Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Świadczenia dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

22.03.2024 - 09:32, aktualizacja 26.03.2024 - 12:49
Redakcja: JW
Uprzejmie zawiadamiamy, że  Prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ   w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego podjęła decyzje wynikające z par. 3 ust. 1 regulaminu świadczeń dla studentów.

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.
Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

 •  przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł – 2500,00 zł
od 200,01zł  do 400,00 zł – 2400,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł – 2200,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł – 2000,00 zł
od 800,01 zł do 1000,00 zł – 1700,00 zł
od 1000,01 zł  do 1294.40 zł – 1500,00 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 300,00 zł

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń dla studentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi:

 1. przyznawanej przez Dziekana – do 1200,00 zł
 2. podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 2000,00 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 •  znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 1200,00 zł
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 1100,00 zł
 • lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 1000,00 zł

Stypendium rektora dla studentów wynosi 1100,00  zł.

Liczba uprawnionych 6% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

Studentom, którzy uzyskali liczbę punktów 20 lub więcej rektor podwyższa kwotę stypendium do 1400,00 zł.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 • Wypłata świadczeń z nadpłatą za marzec jest planowana na dzień
  26 kwietnia 2024 r.
 • Kolejne wypłaty w semestrze letnim zaplanowano na: 24 maja 2024 r., 25 czerwca 2024 r.,
 • W roku akademickim  2023/2024 stypendia dla studentów  przyznaje się na okres 9 miesięcy tj. od października 2023 r. do czerwca 2024 r.
return to top