Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Najlepsi z najlepszych – program wsparcia

06.05.2022 - 08:48, aktualizacja 06.05.2022 - 08:48
Redakcja: MP3

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór do III edycji programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0”. Jego celem jest pomoc dla wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach. Wartość środków przewidzianych na realizację wybranych projektów studentów lub zespołów studenckich wynosi 12.174.000 zł. Okres realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza 30 czerwca 2023 r.
Koszt realizacji jednego projektu może wynieść:

–      do 80 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;

–      do 320 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację).

Wsparciem może zostać objęty student spełniający łącznie następujące warunki:

–      jest studentem studiów I/II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;

–      ma udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);

–      posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej. 

Szczegóły programu można znaleźć na stronie ministerstwa. Wnioski o dofinansowanie składa do 15 czerwca br. uczelnia, wsparciem w realizacji służy Biuro Działalności Studenckiej: bds@us.edu.pl.

return to top