Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
OSOBY Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

Studentom i doktorantom, którzy ze względu na wadę wzroku mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem w Uczelni, proponujemy wsparcie polegające m.in. na:

  • przydzieleniu asystenta studenta niepełnosprawnego (ASN), który zależnie od potrzeb pomaga studentowi/doktorantowi w czynnościach związanych z efektywnym uczestnictwem w życiu akademickim, n podczas: dojazdów na uczelnię, poruszania się po uczelni, sporządzania notatek, wizyt w bibliotece lub dziekanacie itp.,
  • zorganizowaniu kursu orientacji przestrzennej dla osób, które mają trudności w poruszaniu się po nowym i nieznanym miejscu,
  • udostępnieniu na wydziałach sprzętu wspierającego kształcenie, np. elektronicznych lup, notebooków z oprogramowaniem udźwiękawiającym, dyktafonów; w niektórych bibliotekach znajdują się także stanowiska komputerowe przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
return to top