Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Wydział Teologiczny

Katowice, ul. Jordana 18

  • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – wejście główne do budynków jest w pełni dostępne.
  • Dostępność korytarzy, schodów i wind – korytarze są w pełni dostępne, posiadają odpowiednią szerokość, która umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku. Schody mają poręcze i są oznakowane. Windy są w pełni przystosowane do korzystania z nich przez wszystkich użytkowników budynku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku – toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Bar jest dostosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Wywieszone są tabliczki informujące o pierwszeństwie obsługi osób z niepełnosprawnościami.
  • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
  • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.
return to top