Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTÓW

e-mail: dlastudenta@us.edu.pl

Gabriela Wilczyńska
p.o. kierownika

Gabriela koordynuje pracę Centrum Obsługi Studentów. Ze słownika wyrzuciła słowo „problem” i zamieniła je na „wyzwanie”. Dla niej „niemożliwe” nie istnieje. Uważa, że wszystko jest możliwe. Niekiedy jednak potrzeba trochę czasu, by znaleźć skuteczne rozwiązanie.
nr tel: 32 359 21 80
e-mail: gabriela.wilczynska@us.edu.pl

Joanna Krzyżowska
Asia zajmuje się bieżącą obsługą studentów, jest administratorem stron, w tym us.edu.pl/student. Wspiera organizacje studenckie w zakresie realizacji własnych inicjatyw, podejmuje działania mające na celu promowanie kultury studenckiej i integrację środowiska akademickiego. Uczestniczy również w pracach Biura Organizacyjnego Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, a podczas całego festiwalu pełni rolę koordynatora ds. wolontariatu.
nr tel: 32 359 24 63
e-mail: joanna.krzyzowska@us.edu.pl

Magdalena Lier
Magda zajmuje się dostępnością na Uniwersytecie Śląskim. Możesz zgłosić się do niej, jeżeli masz pytania dotyczące dostępności oraz Indywidualnego Dostosowania Studiów.
nr tel: 32 3592462
e-mail: magdalena.lier@us.edu.pl

Krzysztof Pająk
Krzysztof jest pasjonatem kultury ludowej, od 2019 roku pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego organizowanego przez Uniwersytet Śląski. Odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie naboru na Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, jest członkiem Biura Organizacyjnego ŚFN. Odpowiada za bieżącą obsługę w COS.
nr tel: 32 359 23 25
e-mail: krzysztof.pajak@us.edu.pl

Marek Piestrzyński
Marek udzieli Ci ogólnych informacji o sprawach studenckich oraz pomoże w interpretacji przepisów. Poza tym lepiej go unikać, gdyż zajmuje się także sprawami dyscyplinarnymi 😉
nr tel: 32 359 17 30
e-mail: marek.piestrzynski@us.edu.pl

Beata Waniek
Beata jest jednym z pracowników odpowiedzialnych za projekt pn. „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”, w ramach którego realizujemy szereg działań ukierunkowanych na wsparcie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
nr tel: 32 359 24 62
e-mail: beata.waniek@us.edu.pl

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych

e-mail: bstud@us.edu.pl

Irena Hamerla
kierownik

Irena jest odpowiedzialna za koordynację pracy Biura Studenckich Spraw Socjalnych.
nr tel: 32 3591979
e-mail: irena.hamerla@us.edu.pl

Agnieszka Cichoń
Agnieszka zajmuje się świadczeniami dla studentów i doktorantów (czyli stypendiami: socjalnymi, rektora, dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogami). Tworzy i dostosowuje przepisy wewnętrzne (regulaminy/druki stypendialne) dotyczące ustalania, zasad przyznawania oraz wypłacania świadczeń do przepisów wyższej rangi (ustawy, rozporządzenia ministra). Służy informacją i pomocą w przypadku wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie. Przygotowuje projekty decyzji w przypadku wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.
nr tel: 32 359 20 46
e-mail: agnieszka.cichon@us.edu.pl

Maria Gałuszka
Marysia zajmuje się akademikami i pokojami gościnnymi, planowaniem zakwaterowania i wykorzystaniem miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego. Planowanie zakwaterowania na rok akademicki pomaga w przyjęciu w naszej Uczelni rzeszy cudzoziemców podejmujących naukę w ramach programów międzynarodowych – np. Erasmus, czy osób kierowanych przez NAWA ) . Przyjmuję wnioski indywidualnych osób – studentek (studentów), doktorantek (doktorantów) i ewentualne odwołania w ramach nieprzyznanych miejsc na wydziałach.  U niej też składa się wnioski  o przyznanie miejsc dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością lub wskazaniem lekarskim na  dany rok akademicki.
nr tel: 32 359 13 40 oraz 32 359 20 46
e-mail: maria.galuszka@us.edu.pl

Dorota Pytka
Dorota zajmuje się świadczeniami dla studentów (czyli stypendiami: socjalnymi, rektora, dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogami). Tworzy i dostosowuje przepisy wewnętrze (regulaminy/druki stypendialne) dotyczące ustalania, zasad przyznawania oraz wypłacania świadczeń do przepisów wyższej rangi (ustawy, rozporządzenia ministra). Służy informacją i pomocą w zakresie zasad ubiegania się o poszczególne rodzaje świadczeń i ich przyznawania, interpretacji przepisów, wyjaśnia również ewentualne zawiłości prawne.
nr tel: 32 359 20 46
e-mail: dorota.pytka@us.edu.pl

