Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Prodziekan WNS dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ na Światowym Forum Miejskim WUF 2020

27.02.2020 - 10:31 aktualizacja 27.02.2020 - 10:32
Redakcja: mariamichniowska
W dniach 9-13 lutego br. stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi gościła Światowe Forum Miejskie WUF 2020. Wydarzenie organizowane przez ONZ UN Habitat (United Nations Human Settlements Programme) jest największą konferencją poświęconą kwestiom miejskim i metropolitalnym. Miasto Katowice wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej prezentowało się jako gospodarz kolejnej edycji Forum w roku 2022. Gospodarze polskiego stoiska zaprosili do współpracy grono ekspertów, wśród których znalazł się przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ. Był on prelegentem podczas prezentacji pt. „Zrównoważony rozwój i sprawiedliwa transformacja na przykładzie miasta Katowice”. Dr hab. Robert Pyka prof. UŚ, będący Pełnomocnikiem Rektora ds. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, poddał analizie ewolucję podejścia władz miasta Katowice do procesów rewitalizacji oraz do roli, jaką mają w nich do odegrania kultura oraz czynniki społeczne. Na przykładzie konkretnych projektów rewitalizacyjnych nakreślił trajektorię Katowic od ośrodka przemysłowego, w kierunku miasta kreatywnego będącego stolicą ponad 2 milionowego obszaru metropolitalnego.

img
return to top