Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student
OSOBY Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU

Studentom i doktorantom, którzy mają problem ze słuchem, proponujemy wsparcie polegające m.in. na:

  • przydzieleniu asystenta studenta niepełnosprawnego (ASN), który pomaga w czynnościach związanych z efektywnym uczestniczeniem w życiu akademickim, a więc podczas: zajęć dydaktycznych i egzaminów, sporządzania notatek (istnieje możliwość opracowywania ich w wersji elektronicznej), wizyt w bibliotece czy dziekanacie itp.,
  • przydzieleniu tłumacza języka migowego/miganego – osoby komunikujące się za pomocą języka migowego lub miganego mogą liczyć na pomoc tłumacza, który będzie im towarzyszył podczas zajęć, wizyt w bibliotece czy dziekanacie, a także w innych istotnych dla życia studenckiego i doktoranckiego sytuacjach,
  • udostępnianiu na wydziałach sprzętu wspierającego kształcenie studentów z wadą słuchu: notebooków, dyktafonów,
  • udostępnienie systemu FM – studenci używający aparatów słuchowych mają możliwość wypożyczenia systemu FM, który wzmacnia działanie aparatu słuchowego. Dysponujemy 10 nadajnikami Campus S i 20 odbiornikami Phonak MicroLink MLxS.
return to top