Joanna Zięba
Joanna zajmuje się ubezpieczeniem zdrowotnym studentów. Przekazuje ubezpieczenia do ZUS i płaci składki za osoby zgłoszone przez Uniwersytet Śląski. Można u niej otrzymać dokumenty potwierdzające opłacenie składek przez uczelnię. Tworzy i dostosowuje przepisy wewnętrzne związane z powyższym ubezpieczeniem. Wyjaśnia sprawy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego z ZUS i NFZ oraz dokonuje potrzebnych rozliczeń. Służy pomocą i informacją w zakresie kwalifikacji studentów do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Śląski oraz interpretacji przepisów.
nr tel: 32 359 16 94
e-mail: joanna.zieba@us.edu.pl

Biuro Karier

e-mail: bk@us.edu.pl

Joanna Sadowska-Chudy
kierownik

Joanna pełni funkcję kierownika Biura Karier. Jeśli interesuje Cię nawiązanie współpracy z Biurem, chcesz uzyskać informacje dotyczące jego działalności lub dowiedzieć się, na czym polega wolontariat w Punktach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, napisz do niej.
nr tel: 32 359 19 82
e-mail: joanna.sadowska@us.edu.pl

Małgorzata Biylnik
Małgorzata jest jednym z doradców zawodowych zatrudnionych w Biurze Karier. Swoją pomocą służy studentom Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, Wydziału Prawa i Administracji oraz Szkoły Filmowej. Jest także coachem kariery. Możesz zgłosić się do niej po poradę związaną z wyborem ścieżki zawodowej lub edukacyjnej, skonsultować dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz określić swój potencjał zawodowy.
nr tel: 32 359 20 32
e-mail: malgorzata.biylnik@us.edu.pl

Ewa Cetnar-Tkaczyk
Ewa jest doradcą zawodowym, który swym wsparciem obejmuje studentów Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Sztuki i Nauki o Edukacji w Cieszynie. Skontaktuj się z Ewą, jeśli zastanawiasz się nad wyborem ścieżki zawodowej lub edukacyjnej, chciałbyś skonsultować dokumenty aplikacyjne i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej lub określić twój potencjał zawodowy.
nr tel: 32 359 20 32
e-mail: ewa.cetnar-tkaczyk@us.edu.pl

Monika Pawłowska
Monika zajmuje się obsługą modułu stażowego w ramach projektu unijnego. Jeżeli chcesz wziąć udział w płatnym jedno- lub trzymiesięcznym stażu u pracodawców z interesującego Cię obszaru zawodowego, zgłoś się do Moniki.
nr tel: 32 359 19 82
e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl

Marcin Rostański
Marcin jest specjalistą ds. badań społecznych – zwróć się do niego po informacje, jeśli chcesz wiedzieć, jak kształtują się losy zawodowe absolwentów Twojego kierunku lub interesuje Cię, jakie są oczekiwania pracodawców wobec absolwentów z Twojego obszaru zawodowego.
nr tel: 32 359 20 32
e-mail: marcin.rostanski@us.edu.pl

Ewelina Skubała
Ewelina jest doradcą zawodowym dla Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych. Możesz zgłosić się do niej po poradę, jeśli nie masz pomysłu na swój rozwój zawodowy lub nie wiesz, jak rozpocząć poszukiwania wymarzonej pracy czy praktyk. Z jej pomocą stworzysz poprawne dokumenty aplikacyjne, przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz określisz swój potencjał zawodowy dzięki badaniu kompetencji.
nr tel: 32 359 20 32
e-mail: ewelina.skubala@us.edu.pl

Iwa Wcisło-Maślanka
Iwa jest specjalistą ds. kontaktów z pracodawcami. Od Iwy dowiesz się, w jakich szkoleniach prowadzonych przez firmy możesz bezpłatnie wziąć udział oraz uzyskasz informację, czym jest Program Corporate Readiness Certificate. Dowiesz się także, jak korzystać z serwisu z ofertami pracy, praktyk i staży oraz tego, kiedy na terenie uczelni będziesz mógł spotkać się z pracodawcą.
nr tel: 32 359 19 82
e-mail: iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl

