Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Program Student Buddy Support

27.04.2021 - 10:53 aktualizacja 27.04.2021 - 10:52
Redakcja: JK

Jednym z elementów realizacji projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” jest program Student Buddy Support, którego celem jest utworzenie sieci wsparcia studenckiego. W ramach programu spośród studentów każdego wydziału zostaną wybrani dwaj przedstawiciele pełniący w danym roku akademickim rolę Ambasadorów Dostępności (Buddy). Korzystając z wcześniejszych szkoleń oraz bieżącego wsparcia merytorycznego psychologów i prawników, będą oni wspierać innych studentów – w formie poradnictwa i informacji w zakresie spraw związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zdrowiem psychicznym.

Aktualnie trwa nabór studentów, którzy podejmą się roli Ambasadora Dostępności (Buddy’ego) na swoim wydziale.

Rolę Ambasadora Dostępności mogą sprawować wyłonieni w procesie rekrutacji studenci UŚ, którzy:

  • aktualnie są na II roku studiów pierwszego stopnia,
  • ukończyli I rok studiów jednolitych magisterskich i aktualnie są na maksymalnie czwartym roku studiów,
  • aktualnie są na I roku studiów magisterskich.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: duo.us.edu.pl/pl/nabor-do-programu-student-buddy-support.

return to top