Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wydział Humanistyczny

Koordynator merytoryczny

Sosnowiec:
mgr Elżbieta Budzisz
e-mail: elzbieta.budzisz@us.edu.pl

dr Agnieszka Woźniakowska
e-mail: agnieszka.wozniakowska@us.edu.pl

Katowice, ul. Uniwersytecka 4
dr Agnieszka Łakomy-Chłosta
e-mail: agnieszka.lakomy@us.edu.pl

Katowice ul. Bankowa 11
dr Iwona Pietrzyk
e-mail: iwona.pietrzyk@us.edu.pl

Koordynator administracyjny

Sosnowiec:
mgr Agnieszka Binduchowska
e-mail: agnieszka.binduchowska@us.edu.pl
tel.: 32 364 0828

Katowice, ul. Uniwersytecka 4
mgr Maja Burdosz
e-mail: maja.burdosz@us.edu.pl
tel.: 32 200 9417

Katowice, ul. Bankowa 11
mgr Marta Klimek
e-mail: marta.klimek@us.edu.pl
tel.: 32 359 1653

Wydział Nauk Przyrodniczych

Koordynator merytoryczny

Sosnowiec:

dr hab. Agnieszka Czajka
e-mail: agnieszka.czajka@us.edu.pl
tel.: 32 3689326

Katowice:

dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka, prof. UŚ
e-mail: joanna.szymanowska-pulka@us.edu.pl
tel.: 32 200 9371

Koordynator administracyjny

Sosnowiec:

Justyna Rogalska-Nowak
e-mail: justyna.rogalska@us.edu.pl
tel.: 32 368 9680

Katowice:

mgr Elżbieta Soczawa
e-mail: elzbieta.soczawa@us.edu.pl
tel.: 32 200 9556

Wydział Nauk Społecznych

Koordynator merytoryczny

dr Daniela Dzienniak-Pulina
e-mail: daniela.dzienniak-pulina@us.edu.pl
Katowice, ul. Bankowa 11

dr Sabina Pawlik
e-mail sabina.pawlik@us.edu.pl
Katowice, ul. Grażyńskiego 53

Koordynator administracyjny

mgr Beata Kalisz
e-mail: beata.kalisz@us.edu.pl
tel.: 32 359 1807
Katowice, ul. Bankowa 11

mgr Agnieszka Frankiewicz
e-mail: agnieszka.frankiewicz@us.edu.pl
tel.: 32 359 9741
Katowice, ul. Grażyńskiego 53

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Koordynator merytoryczny

dr Małgorzata Gajos-Gržetić
e-mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl

Koordynator administracyjny

Katowice:

mgr Grażyna Wdowiak-Czakańska
e-mail: grazyna.wdowiak-czakanska@us.edu.pl
tel.: 32 359 1807

Chorzów:

mgr Rafał Lorenc
e-mail: rafal.lorenc@us.edu.pl
tel.: 32 349 7604

Sosnowiec:

mgr Justyna Śpiewakowska
e-mail: justyna.spiewakowska@us.edu.pl
tel.: 32 269 1846

Wydział Prawa i Administracji

Koordynator merytoryczny

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ
e-mail: agnieszka.bielska-brodziak@us.edu.pl

dr Urszula Torbus
e-mail: urszula.torbus@us.edu.pl

Koordynator administracyjny

mgr Małgorzata Szaniewska
e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl
tel.: 32 359 1164, 32 359 2069

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Koordynator merytoryczny

dr Magdalena Bełza-Gajdzica
e-mail: magdalena.belza-gajdzica@us.edu.pl
tel.: 33 854 6113

Koordynator administracyjny

mgr Agnieszka Kmiotek
e-mail: agnieszka.kmiotek@us.edu.pl
tel.: 33 854 6112

Wydział Teologiczny

Koordynator merytoryczny

dr Weronika Juroszek
e-mail: weronika.juroszek@us.edu.pl

Koordynator administracyjny

mgr Ewa Kostkiewicz
e-mail: ewa.kostkiewicz@us.edu.pl
tel.: 32 356 9054

Agnieszka Setecka
e-mail: agnieszka.setecka@us.edu.pl
tel.: 32 356 9054

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Koordynator merytoryczny

dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ
e-mail: krystyna.doktorowicz@us.edu.pl
tel.: 32 359 2419

Koordynator administracyjny

lic. Izabela Rudzik
e-mail: izabela.rudzik@us.edu.pl
tel.: 32 359 2404

Szkoła Doktorska

Koordynator merytoryczny

mgr Agnieszka Filipowska
e-mail: agnieszka.filipowska@us.edu.pl
tel.: 32 359 2451

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Koordynator merytoryczny

dr Michał Ciepły
e-mail: michal.cieply@us.edu.pl

return to top