Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownicy COS odwiedzili Uniwersytet Islandzki

W czerwcu 2019 roku pracownicy Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Śląskiego odwiedzili Uniwersytet Islandzki (isl. Háskóli Íslands). Uniwersytet, położony w stolicy Islandii – Reykaviku, jest państwową uczelnią założoną w czerwcu 1911 roku. Obecnie na 26 wydziałach studiuje około 12,5 tysiąca studentów.

W ramach wyjazdu pracownicy COS uczestniczyli w wizycie szkoleniowo-studyjnej, realizowanej w związku z projektem pt. „Przygotowanie kadry administracyjnej do realizacji efektywnego procesu adaptacji studentów zagranicznych na uczelni w ramach Welcome&BeSafe Point”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry administracyjnej UŚ w zakresie kompetencji zarządczych, komunikacyjnych, międzykulturowych oraz językowych każdego z uczestników, a także kształtowanie wśród pracowników postaw otwartości. Projekt skierowano do 120 pracowników administracyjnych – osób bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców, pracowników dziekanatów, administracji ogólnouczelnianej, jak również osób zajmujących się wsparciem procesu rekrutacji na studia oraz materialnym, socjalnym i psychologicznym wsparciem studentów.

Zadaniami w projekcie są wyjazdy szkoleniowo-studyjne dla pracowników administracyjnych oraz dostosowanie kanałów informacyjnych w celu lepszej adaptacji cudzoziemców na UŚ. Obejmują one tłumaczenie aktów prawnych i wybranych stron internetowych, jak również opracowanie materiałów informacyjnych w języku angielskim, a także opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa na UŚ, zawierające przeszkolenie pracowników administracyjnych w zakresie stosowania polityki bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji i nierównemu traktowaniu. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Działu Współpracy z Zagranicą UŚ: www.dwz.us.edu.pl/welcomebesafe-point.

Podczas pierwszego wyjazdu w ramach projektu pracownicy COS mieli okazję poznać zwyczaje panujące w Islandii oraz rozwiązania, które zostały wprowadzone w celu poprawienia jakości życia mieszkańców tego państwa oraz studentów, w tym zagranicznych. Liczne spotkania z pracownikami i studentami Uniwersytetu Islandzkiego stały się okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. Uniwersytet Islandzki stawia na innowacyjność oraz nowe technologie. Studenci Uniwersytetu mogą uzyskać niezbędne informacje na temat kształcenia zarówno bezpośrednio od pracowników, jak i również na stronach internetowych: www.hi.is. Pracownicy COS poznali systemy adaptacyjne, które obowiązują na Uniwersytecie Islandzkim. Dowiedzieli się wiele o różnicach kulturowych oraz zgłębili wiedzę na temat przestrzegania zasad równości i tolerancji. Na Uniwersytecie Islandzkim istotne okazuje się także wsparcie studentów i pracowników, które zapewnianie jest m.in. dzięki procedurom dotyczącym krytycznych i niebezpiecznych sytuacji.

W harmonogramie wyjazdu przewidziano czas na poznanie infrastruktury Uniwersytetu Islandzkiego. Pracownicy COS zobaczyli, jak prezentują się akademiki oraz inne budynki należące do Uniwersytetu. Pracownicy Uniwersytetu Islandzkiego dołożyli wszelkich starań, aby jak najlepiej zaprezentować uczelnię oraz Reykjavík i okolice.

Poniżej znajdują się wybrane zdjęcia wykonane na terenie Uniwersytetu Islandzkiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt pozakonkursowy pt.: „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany jest w ramach działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

return to top