Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Serdecznych – działania charytatywne w okresie pandemii

20.05.2020 - 09:02 aktualizacja 21.05.2020 - 11:52
Redakcja: violettakulik
Okres pandemii to trudny czas dla nas wszystkich.

Na Wydziale Nauk Społecznych jednak dużo się działo!

Mamy też nową nazwę : Wydział Nauk Serdecznych!

Przedstawiamy Wam działania charytatywne z tego okresu:

Podziel się laptopem
Celem akcji było wsparcie dzieci i młodzieży mających utrudniony dostęp do komputera oraz Internetu w okresie ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego.
W obecnej sytuacji, brak komputera i Internetu sprawia, że dzieci nie mogą uczyć się w warunkach zdalnego nauczania, a zatem nie realizują jednego z podstawowych praw dziecka – prawa do nauki.
Akcja skierowana przede wszystkim do placówek opiekuńczo-wychowawczych, które nie zawsze dysponują odpowiednią liczbą komputerów. Chętne osoby dzieliły się laptopem, a w zasadzie pożyczały swój zbędny laptop na czas zamknięcia szkół określonej grupie dzieci przebywających w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Cegiełka od Uniwersytetu
Akcja Wydziału Nauk Społecznych, która dotyczyła trzech Domów Pomocy Społecznej, z którymi współpracuje Uniwersytet Śląski w Katowicach. Podopieczni z tych placówek uczestniczą u nas w różnych projektach, a nasi studenci uczęszczają tam na różnorodne praktyki, wizyty studyjne, niektórzy
nasi absolwenci pracują tam zawodowo. Są tam prowadzone prace dyplomowe, magisterskie oraz prace badacze naszych naukowców.
W ramach zbiórki przekazaliśmy 300 maseczek bawełnianych, wielokrotnego użytku, do:
–Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie,
–Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu,
–Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością
Intelektualną w Pielgrzymowicach.
Maseczki były wskazywane przez DPS jako materiały najbardziej i najpilniej potrzebne.

Telefon do przyjaciela
Akcja realizowana we współpracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Dwie grupy studentów kierunku Pedagogika specjalna regularnie kontaktują się z uczniami zespołu szkół z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wspierają ich w organizacji czasu wolnego. Studenci pobudzają kreatywność uczniów, rozwijają zainteresowania, a przede wszystkim wyzwalają ich aktywność nowymi pomysłami oraz propozycjami wspólnych zabaw. Rozmowy miedzy uczniem a studentem mają charakter edukacyjny, wychowawczy, ale jednocześnie jest to duża dawka pozytywnych emocji – życzliwości i zainteresowania. Część rozmów odbywa się w ramach przedmiotu “Organizacja czasu wolnego osób z niepełnosprawnością intelektualną”, część w ramach wolontariatu studentów. Uczniowie reagują z ogromnym przejęciem, zaangażowaniem. Są dumni – bo dzwoni do nich ktoś życzliwy, ciepły i empatyczny, mający czas tylko dla nich! Już na obecnym etapie widać zmiany w podejściu uczniów – czekają na telefony ” swoich” studentów, zadania i propozycje aktywności, które wykonują z ogromnym zaangażowaniem i ochotą.

Pouczmy się razem!
Pomoc dzieciom z domów dziecka w odrabianiu lekcji czy nauce języka obcego to przedsięwzięcie zainicjowane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pomysł jest odpowiedzią na potrzebę szczególnego wsparcia podopiecznych domów dziecka. Objęcie dziecka opieką w formie zdalnej to nie tylko pomoc w nauce czy odrabianiu lekcji, ale również proponowanie różnych, atrakcyjnych i rozwijających aktywności lub po prostu czas spędzony na rozmowach. Dla wolontariuszy to bardzo ciekawe i rozwijające doświadczenie, praktyka pedagogicznych umiejętności, a przede wszystkim możliwość wykazania się postawą społecznej i obywatelskiej solidarności. Czas pandemii to sprawdzian z człowieczeństwa, empatii i odpowiedzialności, ale także okazja do sprawdzenia się.

WNS pomaga!
Obchodzony 1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci.
WNS zorganizował zbiórkę dla Domu Dziecka w Międzyświeciu.
Kosmetyki do pielęgnacji ( szampony i odżywki do włosów, balsamy do ciała) oraz przybory szkolne były wskazane przez Koordynatora ośrodka, jako najbardziej potrzebne.
Potrzeb jest jednak więcej…. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć podopiecznych domów dziecka i przekazać upominek z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, dnia, w którym najważniejsze są… dzieci! 🙂

img
return to top