Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyjazdy Erasmus+

Studenci wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus+ mogą otrzymać grant, którego wysokość zostanie podniesiona, z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta, o kwotę dodatkowych, specjalnych kosztów wynikających ze wspomnianych, specjalnych potrzeb zdrowotnych. Dodatkowe koszty muszą zostać zaakceptowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Student ubiega się o dodatkowe dofinansowanie z tytułu specjalnych potrzeb zdrowotnych, składając odpowiedni wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ za pośrednictwem uczelni, zgodnie z procedurą oraz zasadami wnioskowania i przyznawania dofinansowania przyjętymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

W przypadku dodatkowych kosztów wynikających ze specjalnych potrzeb zdrowotnych dofinansowanie dotyczy kosztów rzeczywistych i rozliczane będzie wyłącznie na podstawie dowodów finansowych (księgowych).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Programu Erasmus+ (erasmus@us.edu.pl).

return to top