Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Skierowanie za granicę

Wniosek o wyjazd za granicę – część WS – skierowanie za granicę dotyczy wyjazdów między innymi w celu:

  • odbycia części studiów,
  • odbycia stażu,
  • odbycia kursu, praktyki, szkolenia, uczestnictwa w ćwiczeniach, warsztatach, szkole letniej lub wizycie studyjnej,
  • realizacji badań naukowych (np. w związku z realizacją projektów badawczych lub zadań badawczych),
  • udziału w konferencji,
  • przeprowadzenia kwerendy.

W przypadku zapewnienia studentowi świadczeń tj.: przejazdu, noclegów, opłaty konferencyjnej/szkoleniowej lub wizy, które są opodatkowane, do Wniosku o wyjazd za granicę – część WS – skierowanie za granicę należy dołączyć wypełnione wg miejsca zamieszkania  Oświadczenie studenta/doktoranta. Dane do sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

 

Studenci wyjeżdżający na podstawie Wniosku o wyjazd za granicę – część WS – skierowanie za granicę są zobowiązani do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia.

return to top