Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Wsparcie Katowic dla studentów z niepełnosprawnościami

13.02.2020 - 13:43, aktualizacja 14.02.2020 - 11:02
Redakcja: nk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zachęca do udziału w programie pilotażowym „Aktywny samorząd” – Moduł II, finansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Katowicach, które są studentami, planują rozpoczęcie nauki w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium albo mają otwarty przewód doktorski.

By móc ubiegać się o wsparcie, konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, które można pobrać ze strony www.mops.katowice.pl w zakładce „Pomoc osobom niepełnosprawnym” lub uzyskać osobiście w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Katowicach (pok. 01, ul. Jagiellońska 17). Wnioski można składać również drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW (posiadając podpis elektroniczny lub profil zaufany). 

Wnioski można składać od 01 marca 2020 r. W ramach Modułu II w roku 2020 termin przyjmowania wniosków na rok akademicki 2019/2020 upływa z dniem 31 marca 2020 r., natomiast wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 upływa z dniem 10 października 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MOPS Katowice lub bezpośrednio w placówce, a także pod nr tel. 32 251 00 87 oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

return to top