Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Punkty ECTS

Punkty ECTS (European Credit Transfer System; Europejski System Transferu Punktów) – miara średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się. Jeden punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. Punkty są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym modułom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego modułu.
return to top