Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Komunikat prorektora ds. kształcenia i studentów

13.03.2020 - 14:37, aktualizacja 13.03.2020 - 14:38
Redakcja: nk

Szanowni Studenci,

 

w związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 i związanymi z tym zaleceniami ograniczenia przemieszczania się oraz unikania dużych skupisk ludzkich uprzejmie informuję, że:

 1. powinniście Państwo sprawdzić czy w systemie USOSweb podany jest Państwa aktualny adres poczty elektronicznej, a jeżeli nie, to jak najszybciej go uzupełnić. W najbliższym czasie zarówno nauczyciele akademiccy, dziekanaty, jak i Władze Uczelni będą kontaktować się z Państwem z wykorzystaniem tych adresów, dlatego proszę o regularne odbieranie maili.
 2. proszę, aby możliwie wszystkie sprawy dziekanatowe załatwiać mailowo lub telefonicznie, a dopiero gdy problem wymaga bezwzględnie odwiedzin w dziekanacie (np. złożenie pracy dyplomowej) decydować się na tę wizytę.
 3. proszę, abyście kontaktowali się waszymi nauczycielami akademickimi za pośrednictwem ich służbowej poczty elektronicznej (domyślny adres to imię.nazwisko@us.edu.pl – adresy dostępne są na stronie Uczelni: https://ab.us.edu.pl/), a w następnej kolejności na adres udostępniony Wam przez prowadzącego zajęcia. Proszę także w ten sposób uczestniczyć w konsultacjach, ograniczając kontakt osobisty do sytuacji absolutnie koniecznych.
 4. rozliczenie tego semestru nastąpi na podstawie Państwa ocen w systemie USOSweb. Nie ma potrzeby kontaktowania się z prowadzącymi w celu wpisania ocen do indeksu. Oceny w systemie wystarczą do zaliczenia semestru (po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć ustalimy, jak rozwiązać kwestię ocen w indeksach); Jeżeli ktoś z Państwa posiada wpis w indeksie, a nie ma oceny w USOSweb, proszę skontaktować się z dziekanatem za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesłać zdjęcie lub skan indeksu, co będzie podstawą do uzupełnienia oceny w systemie.
 5. Ci z Państwa, którzy nie zdążą do czasu zakończenia sesji poprawkowej zdobyć wymaganych zaliczeń lub egzaminów, a nie zwrócili się jeszcze o przedłużenie sesji, będą mogli to zrobić po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych i wtedy uzyskać niezbędne oceny.
 6. obrony prac dyplomowych odbywają się na zasadach określonych przez dziekanów. Gdyby ktoś z Państwa nie mógł uczestniczyć w wyznaczonym terminie w egzaminie dyplomowym, proszę jak najszybciej skontaktować się z dziekanatem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Studentom, którzy w ostatnich dniach sesji nie będą mogli stawić się na zaliczenie lub egzamin w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, będą przywracane terminy zaliczenia/egzaminu po zakończeniu tego okresu.
 8. możliwie jak największa część zajęć semestru letniego prowadzona będzie zdalnie. Do dnia 22 marca 2020 r. Dziekani poinformują Państwa o ofercie zajęć prowadzonych zdalnie oraz formach i zasadach ich organizacji.
 9. na wniosek Parlamentu Studentów RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie, które przedłużyło ważność legitymacji studenckich do dnia 31 maja. Do tego czasu nie trzeba ich przedłużać indywidualnie w dziekanacie.
 10. dołożymy wszelkich starań, aby dziekanaty były dla Państwa dostępne w normalnych dniach i godzinach. Proszę jednak śledzić komunikaty na stronach Uczelni i wydziałów.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Ryszard Koziołek

prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytet Śląski w Katowicach

return to top