przez trzydzieści lat pracowała w szpitalu jako pielęgniarka. W okresie powstawania Solidarności wstąpiła do Polskiego Klubu Pomocy Społecznej pomagając innym przetrwać trudne czasy internowania. Z grupą przyjaciół założyła klub seniora „Kleofas”, do którego należą byli pracownicy zlikwidowanej kopalni. Jest członkiem zarządu Klubu, a do jej zadań należy organizacja wycieczek, organizacja spotkań okolicznościowych, odwiedzanie chorych członków klubu a także prowadzenie kroniki. Co roku w grudniu współorganizuje zabawę z okazji Dnia Górnika,

w której z radością uczestniczy, uroczystość świętego Mikołaja jak i spotkanie wigilijne dla członków Klubu.  Oprócz zabawy i prezentów spotkania te są wzbogacane konkursami z historii górnictwa i  miasta, których autorką jest Pani Joanna. Od 2010 roku należy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, regularnie uczestnicząc w wykładach. Jest członkiem grupy literackiej, pisze wiersze. W wydanym tomiku słuchaczy UTW pt.: ”….tylko ze mną porozmawiaj…” wydrukowane są również jej wiersze, poświęcone ukochanym córkom, z których jeden „Optymistka” charakteryzuje jej osobowość.    „Optymizm ze mną co dzień się budzi,

bo lubię słońce, zwierzęta i ludzi…

….nic to, że kilka zmarszczek na twarzy

w jesieni życia coś jeszcze się zdarzy.

return to top