Biuro Działalności Studenckiej

Sylwia Ledwoch
kierownik

Sylwia dba o rozwój działalności studenckiej. Każdą, nawet najtrudniejszą, sprawę doprowadza do szczęśliwego końca. Chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami. W strukturze Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE jest koordynatorem ds. Finansów i rozliczeń. Miłośniczka roślin doniczkowych ;).
nr tel: 32 359 15 21
e-mail: sylwia.ledwoch@us.edu.pl

Katarzyna Topolska
Katarzyna zajmuje się wsparciem i obsługą działalności studenckiej oraz aktywnie udziela się na rzecz Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE jako członek komitetu organizacyjnego. Możesz się do niej zgłosić, jeżeli masz pytania odnośnie do założenia, funkcjonowania czy finansowania organizacji studenckich. Katarzyna dysponuje też wiedzą dotyczącą wszystkich aktywnie działających kół naukowych i organizacji na naszej uczelni. Jeżeli masz pomysł na organizację jakiejś inicjatywy, ale brakuje Ci wiedzy związanej z kwestiami formalnymi i sposobem finansowania, to trafiłeś idealnie!
nr tel: 32 359 16 72
e-mail: katarzyna.topolska@us.edu.pl

Aleksandra Kwiatkowska
Ola jest koordynatorem Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. Jeśli marzyła Ci się kiedyś kariera sceniczna, śmiało możesz się z nią skontaktować! Dodatkowo Ola zajmuje się bieżącymi sprawami COS, często pracuje przy niekonwencjonalnych projektach, ale także, razem z kilkoma innymi osobami, czuwa nad materiałami adaptacyjnymi dla studentów pierwszego roku. Uczestniczy też w pracach Biura Organizacyjnego Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.
nr tel: 32 359 2463
e-mail: aleksandra.kwiatkowska@us.edu.pl

Paulina Świtała
Paulina zajmuje się wsparciem rozwoju młodych naukowców. Jeśli szukasz wsparcia przy prowadzeniu inicjatyw i badań naukowych lub chciałbyś pochwalić się swoimi sukcesami, skieruj swoje kroki do pokoju 127. Paulina jest także członkiem komitetu organizacyjnego Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE oraz koordynatorem biura Forum Festiwali Nauki.
nr tel: 32 359 24 64
e-mail: paulina.switala@us.edu.pl

Katarzyna Szymańska-Caputa
Katarzyna zajmuje się obsługą administracyjną Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Dyżuruje codziennie w godz. 9.30–13.30.
nr tel: 32 359 15 88
e-mail: katarzyna.szymanska-caputa@us.edu.pl

Zespół psychologów

e-mail: psycholog@us.edu.pl

Małgorzata Balewska
Gosia jest psychologiem. Realizuje konsultacje psychologiczne dla studentów. Odpowiada też za obszary związane z dostępnością uczelni, między innymi uczestnicząc w spotkaniach określających zakres Indywidualnego Dostosowania Studiów. Jest jedną z osób biorących udział w komunikacji COS z pracownikami uczelni na co dzień zatrudnionymi w innych jednostkach. Przygotowuje materiały informacyjno-promocyjne oraz współorganizuje i realizuje szkolenia.
nr tel: 32 359 24 62
e-mail: malgorzta.balewska@us.edu.pl

Agnieszka Migdalska
Agnieszka jest pełną energii optymistką. Dobrze zorganizowana, lubi jak dużo się dzieje. Z radością podejmuje się nowych zadań. Producent obszaru Medycyny i Zdrowie podczas 5. Edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Lubi rozmawiać 🙂
nr tel: 32 359 16 72
e-mail: a.migdalska@us.edu.pl

Magdalena Bolek-Kochanowska
Magdalena jest psychologiem oraz redaktorem naczelnym Studenckiego Serwisu Rozwoju „Więc Jestem!”. Możesz zgłosić się do niej, jeśli zmagasz się z problemami natury osobistej i chciałbyś skorzystać z pomocy psychologicznej lub jesteś zainteresowany współpracą z portalem „Więc Jestem!”.
nr tel: 32 359 16 72
e-mail: redakcja.wiecjestem@us.edu.pl
e-mail: magdalena.bolek-kochanowska@us.edu.pl 

Agnieszka Wiszniewicz
Agnieszka jest psycholożką, seksuolożką i psychoterapeutką. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Dla kogo? Dla osób doświadczających trudności w poradzeniu sobie w sytuacjach stresowych, mających problemy w bliskich relacjach, zmagających się z obniżoną samooceną, a także z trudnościami w obszarze seksualności.
nr tel: 32 359 16 72
e-mail: agnieszka.wiszniewicz@us.edu.pl 

return to top